BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Woensdag 01 April 2020

PSALM 91 - PANDEMIEPSALM?

- JA, IN JESUS IS JY ONAANTASBAAR VEILIG! (Wat presies behels dit?)*


“Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag, vir pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie.” (Psalm 91:5,6)

Psalm 91 is een van die wonderlikste Psalms wat daar is! Ongelukkig tel dit ook onder een van die mees misbruikte Skrifgedeeltes. Dit word buite die geheelkonteks van die Bybel aangehaal en soos ‘n towerspreuk of gelukbringer (amulet) as ‘n eenvoudige kitskuur verkwansel. So sou mense in die pandemiese omstandighede van vandag maklik bogenoemde verse aanhaal as ‘n bewys dat Christene nie deur die nuwe koronavirus getref sal word nie. Is dit waar en verantwoordelik om so iets te beweer? Gaan Christene van die Covid-19 virus gevrywaar word? NEE!

DIE DUIWEL KEN DIE BYBEL

Baie interessant, die duiwel self ken Psalm 91 baie goed en het juis ‘n aanhaling uit hierdie psalm misbruik om Jesus te versoek en van sy God beplande doel en missie te laat afwyk. “Toe neem die duiwel Hom saam na die heilige stad en laat Hom op die dak van die tempel staan en sê vir Hom: As U die Seun van God is, werp Uself af; want daar is geskrywe: Hy sal sy engele bevel gee aangaande U, en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. (Matteus 4:5,6) Sy aanhaling kom natuurlik uit Psalm 91:11,12.

Maar nou moet ons net pasop vir ‘n ander groot gevaar – ons moenie die heerlike Psalm 91 ignoreer of weggooi omdat die duiwel en dwaalleraars dit misbruik nie! In hierdie psalm vind ons ‘n verkwikkende troos en grondige waarborg vir elke kind van God! Kom ons maak erns met die betekenis hiervan. Kom ons kyk eerlik hoe dit in die Bybelse geheelboodskap inpas. In die storielyn of openbaringsontwikkeling van die Bybel het Psalm 91 drie kontekste of ander gestel drie agtergronde:

1. Psalm 91 doen ‘n beroep op die volk Israel om tot God terug te keer en die verbondsvloek oor hulleself af te weer. 

Hierdie psalm haak aan by die vloeke en seëninge van die verbond soos opgeteken in Deuteronomium Die direkte agtergrond en konteks van Psalm 91 is dus die Mosaïese verbond. (wat ons vanuit NT perspektief die Ou Verbond noem)

In die Ou Verbond val die klem op die fisieke welsyn en welvaart van die volk Israel in die beloofde land, Kanaän. Die opsies was duidelik - As hulle God se verbond hou sal hulle fisies geseënd wees. (Deut. 28:1-14) Maar as hulle die verbondsbepalings nie nakom nie, sal allerhande fisiese ellendes hulle tref. Spesifiek ook peste en plae! “Die Here sal peste en plae aan jou laat kleef totdat Hy jou uitgeroei het uit die land waarheen jy op pad is om dit in besit te neem.” (Deut. 2:21) Hier in Psalm 91 hoor ons dus die omgekeerde boodskap van hoop en bevryding byv. vers 3 “Want Hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes.” en vers 10 “Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie;”


Psalm 91 bring dus hoop, spesifiek vir die bannelinge wat hierdie verbondsvloek aan hulle lyf gevoel het. Hier vind hulle dus ‘n boodskap van bevryding en herstel. Hier is ‘n belofte dat die verbondsvloek tot ‘n end sou kom en dat God weer vir Israel onder sy vlerke, onder sy beskerming sou neem. Weereens, dit eggo baie duidelik die taal van Deuteronomium. Vergelyk Deut. 32:11,12 “Soos ‘n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop, oor hulle fladder en hulle vang op sy vlerke wat hy oopsprei, soos ‘n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra, so het die Here, net Hy alleen, sy volk gelei; daar was nie ‘n ander god by Hom nie.” Met vers 4 (OAV) “Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil; sy trou is 'n skild en pantser.” Telkens hoor mens die versekering dat God die toevlug of skuilplek is vir sy volk. (2,4,9). Dit herinner sterk aan die uitspraak in Deut. 32:37. “Dan sal Hy vra: ‘Waar is hulle gode? Waar is die rots waar hulle gaan skuil het,..."


Die belofte in vers 7 “Al val daar duisend aan jou sy en tien duisend aan jou regterhand; na jou sal dit nie aankom nie.” toon ‘n opvallende (omgekeerde) ooreenkoms met Deut. 32:30 “Hoe kan een dan duisend agtervolg en twee tien duisend op die vlug jaag, was dit nie dat hul steenrots hulle verkoop en die HERE hulle oorgelewer het nie!”

In hierdie konteks gesien is Psalm 91 ‘n bekeringspsalm!

2. Psalm 91 is in Jesus vervul. 

Psalm 91 het op ‘n unieke manier op Jesus betrekking. Jesus is die ware opregte Israeliet sonder enige bedrog of ongehoorsaamheid. Hy en Hy alleen kom die verbondsbepalings volmaak na. Hy staan in ‘n volmaakte verhouding met Sy Vader en doen volkome die wil van die Vader. Jesus self het bevestig dat die Psalms oor Hom praat.** Prakties kom dit daarop neer: 

As daar ooit enigiemand was wat sou kon sê Psalm 91 se beloftes is op my van toepassing, dan was dit Jesus! 


