BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Dinsdag 27 Mei 2014

KRAG IN KAOKOLAND

- ons beleef heerlike verrassings van God se kragtige genade.‘n Man wat sy stoel vir kilometers dra om ‘n Sondagdiens te kan bywoon... Dis maar een voorbeeld van God se verrassende genadekrag wat ons groepie tydens ons afgelope 4x4 manne uitstappie in Kaokoland beleef het.

Eintlik het die verrassings vir my al Vrydagoggend begin toe ek moes ontdek dat Roelf van Tonder, wat vir ons reëlings verantwoordelik was, se swaer, Mario van Vuuren ‘n ou skoolkennis van my is vir wie ek meer as dertig jaar gelede gesien het. Dit was aangenaam om baie jare te kon invul... Op pad na Kaokoland via Ovamboland het ons ook vlugtig aangedoen by Olukonda, waar mens die bewyse van God se krag weer op ‘n ander manier kon sien in die reusewerk wat die Finse pioniersendeling, Martin Rautanen onder moeilike omstandighede vir God se Koninkryk gedoen het. Wat anders as die krag van God stel iemand in staat om soveel offers te bring? Die vier kinder graffies* langs sy eie een is ‘n stil maar kragtige getuienis, dat niks, ook geen smart en verlies God se werk op aarde sal stuit en sy Koninkryk sal kan kelder nie.Op die polsende Opuwa (met sy bedrywige mengsel van kulture) het ons vir ds. Erik van Zyl en hoofman Jan Kasupi gekry en daarvan die pad gevat na Etanga. Die son het toe vinnig gesak en net buite Etanga het ons die eerste nag in ‘n rivierbedding ons kamp opgeslaan.

[Ds. Erik van Zyl en Hoofman Jan Kasupi]

Die geskraapte pad hou by Etanga op. Die volgende dag kon die manne hulle viertrekvoertuie behoorlik toets oor die bergpaadjie na Ondije. Dis ‘n pad wat deur die Himbas self gebou is. Almal en alles (ook nog 18 sakke sement) is darem uiteindelik veilig oor die berg. Die sement is by Ondije se besondere klipkerkie gestoor. Dit gaan gebruik word om die binnekant te pleister omdat die slange baie pla. Ons moes juis hoor van ‘n sebraslang en ‘n ander slang (“met twee skerp kante” -?) wat daar doodgemaak is!In die Omaravarava vlakte het ons weer kamp opgeslaan. (Andre Barnard, baie dankie vir daai puik stort!) Die aand is die Jesus film gewys en sommige Himbas het sommer net daar waar hulle gekyk het oornag. Hulle het ook versoek dat die Woord aan hulle na die tyd gebring moes word, want hulle sou nie die volgende dag se diens op Ondije kon bywoon nie. Die volgende Sondag oggend voor ons vertrek is die Woord weer gebring. Dis duidelik dat God in hierdie gemeenskap werk. Hierdie openheid vir die Woord is ‘n bewys van die werking van God se Gees. Dis beslis nie orals in Kaokoland die geval nie, dis heerlik en uniek!Die kerkdiens op Ondije was iets besonders vir die manne wat saam was. Die sang en musiek (wat deur ‘n jong kind op ‘n waterkan voortgeslaan is) was besonders. Dit was my voorreg om die boodskap uit Romeine 1:16 te bring, oor die evangelie as die krag van God! Na die tyd het die aanwesiges die geleentheid gehad om iets sê. Twee manne het hulle dank uitgespreek. Daarna het ‘n meisie ‘n getuienis gelewer en ander uitgedaag om hulle ook te bekeer. ‘n Jong seun, Yakutwa Tjavara het opgestaan as teken dat hy ook Jesus wil volg. Na die diens het ds. Erik en Jan met hom ‘n gesprek gevoer. Hy het gebid en die Here gevra dat sy lewe vrug mag dra.

