BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Dinsdag 29 Oktober 2013

“SOEKERS NA DIE WAARHEID”

- behoort Christene hulleself so te beskryf?


Die brief van ds. Hector Jooste aan die Kerkbode, wat wyd gelees is, moet ons weer oor ‘n hele paar sake ernstig laat nadink en besin. Een daarvan (wat hy ook pragtig aanspreek) is die algemene segswyse (verskoning) onder sommige teoloë om na hulleself te verwys as : “SOEKERS NA DIE WAARHEID.”

Nou, op die oor af klink dit baie vroom en nederig. Nie een van ons weet of verstaan mos alles nie. Niemand van ons het al gearriveer nie. Is dit dan nie dalk gepas om so na onsself as “soekers” te verwys nie?

My opinie...

Woensdag 23 Oktober 2013

KOERSLOOS? - BRIEF AAN DIE KERKBODE

Geagte Redakteur

Wanneer ek die Kerkbode van 18 Oktober 2013 lees dan is daar ‘n klomp vrae wat in my gemoed bly maal.

Maandag 21 Oktober 2013

OM TE “BELHAR” OF NIE

- net twee opmerkings.

Die Belharbal word nog steeds fluks rondgegooi en geslaan. Die jongste besluit van die Algemene Sinode van die NG Kerk het nog uiteraard geen rus vir die voorstanders en teenstanders...

Sondag 20 Oktober 2013

WERP ALLES IN DIE STRYD

- Elke kind van God is so heilig soos hy regtig wil wees!

Ons het by 'n vorige keer gesien hoe Petrus die mat van die ou bekende verskoning onder ons voete uitruk. Die verskoning van : “Ag, ek is maar net ‘n swakke mens, daarom bly ek maar sondig.”

Donderdag 17 Oktober 2013

GROOT MISLEIDING VAN DIE WESTERSE CHRISTENDOM

- “ek het mos my hart vir Jesus gegee”

So baie mense in ons kerke leef onder ‘n verstommend valse illusie dat hulle op pad is hemel toe. Hoekom? Iewers langs die pad, moontlik in ‘n tyd van onstuimige emosies het hulle ‘n gebedjie gebid en hulle “harte” vir Jesus gegee, maar daarna was daar geen blywende tekens van lewensverandering nie. (Terloops, "gee jou hart vir Jesus" is ‘n frase wat nêrens in die Bybel voorkom nie.) Nee, Jesus sê mos duidelik wat ons moet doen om gered te word en in die Koninkryk in te gaan in Markus 1:15 - “Hy het gesê: "Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie." Ons word opgeroep tot geloof en bekering!Die groot meerderheid van sogenaamde Christene leef niks anders as die wêreld nie, maar hulle maak staat op ‘n sondaarsgebedjie wat hulle lank gelede geprewel het. Hulle het vergeet van die nou poort en die smal pad... Hulle moet dalk hoor dat Jesus gesê het : "Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is.” (Matteus 7:21)Doen jouself ‘n onvergeetlike guns en kyk na die "Shocking Message" van Paul Washer op Youtube. Kliek op SHOCKING MESSAGE. 

Vir meer inligting oor Paul Washer en die agtergrond vir hierdie beondere preek kliek op WASHER ONDERHOUD.  

Hy vertel onder andere oor die preek van hierdie boodskap :


"As I walked up to the pulpit, I was unusually burdened and was unsure about what to preach. It seemed that there were thousands before me who were resting in a false assurance. There was a message burning in my heart, but I knew that it would be offensive. As I began to speak about the influence of culture on the church, the people in the auditorium broke forth in applause. They had no idea that I was speaking about them. At that moment, I took up my text in Matthew 7 and began to preach. It was as though I was being carried and pushed along by strong wind that I could not resist. I felt broken into a million pieces, and yet I was fearless about the consequences. Immediately afterwards, I thought I would collapse, and I was full of fear...."


Mag God ons genadiglik ook sulke vreeslose Afrikaanse predikers skenk!

Vrydag 11 Oktober 2013

DIE "SWAK" CHRISTEN

- hoor die verrassende waarheid met betrekking tot elke kind van God!

Twee bevelvoerders praat elk met hulle troepe. Hulle het twee heeltemal verskillende benaderings... 


GETROU OP TSINTSABIS

- aansporing vir ons.

Dit was vir my ‘n baie aangename voorreg om saam met die kerkraadslede van die NG Gemeente Wildevy nou die dag op Tsintsabis rondom die Woord bymekaar te kom. Dit het ook vir my ‘n bykomende persoonlike dimensie aangesien daar van hulle is wat deur my oorlede vader se bediening jare gelede tot bekering gekom het en nou nog steeds op die pad volhard. 

Een van hulle is Toti Tsam ‘n (Hei-//om Boesman) wat meer as veertig jaar gelede tot bekering gekom het! Hy kon my vertel van die preek van Pa wat destyds sy hart geraak het. Dit het gegaan oor die vyeblaarkleed wat Adam en Eva aangehad het.

Kom ons dink in gebed aan die Wildevy gemeente. Hulle het so pas een van hulle eie mense, Josef Gevers as hulle leraar beroep, nadat hy teologiese opleiding onder leiding van ds. Hendrik van Zyl-hulle op Grootfontein voltooi het en onlangs gelegitimeer is.

Mag die getroue volharding van ons medegelowiges ons opnuut aanvuur om self te volhard en ook met verwagting die Woord aan alle nasies te verkondig, met die wete dat ons arbeid in die Here nie tevergeefs is nie!

Saterdag 05 Oktober 2013

ERGER AS NET OKTOBERTAMHEID

- die gevaar van geestelik moeg word.

Oktober is tradisioneel die maand van tamheid, moegheid en moedeloosheid. Die uitputting van die jaar begin nou ‘n effek op ons hê. Die hitte, droogte en stof help ook nie juis om mens energie te gee nie. Ons raak fisies moeg, maar ons raak ook geestelik moeg. Ons word net moeg om goed te doen...

Woensdag 02 Oktober 2013

AamBEELD van die Bose?

- BEELD probeer die kerk van die Bybel afboelie.

Dit wil al meer voorkom asof die Afrikaanse pers en by name koerante soos BEELD en RAPPORT (met sy liefde vir ABEL) ‘n verskuilde aanslag teen die kerk van Jesus Christus loods. Mense kan dit afmaak as ‘n tipiese bangmaakstorie of samesweringsteorie uit die kraal van die verkramptes, maar oordeel gerus self...

Dinsdag 01 Oktober 2013

TWYFELVRAE WAT PLA

- kan ek as redelike denkende mens nog in God en die Bybel glo? 

Die sondige mens is van nature ‘n twyfelaar en skepties oor God se Woord. Ons is kwesbaar vir Satan wat nog steeds kom met die vraag : "Het God regtig so gesê?" Daarom is die soewereine werk van die Heilige Gees onontbeerlik in die redding van enige sondaar. Die mens se besware teen die evangelie staan ook in noue verband met sy kulturele en intellektuele omgewing. In die konteks van ons Westerse Postmodernisme is daar baie onderliggende veronderstellings en idees wat dit vir mense nog moeiliker maak om die evangelie te glo. Dis ons plig om ernstig na hierdie besware te luister...