Wie het ooit meer op God die Vader vertrou as Jesus (2) en wie het God ooit meer liefgehad as Jesus? (14) Dis juis waarom Satan se versoeking wanneer hy Psalm 91:11,12 gebruik so uiters geslepe en subtiel is! Hy weet dis van toepassing op Jesus! Maar hy misbruik dit om Jesus van die God bepaalde lydensweg af te verlei. Satan wil hê Jesus moet tydelike gerief, beskerming en voordele kies bo God se plan en opdrag vir Hom! Jesus moes mos juis ly om die Nuwe verbond tot stand te bring. Die Satan wys vir Jesus ‘n kortpad na heerlikheid – “Word ‘n wonderwerker wat van engele gebruik maak! Beskerm jouself met bonatuurlike magte!” Dis die duiwel se advies. Jesus weerstaan dit. Jesus kies om God se pad te loop – die moeilike pad na heerlikheid, die kruisweg!

Nodeloos om te sê – die duiwel mislei baie mense vandag nog met Psalm 91. Hy bied dit aan as ‘n maklike oplossing teen alle lyding en ellende. ‘n Kitsoplossing vir al ons probleme en sorge! Weerstaan hom soos Jesus hom weerstaan het! Aanvaar dat swaarkry, gevare en ellende deel is van die stukkende wereld waarin ons nou woon en moenie jou laat mislei met allerhande goedkoop reseppies nie. God beloof nie dat ons gevrywaar sal word van elke ellende, diefstal, pes of virus tydens ons aardse bestaan nie, maar Hy beloof ons iets baie heerliker! (Dit beteken prakties dat ook Christene maatreëls sal moet tref om hulleself te beskerm teen die virus, maar sonder die paniek en angs van die wêreld.)

Dit bring ons by die derde konteks van Psalm 91.

3. Psalm 91 is ‘n heerlike en kragtige versekering en sekuriteit vir diegene wat deel is van die Nuwe Verbond.

Psalm 91 het steeds vir ons betekenis, maar nie meer in die konteks van die Ou Verbond nie, maar die Nuwe Verbond wat Jesus tot stand gebring het. 


Die Nuwe Verbond het immers die Ou Verbond met sy bepalings vervang! Na Jesus se koms en voltooide werk leef ons nie meer binne die raamwerk van die Ou Verbond nie. In die Nuwe Verbond gaan dit oor baie meer as ‘n fisiese land Kanaän en fisiese seëninge! Dit gaan oor die ewige verblyf in die hemelse Kanaän met hemelse, ewige seëninge. (Wat inderdaad ook insluit die uiteindelike verlossing van die liggaam en die einde van alle smart, siekte en dood!) Dis waarin die kind van God nou deel het. Hoor hier - “Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is.” (Efesiërs 1:3) Hierdie Nuwe verbond is ‘n beter verbond met beter beloftes! Dit word bevestig deur Hebreërs 8:6 –“Maar nou het Jesus ‘n voortrefliker priesterdiens gekry deurdat Hy Middelaar is van ‘n beter verbond wat op uitnemender beloftes gegrond is.” (Vgl. ook Hebr 7:22) 

ONS TROOS!

So wat is die troos van Psalm 91 vir ons? In Jesus is ons veilig en kan niks en iemand nie – nie gevare, nie vyande, nie armoede en benoudheid, nie peste of virusse ons van ons ewige verlossing beroof nie! God beloof aan almal wat aan Jesus behoort ewige heerlikheid en onsterflikheid en dis derduisende maal heerliker beloftes as die beloftes van die Ou Verbond!

Die samevatting en klimaks van Psalm 91 se heerlike boodskap kry ons in vers 16. “Met lengte van dae sal Ek hom versadig, en Ek sal hom my heil laat sien.” (OAV – letterlik vertaal) Hierdie beloftes is van toepassing op jou as jy aan Jesus behoort! 

God se ewige volledige verlossing in Jesus is onwankelbaar, onaantasbaar vas en seker! Ons ewige heerlikheid en verlossing word gewaarborg. 

Niks kan enige skade aandoen aan God se liefde vir ons en ons ewige erfenis nie. (Vergelyk Romeine 8:31-39) Covid-19 en selfs die dood hou geen bedreiging vir ons in nie, want dood is nie meer die einde nie, maar slegs die ingang in na ‘n ewige onsterflike heerlikheid by God! Psalm 91 word heerlik waar in die opstandingsoorwinning wat Jesus behaal het oor die dood en die opwekking van ons liggame.*** Dis beter as enige belofte van die Ou Verbond!


AANTEKENINGE

*Met erkenning aan Wyatt Graham se artikel “Does Psalm 91 Promise to Protect Us from Pandemics?” 

**Lukas 24:44 “Daarna sê Hy (Jesus) vir hulle: "Dit is die betekenis van die woorde wat Ek vir julle gesê het toe Ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor My geskrywe is."