Ds. Erik het deurentyd wonderlike verhale van God se genade vertel en ons aan Himba Christene voorgestel. Stralende gesigte het van verlossing en die blydskap in die Here getuig. Ook Jan het sy getuienis met ons gedeel van die pad wat God al vir jare met hom loop. Ja,op soveel maniere bewys God sy krag en genade. Jan het al baie wel en weë beleef en selfs sy een vingerpunt in ‘n worsteling met ‘n leeu verloor!Die terugpad via ‘n ander roete het weer vir ‘n goeie 4x4 ervaring gesorg. Die blywende indruk was egter nie bloot die bestyging van klipperige bergpaadjies nie, maar hoe God alles beheer tot sy eer te midde van die lewe se af en opdraendes. Die laaste oggend, kort voor ons vertrek het ‘n Himba man en vrou op donkies by ons kampplek in die rivierbedding opgedaag en selfs hulle het ‘n begeerte gehad om God se Woord te hoor! ‘n Kort boodskap is ook toe met hulle gedeel.


[Selfs hierdie kinders in 'n afgeleë gebied dra nou Westerse klere.]

Mense het baie illusies oor Kaokoland. Pasop maar daarvoor. Diegene wat die Himbas as lewende kuriositeite beskou en so wil behou gaan teleurgesteld wees. Die tradisionele leefwyse en kleredrag is reeds ingrypend deur die Westerse leefstyl (en euwels) verander. Ekologies gaan dit ook nie goed in Kaokoland nie. Daar is skrikwekkende erosie en oorbenutting van natuurlike hulpbronne. Dis hartseer om te sien hoe die skepping vernietig word. As jy egter ‘n hart het vir God en graag eerstehands wil beleef hoe Hy Homself aan eenvoudige mense openbaar is hierdie deel van ons land voorwaar ‘n skatkamer van ondervindings. Dalk lei God jou om self ook hierby betrokke te raak...In die land van die heilige vuur (die heidense "okoruwo") brand die vuur van God se Gees in mense se harte!


*Hulle het ses van hul nege kinders vroeg aan die dood afgestaan.

Donderdag 22 Mei 2014

REGTE HULP OP DIE REGTE TYD

- vir elkeen wat deur die Hoëpriester na die Troon gaan.

Een of ander tyd benodig alle mense hulp van een of ander aard. Dis baie belangrik, dit moet die regte hulp wees. En dit moet betyds wees. As ek byvoorbeeld op pad na ’n dringende vergadering ‘n pap wiel sou kry en die spaarwiel is nie gepomp nie dan benodig ek ’n pomp... As iemand langs die pad ’n koppie koffie aanbied is dit goed, maar dit sal my nog nie betyds by die vergadering laat kom nie. Die regte hulp sal dus ’n pomp wees en dit moet gou genoeg gebeur om nog betyds vir die afspraak te kom. Net so ’n ambulans wat te laat opdaag of ’n brandweer wat te lank vertoef is eintlik tevergeefse of nuttelose hulp.

Die wonderlike belofte in Hebreërs 4:14-16 verseker elke kind van God van die regte hulp op die regte tyd...

Woensdag 21 Mei 2014

Van WEG na WEGdwaal?

- teleurgesteld met WEG tydskrif.

Ek was teleurgesteld met die onlangse uitgawe van die Afrikaanse reistydskrif WEG en het dit my Christelike plig geag om die onderstaande brief aan die redakteur Barnie Louw  te stuur.

Geagte Redakteur

WEGdwaal

WEG was nog altyd ‘n welkome tydskrif in ons gesin, een van die weinig Afrikaanse publikasies wat mens met ‘n geruste hart met jou kinders kon deel. Juis daarom is ons baie teleurgesteld met die artikel van Erns Grundling, “Die kus vir vrygeeste” wat oor ‘n klomp immorele hippies handel. Dit wil amper voorkom asof WEG nou ook op die wa van die gay agenda wil klim... Nee wat, hierdie soort gemors hoort in die HUISGENOOT.   Ons stel beslis nie belang in die doen en late van ‘n Amerikaanse lesbiese egpaar  of in Dekker se dekadente slaapkamerstories nie!