***As dit vir jou onduidelik is, gaan lees gerus weer die triomfantelike 1 Korintiërs hoofstuk 15!

 Dinsdag 31 Maart 2020

EK GLO

- Kom bely saam met my die vaste waarhede ten midde van pandemie en dood!

Soos die vierkantklip staan die waarhede van die Woord rotsvas in alle omstandighede en tye!

Loer by :

https://www.youtube.com/watch?v=U-_un96m6fESaterdag 28 Maart 2020

PRIORITEIT TYDENS ‘N PANDEMIE


- Jesus praat prontuit! 
Ons leer nou ‘n nuwe woordeskat wat ‘n paar weke gelede nog net vaagweg op die horison was – "pandemie, koronavirus, Covid-19, inperking, ingrendeling, afsondering…bykans apokaliptiese tonele van dood en chaos!" (en eindelose samesweringsteorieë) 

En dit laat mens sommer oor baie dinge dink...HET JY AL GEWONDER? SAL DAAR MIN MENSE GERED WORD OF BAIE? 

Wat van my familie, vriende, werksmense... of daardie groot getalle wat tans in Italië, Spanje, Iran... sterf aan Covid-19? Hoeveel van hulle is gered en nou by die Here? Hoeveel van hulle gaan die ewigheid en in heerlikheid by God deurbring? Hoeveel nie? En jy dink : "Miskien baie... die genade is immers groot! Miskien min... Die pad wat na die lewe lei is tog immers die smal pad..." 

Jesus self gee ‘n belangrike perspektief op hierdie dringend belangrike vrae in LUKAS 13:22-30. Iemand het op ‘n stadium die moed gehad om hierdie sleutelvraag direk vir Jesus te vra : “Here, is dié wat gered word maar min?” (23) 

Die agtergrond van die vraag, was dalk die idee wat destyds geheers het dat almal in die verbondsvolk Israel gered sal word, behalwe ‘n paar uitstaande slegte sondaars! – onder baie van ons mense heers ‘n soortgelyke wanopvatting. (Jesus se lering oor die noodsaak van bekering – die boom wat nie vrugte gedra het nie in die voorafgaande gedeelte in Lukas sou mense dalk ook verder hieroor kon laat wonder het.) 

VERRASSENDE ANTWOORD 

Wat antwoord Jesus? Soos gewoonlik gee Jesus ‘n verrassende antwoord. Jesus antwoord nie met statistiek nie, maar met ‘n uitdaging (Vers 24a) en ‘n waarskuwing. (Vers 24b) 

UITDAGING. 

“Span al julle kragte in om by die smal deur in te gaan.” (NAV) “Stry hard om in te gaan deur die nou poort.” (OAV) Met ander woorde: Moenie somme maak en spekuleer nie, maar maak seker en werp alles in die stryd dat JY wel sal ingaan! Daar het jy dit! En tog, iets pla ons miskien aan hierdie antwoord. Ons weet mos baie goed dat ons net uit genade gered word. Ons weet tog dat ons beste pogings en godsdienstige prestasies nie vir ons die ewige lewe kan koop nie. Hoe nou? Klink dit nou of Jesus sê dat ons met eie krag of inspanning in die koninkryk moet kom? Nee, allermins! Jesus praat nie teen redding uit genade nie. Dis ‘n waarheid wat vasstaan in die hele Bybel van voor tot agter. Nee, Jesus onderstreep maar net dat redding bedoel is vir die wat dit regtig wil hê, genade is vir dié wat regtig met hulle hele hart daarna verlang en dit aangryp!

Verder ook het genade ingrypende gevolge in ons lewens. Genade wek by ons ‘n nuwe koers en ‘n nuwe passie. Genade spoor ons aan tot aksie! Genade beteken nie dat ek op die sitkamermat voor die TV kan lê en redeneer :”Ag, wat dis die Here se werk om my te red, ek sal aangaan en my lewe geniet soos ek wil!” Redding is vir diegene wat daarna smag. Die wat honger en dors na geregtigheid. God se soewereine genade bestaan juis daarin dat dit ons tot ontsag vir God en aktiewe werksaamheid bring en inspireer! Hierdie beginsel vind ons reeds in die Ou Testament waar die Here sê : “En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart.” (Jeremia 29:13) 

Jesus wil dus sê : 

Die genadegeleentheid moet heelhartig benut word, NOU! 

Hoekom, nou? Hoekom behoort egte genade by ons ‘n dringende erns te wek? Jesus beklemtoon dit met die verhaal van die eienaar wat sy deur sluit en mense wat dan tevergeefs sal klop. (Dieselfde situasie as wat ons in die gelykenis van die tien meisies kry) 

Span al julle kragte in beteken dus : Gryp ten volle die genade aan terwyl die geleentheid daar is. En dis NOU… 

Werp jy alles in die stryd om die genade deelagtig te word? 

Kom ons wees prakties - As ek met my hele hart verlang na God se genade en vergifnis sal: 

~ ek elke kans aangryp om die Woord te hoor. Deur die Woord kom geloof en deur geloof word ons gered. Dis die groot genademiddel! Iemand wat Sondae laat slaap... is nie juis baie ernstig oor genade nie! 

~ek gebruik maak van die gawe van gebed. "Elkeen wat die Naam van die Here aanroep sal gered word!" (Romeine 10:13)

~ ek wegbly van plekke en dinge en mense wat my verder van God wegtrek. Iemand wat skoon voete wil hê, bly tog weg uit die modder. Is daardie TV program wat ek so graag kyk bevorderlik vir verlange na ‘n rein hart? 

~ ek andere van harte vergewe soos ek wil hê God moet my vergewe. Bitterheid is ‘n besliste struikelblok vir vergifnis! 

~ ek die verlossing najaag as eerste prioriteit en soek met ‘n passie, omdat dit die belangrikste ding in my lewe geword het. Geld en sakebelange, pret en plesier kan maar eers ‘n bietjie wag! 

~ wanneer ek genade ontvang het, volhard in die goeie wedloop en as ek geval het weer opstaan! 

WAARSKUWING. 

Jesus onderstreep die erns van sy uitdaging met ‘n waarskuwing. Hy brei uit op die waarskuwing met : “Baie, verseker ek julle, sal probeer om in te gaan, maar sal dit nie regkry nie.” (27, 28) Baie mense leef onder ‘n vals illusie van sekerheid en saligheid. So baie gaan te laat uitvind dat hulle nooit gered was nie en dat God hulle nooit geken het nie. 

Jesus sluit sy waarskuwing af met hierdie veelseggende en betekenisvolle uitspraak : “Daar is laastes wat eerste sal wees, en eerstes wat laaste sal wees.” (30) Onthou net weer Jesus se hoorders het waarskynlik gedink dat almal wat aan die volk Israel behoort, gered sal word - hulle is die eerstes. Die heidene en die baie slegte mense (soos tollenaars en prostitute) sal nie gered word nie - hulle is die laastes. Nou keer Jesus alles om. Hy wil vir hulle sê : Baie mense wat bevoorreg is, wat deel is van die Verbondsvolk sal uiteindelik verlore gaan. Maar daar gaan slegtes wees, heidene en uitgeworpenes wat uiteindelik gered sal word, want hulle het die genadegeskenk aangegryp! 

'N LAASTE EEN GAAN IN!

In die Lukas evangelie self kry ons ‘n pragtige voorbeeld van iemand wat laaste was, maar toe uiteindelik tog eerste gekom het. Die misdadiger aan die kruis...“Jesus, dink aan my wanneer U in u koninkryk kom.” (Lukas 24:42) ‘n Desperate roep van iemand wat na genade smag. Hy kry ‘n heerlike waarborg : “Ek verseker jou : Vandag sal jy saam met my in die Paradys wees.” Inderdaad het hy genade gevind. ‘n Laaste een wat eerste gekom het! Ja, wondergenade : ‘n Desperate sondaar is veilig deur die smal deur tot in die Koninkryk! 

Ons eerste prioriteit ook in hierdie tyd van die Covid-19 pandemie is nie bloot om gesond te probeer bly nie, maar om gereed te wees vir die koninkryk! 

Siekte of nie siekte nie, virus of nie virus nie – een ding is belangrik! Om aan my getroue Verlosser Jesus Christus te behoort. Maak gebruik van die genade in Jesus, NOU!Donderdag 19 Maart 2020

GOD EN SIEKTE


- DIE TOEKOMSTIGE VERLOSSING VAN ONS LIGGAME IS ‘N HEERLIKE WERKLIKHEID! Die algemene opvatting onder baie mense behels die volgende: “Die duiwel maak mense siek en God maak mense gesond. Die duiwel laat mense doodgaan en God maak mense lewend." Die gevolgtrekking of implikasie is dan dat as iemand siek word en doodgaan, het die duiwel gewen en as iemand gesond word en hy lewe het God gewen. So baie keer wen die duiwel dus met kanker, motorongelukke, Wuhan griep… “Maar”, word beweer “as ons net die regte formule ken om lewe te spreek en as ons geloof net sterk genoeg is hoef ons nooit siek te word of in ‘n ongeluk te kom nie…” 

Is dit wat die Skrif leer? NEE! Nou wat leer die Skrif? Kom ons kyk net na drie perspektiewe uit Romeine 8:18-25 betreffende die skepping en die nuutmaking van die skepping (ons ingesluit): 

1.God het die hele skepping aan verganklikheid onderwerp. Dis nie die duiwel wat besluit het dat daar iets soos siekte, veroudering en dood moes wees nie. Dis God! Dis Sý straf op die sondeval. “Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het.” (Romeine 8:20) God se waarskuwing aan die mens was mos baie duidelik – “as jy van hierdie boom eet sal jy sterwe.” Verder was deel van die straf dat die hele aarde vervloek is weens die mens. “En aan die mens het Hy gesê: Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie--vervloek is die aarde om jou ontwil; met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe.” (Genesis 3:17) God is in beheer van als. Ook van ons liggame wat Hy geskape het, “En die HERE antwoord hom: Wie het vir die mens die mond gemaak, of wie maak stom of doof, of siende of blind? Is dit nie Ek, die HERE, nie?" (Eksodus 4:11) 

Belangrik egter : 

Die feit dat siekte die gevolg van die sondeval is beteken nie noodwendig dat alle siekte die gevolg van ’n persoonlike sonde is nie. 