Ons hoop WEG kom weer op koers na hierdie WEGdwaal.

Groete

Johannes de Koning(foto - WEG)

TERUGVOER :

Tot Barnie se krediet, ek het bykans onmiddellik die volgende terugvoer van hom ontvang.

Beste Johannes

Baie dankie vir die terugvoer en dat jy ons op die tone hou. Ek hoor graag weer van jou as jy meen ons raak die pad byster.

Groetnis

Barnie

Donderdag 15 Mei 2014

BELANGRIKHEID VAN NOU

 - te veel mense gaan te laat wees!


Dis seker die grootste verrassing in die Bybel : God gee vir sondaars ‘n kans. Hy hoef nie, Hy sou ons dadelik kon straf, ons verdien dit immers almal. Tog gee Hy ons 'n kans! Juis omdat Hy ‘n genadige God is. Ons lees in Esegiël 18:23 van hierdie liefdevolle genade : “Dit is beslis nie my wil dat die goddelose moet sterf nie, sê die Here my God, dit is my wil dat hy hom bekeer van sy verkeerde dade en dat hy bly lewe.” Die praktiese kant van God se genade kry ons in die opregte, ernstige en dringende uitnodigings in die Bybel. Dit loop soos ‘n goue draad deur die Skrif. Dit begin eintlik al reeds waar God die skaam wegkruipende Adam opsoek... “Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: "Waar is jy?"” (Genesis 3:9) Ons kry hierdie uitnodigings in die Ou sowel as die Nuwe Testament. Die dringende gratis aanbod van genade word nêrens seker meer duidelik gestel as in Jesaja 55 nie! “Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook dié wat nie geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk.” Die treffendste ooreenkomstige voorbeelde hiervan in die Nuwe Testament is seker dié in Matteus 11:28 - "Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig." en Openbaring 22:17 - “Die Gees en die bruid sê: "Kom!" En elkeen wat dit hoor, moet sê: "Kom!" En elkeen wat dors het, moet kom; elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet!”


SO WORD ONS ELKEEN UITGENOOI NA JESUS OM VERNIET VERGIFNIS TE ONTVANG!

Dis nou ons kans om vrede te vind by God, dis ons geleentheid om die ewige lewe as geskenk te kry!

Dis egter ook duidelik uit die Bybel dat daar nie altyd kans gaan wees om op God se roepstem te antwoord nie. Dis die duidelike implikasie van Jesaja 55:6 “Vra na die wil van die Here terwyl Hy nog te vinde is, roep Hom aan terwyl Hy nog naby is.”  Die implikasie is logies en duidelik - God is nie altyd te vinde nie, God is nie altyd naby in die sin van verlossing nie! Kanse om reg te maak met God kan verbygaan. Minstens twee grondredes kom by mens op:

- Ons leef nie vir altyd op aarde nie. Trouens ons verwagte leeftyd is ‘n vinnige 70 jaar en as ons baie sterk is so 80 somers! (uitsonderings bevestig net die algemene reël). As jy 35 is, is jy al verby die halfpadmerk... En dikwels staan ons by die graf van 'n jonger persoon...nie almal bereik ees die halfpadmerk nie... En nou weet ons genade is bedoel om in hierdie lewe ontvang te word. Die Bybel leer geen tweede kans nie... (Hebreers 9:27) 

- Die spesiale geleenthede wanneer God met ons praat gaan verby. God is nie altyd te vinde nie en nie in hierdie sin altyd naby nie. God praat nie elke dag ewe duidelik nie. Daar kom tye wanneer ons sy stem baie duidelik hoor, maar dis nie sommer elke dag nie... Ons lees maar van een keer wat Samuel as seun God se stem so duidelik gehoor het...wie weet wat hy sou gemis het as hy nie geantwoord het nie? Jesus het sover ons weet net een keer vir die Ryk Jongman gesê : “Volg my.” Hy wou nie, en ons lees nie dat hy ooit weer geroep is nie...