In Johannes 9 kry ons die geval van die blindgeborene. Die dissipels wou dadelik die afleiding maak dat sonde die aanleiding was vir hierdie man se blindheid. Jesus gee egter ’n totaal ander perspektief wat die dissipels lekker in die bek ruk! 

“En sy dissipels vra Hom en sê: Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? 
Jesus antwoord: Hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie; maar die werke van God moet in hom openbaar word.” (Joh. 9:2,3) 

Daar is verskeie perspektiewe op siekte in die Skrif. Soms is siekte selfs as gevolg van uitputting in die werk van die Here. “Ek ag dit noodsaaklik om die broer Epafroditos, my medewerker en medestryder wat deur julle hierheen gestuur is om my in my omstandighede by te staan, na julle toe terug te stuur. 
Hy verlang gedurig na julle almal en bly hom daaroor kwel dat julle van sy siekte gehoor het. 
Hy was ook inderdaad doodsiek, maar God het Hom oor Epafroditos ontferm, en nie net oor hom nie, maar ook oor my sodat ek nie verdriet op verdriet sou hê nie. 
Ek stuur hom dan nou ook so gou moontlik terug, sodat as julle hom weer sien, julle weer bly kan wees en ek minder besorg. 
Ontvang hom met oop arms as ‘n broer in die Here, en bejeën manne soos hy met agting, 
want deur sy werk vir Christus het hy by die dood omgedraai. Hy het sy lewe gewaag om my die hulp te verleen wat julle self nie kon gee nie."  (Fil. 2:25-30) 

In sekere gevalle kan siekte en ellende die gevolg wees van demoniese invloed. (Veral waar mense by die okkulte betrokke was.) Jesus het op ‘n keer ‘n vrou genees en dit blyk duidelik dat haar siekte ‘n demoniese oorsprong gehad het, want ons lees : “Daar was ook ‘n vrou wat al agtien jaar lank gely het onder ‘n bose gees wat haar heeltemal verswak het. Sy was krom getrek en kon glad nie meer regop kom nie.” (Lukas 13:11) 

Inderdaad kan God siekte ook as tugtiging gebruik in die lewe van sy kinders. Dit word geïmpliseer in Jakobus 5:14,15. “As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die Naam van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring: die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word.” Dat God siekte en selfs dood kan gebruik om sy eie kinders te tugtig kom ook treffend na vore waar Paulus met die Korintiërs praat oor die belangrikheid om die heiligheid van die nagmaal ingedagte te hou – “Elkeen wat op ‘n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. 
Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink, 
want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur ‘n oordeel oor homself. 
Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle en sterf daar baie van julle. 
As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. 
Maar nou word ons deur die Here geoordeel en getugtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie." (1 Korintiërs 11:27-32) 

Die punt is, pasop daarvoor om simplistiese verklarings vir siekte te gee! En onthou daar is net een Almagtige Regeerder van die heelal!

2.Die hele skepping sal eendag van hierdie verganklikheid bevry word. “die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê.” (Romeine 8:21) God belowe ‘n nuwe hemel en nuwe aarde waar daar nie meer sonde, swaarkry, siekte, en dood sal wees nie. Die wortels van hierdie belofte vind ons reeds in die Ou Testament. “Soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat Ek gaan maak, in my diens sal staan, sê die Here, so sal julle nageslag en julle roem in my diens staan.” (Jesaja 66:22 ) Dis ‘n eksplisiete waarheid in die Nuwe Testament en nie net in Openbaring nie! Ook Petrus praat hiervan. “Maar ons leef in die verwagting van ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde wat God belowe het en waar die wil van God sal heers.” (2 Petrus 3:13) Ons toekoms is nie hier op hierdie stukkende aarde nie Ons beste tyd is nie nou nie, maar eendag! Alle siekes gaan nie nou genees word nie. Daar is geen reseppie om alle siekte te vermy of die dood te systap nie. Raak realisties en moenie jou ore uitleen vir die (kliek) spreek lewe dwaling nie. Moenie dink daar is ‘n geheime formule om altyd gesond te bly nie. Ja, natuurlik soos in die geval van alle gebrokenheid in die skepping mag ons alle moontlike wettige middele gebruik om siekte te bestry. Ek sê wettig – want daar is ook ongeoorloofde middele – soos die okkulte. En terloops, baie sogenaamde alternatiewe geneesmiddel is niks anders as versuikerde okkultisme en duisternis nie! (Die duiwel buit hierdie drang om gesond te wil wees uit en so kry hy juis mense nog verder in sy mag…) Maar daar is wel geoorloofde middele wat ons mag gebruik om siekte te bekamp. Paulus se raad aan Timoteus wat klaarblyklik dikwels siek was is veelseggend. “Moenie langer net water drink nie. Gebruik ‘n bietjie wyn vir die maag en vir jou herhaalde ongesteldhede.” (1Timoteus 5:23) Wyn is beskou as medisyne. Volg ‘n gesonde leefstyl met die regte oefening en voedsame kos. Maak gebruik van die mediese wetenskap. Die Bybelis positief oor die mediese wetenskap - een van die Nuwe Testamentiese skrywers, Lukas was 'n dokter.  En natuurlik gebed! Gebed saam met behandeling. (Ons het dit reeds gesien in Jakobus) Deur gebed erken ons ons Vader se soewereine beheer en stel ons ons hoop op Hom om vir ons te sorg (en te genees) volgens Sy wil! 

Ons besef hierdie wêreld is gebroke en stukkend en verlang daarom veral na die toekomstige bedeling wat God beloof het!

3.Ons liggame gaan ook eendag bevry word. God se kinders sien uit na die verlossing van hulle liggame, die volle uitwerking van die aanneming tot kinders. “En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam.”*(23) Ons sug as’t ware saam met die res van die skepping. Daar leef by ons ‘n sterk verlange na die bedeling van geestelike en liggaamlike volmaaktheid! Dis ‘n verdere bewys dat ons nie nou reeds liggaamlike volmaaktheid geniet nie. Wanneer gaan dit gebeur? Dieselfde tyd wanneer hele skepping nuutgemaak sal word. Dit gebeur nie nou al nie. Daar is ‘n bepaalde orde in God se herstel; eers geestelik dan fisies. (Dieselfde volgorde was waarneembaar net na die sondeval – dit het eers geestelike dood veroorsaak, daarna fisiese dood.) 

KORONA VIRUS EN WUHAN GRIEP 

Tot met Jesus se wederkoms sal siekte (ja ook virusse!) met ons wees en word alle mense (ook God se kinders) daaraan blootgestel. 

Jesus bring ‘n omvattende en heerlike verlossing. Hy herstel nie net sondaars nie, Hy maak die hele skepping nuut! Hy red nie net siele nie, Hy verlos uiteindelik die totale mens – ook ons liggame! As totaal nuutgemaakte en volmaakte mense sal ons op ‘n nuwe aarde woon. Dis ons vaste hoop. Die hoop wat ons nie nou al sien nie, maar geduldig en volhardend op wag! Dit maak ons bly ook in die tye waarin ons ons nou bevind. (Romeine 8:25) 

Met Jesus in jou lewe het jy ‘n TOEKOMS al is jy nou sieklik of gebreklik. Sonder Jesus is jy gedoem al is jy topfiks en blakend gesond!


*So in die OAV wat ‘n direkte weergawe is van die Grieks - την  απολυτρωσιν  του  σωματος ημων (die verlossing van ons liggame) Ek verkies dus die OAV hier bo die NAV.


Donderdag 05 Maart 2020

Koronavirus en vrees

- God se Vaderskap bevry ons van vrees, maar maak ons vreemdelinge in die wêreld!


Weet jy dat God jou Vader is in die volle sin van die woord? Het jy die versekering dat jy God se kind is? Hierdie feit en wete maak ‘n reuse verskil. 1 Johannes 3:1-3 praat so duidelik oor God se groot liefde en die feit van kindskap. 

Vers 1 "Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat dit Hom nie ken nie. 

Vers 2 Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos Hy sal wees. Ons sal Hom sien soos Hy werklik is. 

Vers 3 Elkeen wat hierdie verwagting in verband met Hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is." 

NOU REEDS 'N FEIT!

Om kind van God te wees is nie bloot ‘n vroom teoretiese frase nie, maar ‘n werklikheidsbelewenis. Dis ‘n konkrete feit! “en ons is dit ook” (1) En dis nie iets van eendag in die toekoms nie. “nou reeds kinders van God” (2a) 

Hoekom is hierdie saak so belangrik? John Wesley, die latere beroemde prediker was ‘n baie goeie man, nog voor sy bekering. Vir almal sou hy lyk soos ‘n model Christen. Hy was lid van die sogenaamde Holy Club in Engeland wat baie streng Christelike dissipline gehandhaaf het. Hoog op die agenda was gebed, vas, goeie dade... Om alles te kroon het Wesley die oseaan deurkruis en na die Amerikaanse pionierstaat Georgia gegaan om sendingwerk te doen. Dit was egter ‘n groot mislukking. Later sou hy skryf: “I who went to America to convert the heathen, was myself never converted to God.” Met sy terugkeer op ‘n skip na Engeland was daar ‘n gebeurtenis wat sy eie geestelike onsekerheid en armoede ontbloot het. Saam op die skip was daar Duitse Morawiese Christene wat ‘n diep vertrouensverhouding met God beleef het. Sekerheid van hulle kindskap. ‘n Vreeslike storm het oor die skip losgebars. Wesley skryf : “a terrible screaming began among the English”, maar hierdie Duitse Christene, mans, vroue en kinders het kalm ‘n lied van lof en vertroue gesing. Wesley was beide verheug en ontsteld deur hulle optrede. Verheug om te weet dat ‘n verhouding met God soveel vrede kon bring. Ontsteld om te besef dat hierdie Christene iets het wat hy nie het nie. Wesley moes erken ; “I was afraid to die.” Eers ‘n tyd later toe Wesley na ‘n voorlesing uit ‘n kommentaar van Luther geluister het, het die lig van geloof in Jesus alleen in sy hart deurgebreek en het hy sekerheid gekry oor sy kindskap. 

Sekerheid dat God die Lewende God, die liefdevolle God die almagtige God my Vader is, is ‘n ontsagwekkende voorreg en maak ‘n reuse verskil! Kindskap van God (met al die heerlike implikasies) is die uitvloeisel en bevestiging van Goddelike liefde! Dis hierdie feit waaraan Johannes ons herinner. 