HOE LATER HOE KWATER...

Die gevaarlikste verskoning wat ‘n mens kan uitdink as die Here jou roep is om te sê : “Later, Here dis nie nou die regte tyd nie!” Want jy sien jou lewe stap aan en dit gaan nooit die regte tyd wees nie. Daar is altyd iets wat nou maak dat dit nie die regte tyd is nie. Hier in Jesaja 55: 2 kry ons ‘n verwyt van God dat mense al hulle aandag,tyd en moeite spandeer aan dinge wat geen ware bevrediging vir die dorstige sondaarssiel kan bring nie. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie, waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na My, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is.”  Op elke stadium van mens se lewe is daar omstandighede wat kan aanleiding gee tot verskonings en uitstel.  Verskonings soos: “Ek is ...”

TE JONK. My lewe word in beslag geneem deur maats, deur speel en pret. Soveel dinge om te geniet en die tyd is so min, want iewers moet ek nog huiswerk ook doen. Als is nou so lekker, ek kan nie nou aandag gee aan Jesus se uitnodiging nie. Ek is bang ek mis iets van die lewe... Miskien later...


TE VERLIEF. Ek het nou die groot liefde van my lewe ontmoet. Ek moet nou alle tyd aan hom of haar bestee... As ons eers afgekoel het, miskien as ek eendag getroud is, dan kan ek besluit wat ek met Jesus se uitnodiging gaan maak. Nou gebeur dinge te vinnig... Ja, miskien later...

TE PLESIERIG. So baie redeneer, "ek wil darem eers die lewe geniet voor ek my saak met God regmaak! Ja, later..." Wat 'n leuen van Satan en tog sluk sovele dit. Dis 'n belediging vir God, asof Hy as volmaakte Vader nie volkome vervulling aan sy kinders kan bied nie. Om die lewe sonder God te probeer geniet is 'n hersenskim, 'n illusie, 'n lugspieëling in 'n woestyn van leuens...

TE BESIG. Ons het so pas huis opgesit, ek moet nou eers my besigheid opbou en jy weet, die kompetisie is sterk, daar is ‘n lening om af te betaal en naweke moet ek die kinders rondry vir sport, daar is net nie nou tyd om by die kerk uit te kom nie, en ook nie by die Here nie... Miskien later, as die kinders net eers uit die huis is...

TE MOEG. Ek het nou ‘n top posisie by my firma en ek het soveel verantwoordelikhede... Ek moet maar hard werk, jy weet aftrede is nie goedkoop nie en ek wil nie ander mense eendag in die oë kyk as ek oud is nie. En boonop het ek nog kinders op universiteit, dit ruk my sak...ek moet maar planne maak vir ‘n ekstra geldjie. Wag net dat ek eers rustig aftree, dan sal ek erns maak met die Here en dan sal ek by die kerk betrokke raak... Ek is nie teen die Here nie, maar jy moet verstaan ek is net te moeg.... Miskien later.

TE OUD.  Voor jy dink het die ouderdom jou bekruip... Jong ek hoor nie meer so lekker, my rug is te seer om op die harde kerkbanke te sit... Weet jy hierdie ding van bekering en verandering is eerder vir jonger mense, ek is nou maar soos ek is, ek kan nie meer verander nie... Maar miskien later, die moordenaar aan die kruis het tog darem op die laaste oomblik genade gekry... Miskien tog voor ek sterf, sal ek wel reg voel vir 'n verandering...


TE SWAK. As ek eers in die hospitaal lê, gemartel deur pyne en vol morfien is dit moeilik om op die Woord te konsentreer, dis nog moeiliker om te bid, want ek voel ek het nie eens meer krag om asem te haal nie... Die lastige suurstofmasker en allerhande pypies maak diepgaande geestelike gesprekke eintlik onmoontlik... 

Dis 'n illusie om te dink jy gaan God noodwendig in die hospitaal te ontmoet...

TE LAAT!!!   Mooi woorde, baie blomme en bedroefde familie op ‘n begrafnis gaan niemand red nie! Geen predikant,pastoor, priester of pous kan jou met 'n vleiende lofrede red nie... Jy is nou reeds op net een van twee plekke...  Jy het kanse en geleenthede gehad en as jy dit nie benut nie, wel Lukas 16 leer vir ons dat daar nie ‘n tweede kans is nie... vir die Ryk man was dit vir ewig te laat. Die GROOT KLOOF bring ewige skeiding...  Daar is nie weer ‘n later nie...

Hierdie voorbeelde is nie voorbeelde uit sprokiesverhale of bangmaakstories nie, dis alledaagse werklikheid... dis die algemene waarneembare patroon. Die grafte roep dit uit!

VANDAG IS DIE DAG VAN JOU REDDING!

Daar is net een manier om doodseker te maak dat ek nie God se genade verpas nie en dis om vandag op die roepstem van Jesus te reageer. Nie môre nie, maar vandag. God se tyd is altyd vandag, nou...

Hebreërs 4:17 - "Vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie."

2 Korintiërs 6 :1,2 - "As medewerkers van God doen ons ‘n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God nie tevergeefs ontvang het nie. Hy sê: "Op die regte tyd het Ek jou gebede verhoor, en op die dag van redding het Ek jou gehelp." Kyk, nou is dit die regte tyd, nou is dit die dag van redding."

OM TE DINK DAAR SAL ALTYD MAAR WEER 'N KANS WEES IS 'N VREESLIKE VERGISSING! 'N AFGRYSLIKE FLATER!Donderdag 08 Mei 2014

ERGER AS GERRIE NEL, BETER AS BARRY ROUX*

- Satan self kla ons aan, maar die OPGESTANE JESUS IS ONS ADVOKAAT!

Met die Oscar Pistorius saak het ons almal seker weer meer bewus geword van die belangrike rolle wat ‘n aanklaer en advokaat in die regsproses speel. Uit die oogpunt van ‘n beskuldigde is dit so uiters belangrik om ‘n goeie advokaat te hê... Dit raak ons ook, want ons elkeen het te maak met die Groot Regter en ons staan as sondaars in die beskuldigdebank. Daar wag ‘n finale oordeel. Dis ‘n afspraak waaruit niemand homself kan draai nie. Ons het immers elke wet van God oortree... Ons skuldige gewete kan baie onsekerheid by ons wek – wat gaan die finale uitspraak wees?

Saterdag 03 Mei 2014

WENNERS EN VERLOORDERS

- dis alleenlik die genade van God wat van jou ‘n “wenner” maak, maar moenie sy goedheid misbruik nie! 


“Time Magazine” se rubriek “Winners & Losers” van 2 Mei 845 v.C.* bevat twee interessante verwante brokkies skindernuus :
Naäman, bekende Aramese generaal glimlag weer. In ‘n dramatiese onthulling skryf hy sy wonderbaarlike genesing van melaatsheid toe aan die God van Israel.
Gehasi, bekende in profete kringe is op onverklaarbare wyse deur melaatsheid getref. Daar word onderlangs gefluister dat dit verband hou met gierigheid en bedrog. 

Donderdag 01 Mei 2014

“CHRIST LETTERS”

- stem van die draak; direk van die duiwel.

Ek beskik beswaarlik oor genoegsame woorde om my uiterste skok en benoudheid uit te druk oor die feit dat mense wat blykbaar eens die evangelie verkondig het, nou weggesleep word deur ‘n dwaling wat deur die sogenaamde “Christ Letters” versprei word.

Daar is ‘n sogenaamde “Christus” wie se briewe op die internet beskikbaar is. Christus sou Homself dan nou kwansuis weer opnuut openbaar na 2000 jaar! Hierdie valse New Age Christus verwerp die basiese waarhede van die evangelie naamlik Jesus se plaasvervangende sterwe ter wille van ons sonde aan die kruis. Jesus se betaling van ons sonde word ‘n “outrageous myth” genoem!