Die feit van kindskap maak ‘n verskil aan ons vrese. Vrees vir oordeel, vrees vir die dood, vrees vir ekonomiese swaarkry, vrees vir die toekoms – ja, ook vrees vir die koronavirus*! 

Hoekom maak dit so ‘n groot verskil? Hierdie God wat ons Vader is het ons lief! Met ‘n volmaakte liefde, sonder gebreke en foute soos ‘n aardse pa se liefde. En die wete van hierdie liefde verdryf alle vrees. Johannes brei later spesifiek uit op hierdie gedagte. 

“En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. 

Hiérin het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. 

Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie.” (1 Johannes 4:16-18) 

Hoe meer ons oortuig raak van God se liefde in Jesus, hoe minder word die vrese! 

SY LIEFDE ÉN ALMAG 

Dis nie net bewustheid van God se Vaderlike liefde wat die vrees verdryf nie, maar ook sy Vaderlike almag en alomteenwoordigheid. Kom ons kyk weer na HK vraag 27 en 28. Kyk hoe word die Vaderskap van God ook spesifiek uitgelig. 

Die HEIDELBERGSE KATEGISMUS Sondag 10. 

27 Vraag: Wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? 

Antwoord: Die almagtige en oralteenwoordige krag van God waardeur Hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles, ons nie per toeval nie, maar uit sy Vaderhand toekom. 

28 Vraag: Wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou? 

Antwoord: Dat ons in alle teëspoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie, aangesien alle skepsels so in sy hand is dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. 

VREEMD

Natuurlik is hierdie innige liefdesband met die Vader iets vreemds vir die wêreld – vir die mense rondom ons en die hele materialistiese sisteem waarbinne ons leef. Elkeen wat regtig God as Vader ken kom noodwendig in botsing met die wêreld en sy beskouings en waardesisteme. Liefde vir die Vader en liefde vir die wêreld kan immers nie saam bestaan nie

“Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld liefhê nie. As iemand die wêreld liefhet, is die Vader se liefde nie in hom nie. 
Die wêreldse dinge-alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit-kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. 
En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe.” (1 Johannes 2:15-17) 

Wie die voorreg het om God as Vader te hê, gaan ook die “voorreg” hê om deur die wereld verwerp te word en vir Christus te ly! 

Om God regtig as Vader te hê is die grootste genade en grootste sekuriteit, wel enigste sekuriteit op aarde! As God jou Vader is kan jy ook maar lofliedere sing te midde van die storms soos die Duitse Morawiese Christene… 

Is God se Vaderskap vir jou al ‘n werklikheid of leef jy nog in vrees soos die res van die wêreld?

*Terloops, vrees vir 'n virus (of wat ook al) is natuurlik 'n erger en meer aansteeklike virus as die virus self!

Sondag 01 Maart 2020

SOWAAR DEUR DIE OOG VAN DIE NAALD!

- DIE HEERLIKE GEVOLG VAN JESUS SE REDDINGSGENADE 

Ons ken almal die verhaal van Saggeus in LUKAS 19:1-10. Die verhaal van Saggeus, gaan in hoofsaak natuurlik nie oor Saggeus nie, maar oor Jesus. Jesus se reddingsgenade is verrassend en kragtig! Dis juis ook ’n doelgerigte soekende genade, gefokus op sondaars! Die ergste sondaars! Ja, daar is hoop vir ons...  Die hoofboodskap van hierdie gebeurtenis kry ons natuurlik in vers 10 as klimaksteks! “Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is." 

VERRASSENDE GENADEKRAG! 

Jesus se genade is verrassend. Jesus verras vir Saggeus, maar hy verras ook die omstanders. 

Saggeus kruip weg in die wildevyeboom. Hy dink hy kan vanuit ‘n veilige afstand alles dophou. Hy dink hy kan anoniem bly. Maar dan verras Jesus hom. “Toe Jesus by die plek kom, kyk Hy op en sê vir hom: "Saggeus, kom gou af, want Ek moet vandag in jou huis tuis gaan." (5) Hy roep hom by sy naam! (Luister mooi, Hy roep jou ook...) Die Seun van God doen persoonlik bemoeienis met ‘n onverdienstelike sondaar! Dink net hoe verbaas en verras Saggeus moes wees… Ja, Jesus konfronteer Saggeus. Maar dis ‘n liefdevolle konfrontasie. Dis ‘n genadige konfrontasie. Ds ‘n reddende konfrontasie. 