Hierdie lastering is bykans te erg om aan te haal, maar luister tog maar daarna: “As you dearly loved followers of mine know very well, Christians even now, are devoted to the idea of the crucifixion and Jesus' supposed payment of their sins . This unpleasant, displeasing dogma is nothing but an outrageous myth, a falsehood - an abominable description of Universal Consciousness, the loving 'Father-Power', the true and radiant Source of our Being of us all.”

Alle basiese Christelike leerstellings van die kerk van alle eeue, soos sonde, verlossing deur die kruisdood van Jesus as enigste unieke Verlosser en ‘n finale oordeel word ontken. Die Nuwe Testament as onfeilbare Woord van God word verwerp en ons moet ons nou verlaat op ‘n geheimsinnige bron wat briewe publiseer op die internet. Dit wil ons wysmaak - die mens is basies goed en kan sy eie toekoms skep. Wie enigsins die Bybel ken sal sommer gou die stem van die slang in die paradys in hierdie briewe raakhoor... Die mens wat aangepor word om God te wil speel. Wie vir hierdie leuen van Satan val, gaan te laat agterkom dat hy hierdie einste Satan se slaaf word.

Die doelwit van hierdie bose briewe word alreeds in die vierde brief baie duidelik as daar gesê word : “Christ gathers up the threads of his teachings in Palestine and says that he and Muhammad, Buddha and all other Masters have continued to develop spiritually until they have all ascended into CHRIST CONSCIOUSNESS.” 

Die enigste doel van hierdie kulkorrespondensie is om die evangelie onder verdenking te bring en dit te vervang met ‘n demoniesbeheerde een wêreldgodsdiens wat in diens van die Antichris kan staan.

Neem kennis, broers en susters, daar is net een evangelie, die kruisevangelie! Paulus kon dit nie duideliker gestel het nie : "Ek herinner julle, broers, aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur dié evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle tevergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die Skrifte; Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die Skrifte." (1 Korintiërs 15:1-4)

Enige geloof wat nie op hierdie boodskap gebou is nie, is vals en tevergeefs! Wie hulle ore aan die “Christ” van “Christ Letters” uitleen en dit opslurp, vertrap die bloed van God se Seun en kan niks anders verwag as die skrikwekkende oordeel van God nie!  “As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van twee of drie; hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die Gees van genade gesmaad het?” (Hebreërs 10:28,29)

 Daar is net EEN evangelie! Hoor die Woord van God : “Daar is geen ander evangelie nie! Tog is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai, en dit is hulle wat vir julle in verwarring bring. Maar al sou een van ons of selfs ‘n engel uit die hemel aan julle ‘n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het—die vloek van God sal hom tref!”  (Galasiërs 1:7,8)

DIE LAKMOESTOETS

Ons moenie ons laat mislei deur mooi en vredeliewende praatjies nie!  Onthou, die draak doen homself voor as ‘n lam. (Openbaring 13:11)  Nou hoe gaan ons dan onderskei tussen die waarheid en die leuen? Wat is die lakmoestoets?Dr. D. Martyn Lloyd-Jones het so duidelik hieroor gepraat: “People may come to you, they may give every appearance of being very spiritual people, highly moral people who may do excellent works – they may be the greatest philanthropists in the country – but that is not enough. The question we want to know is this – what do they say about Jesus? What is their confession with respect to him? Is he just the great teacher, just the supreme mystic, or is he the Son of God incarnate, who saves by his death upon the cross, by his body being broken and his blood being shed? These are the tests...”*

Enige Christus wat nie die gekruisigde Jesus van Nasaret is nie, is ‘n valse Christus! Jy ken die draak uit aan sy woorde, sy boodskap is kruisloos!

Gelukkig weet ons dat die uitverkorenes van God nie mislei kan word nie! Mag ons daarom te meer ag slaan op die suiwer melk van die Woord, wat juis God se metode is om sy mense te bewaar tot die einde toe!

*D. Martyn Lloyd-Jones in “PROVE ALL THINGS”, p110.