Wat in Saggeus se lewe gebeur is niks minder as ‘n wonderwerk nie! ‘n Gierige ryke wat vrywillig van die helfte van sy besittings afstand doen en belowe om sy verkeerde optrede teenoor ander mense reg te maak is nie sommer net ‘n klein veranderinkie nie. Dis gelykstaande aan ‘n drankverslaafde wat sy vol bottels in die toilet afspoel. Dis soortgelyk aan ‘n jongmens wat ‘n sondige seksuele verhouding verbreek al maak dit jou hart stukkend. Dis net Jesus wat hom so kon bevry van sy verknogtheid aan geld. Dis net Jesus wat hom so kon bevry van die heerskappy van sy beursie. Wie Jesus in sy huis (en hart) toelaat en ontvang sal noodwendig ‘n transformasie ondergaan. Die kettings waarmee die duiwel hom gebind het word verbreek.  Dis mos waarvoor Jesus gekom het - “En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak.” (1 Johannes 3:8b) 

SAGGEUS EN DIE RYK JONGMAN 

Hierdie wonderwerk in Saggeus se lewe word nog meer vol betekenis as mens dit vergelyk met die geskiedenis van die Ryk Jongman in die vorige hoofstuk. (18:18ev) Daar is opvallende ooreenkomste en verskille. Beide is ryk. Beide het ‘n soeke in hulle lewens ervaar. Beide het ‘n sterk begeerte na Jesus op een of ander manier. (Die Ryk Jongman kom val voor Jesus neer, Saggeus maak ‘n plan om Jesus te kan sien.) 

Ook tragiese verskille: Die Ryk Jongman het op die ou end teleurgesteld weggegaan. Saggeus word opgeneem in die familie van gelowiges. Die Ryk Jongman se besittings tel vir hom meer as die koninkryk van God. Saggeus se hart raak los van oorheersing deur besittings en so lewer hy bewys dat hy nou ‘n kind van Abraham geword het. In beginsel doen Saggeus dit waarvoor die Ryk Jongman nie kans gesien het nie. Die merkwaardigste is dat hierdie geskiedenis van Saggeus inderdaad bewys dat God die “onmoontlike” kan doen en ‘n ryk man kan red. 

Die Ryk Jongman moes teleurgesteld omdraai omdat hy nie gehoor wou gegee aan Jesus se opdrag van bekering van sy materialisme nie. Die gesprek gaan toe verder tussen Jesus en sy dissipels - “Toe Jesus sien dat hy teleurgesteld is, sê Hy: "Hoe moeilik is dit tog vir mense wat ryk is, om in die koninkryk van God te kom. Dit is makliker vir ‘n kameel om deur die oog van ‘n naald te kom as vir ‘n ryke om in die koninkryk van God te kom." Dié wat dit gehoor het, sê toe: "Maar wie kan dan gered word? Daarop antwoord Hy: "Wat vir die mense onmoontlik is, is vir God moontlik." (18:24-27 ) 

Ontsagwekkend en asemrowend heerlik! Geen sondaar is buite bereik van God se genade nie! Daar is hoop vir daardie goddelose eggenoot, kind, kollega wat deur mense afgeskryf word... Inderdaad het die kameel toe deur die oog van die naald geglip! Die heerlike kragtige genade van God vir wie niks onmoontlik is nie, was in aksie...


BESWAAR TEEN GENADE 

In die proses verras Jesus ook al die omstanders. Hoe so? Wel, hulle het Saggeus almal baie goed geken. Hy was die berugte en gehate tollenaar wat hulle afgepers en besteel het. Die ongewilde en korrupte "ontvanger van inkomste!" Daarom maak hulle ten sterkste beswaar teen Jesus se toenadering! “Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê: "Hy gaan by ‘n sondige man tuis!" (7) Jesus se radikale genade vir die slegste sondaars laat baie mense deur al die eeue en vandag nog ongemaklik en kwaad voel. Dink aan hoe kwaad en teleurgesteld Jona was toe die mense van Nineve hulle op grond van sy boodskap bekeer het en God hulle genadig was! (Jona wou nie genade sien vir hierdie vyande van sy volk nie - gelukkig is God se genade groter as die genade van sy boodskappers s'n!) Gaan jy opgewonde wees as Jesus vir Zuma of die Fishrot bende vergewe! Sal ons hulle in die kerk verwelkom? Gaan jy ook daardie plaaswerker of besigheidsman wat jou soveel skade aangedoen het as broer verwelkom as hy in Jesus glo? 

GEVOLGE VIR DIE HELE HUIS 

Die verrassende en kragtige genade van Jesus het heerlike gevolge. Saggeus word nou deel van God se volk. ‘n Ware kind van Abram. “Daarop sê Jesus: "Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom; ook hierdie man is ‘n kind van Abraham.” (9) Etnies was hy dit alreeds, maar nou word hy ook geestelik ‘n kind van Abram, want hy glo nou ook waarlik in Jesus. (Vgl. Gal 3:7 “Julle sien dus dat dié wat glo, kinders van Abraham is.”) 

Maar ons moet ook mooi kyk na wat Jesus hier sê. (9) “redding vir hierdie huis” Die reddende genade wat Saggeus ontvang het raak sy hele gesin, sy huishouding! Dit klink dalk vir ons as westerse individualiste vreemd, maar dis ‘n tema wat ons deurgaan in die Skrif kry. Noag (en sy hele familie word gered), Abram (God se beloftes vir hom en sy nageslag), Josua ("ek en my huis sal die Here dien"), Ragab (saam het haar hele familie opgeneem in die verbondsvolk)… En ons vind dit ook in die Nuwe Testament. Lidia, die tronkbewaarder van Filippi… Natuurlik gaan dit nie hier oor outomatiese redding van ‘n kind as een van die ouers gered word nie. Dit gaan daaroor dat die hele huisgesin ‘n werksveld van God se verbondsgenade word. Christen ouers se kinders word groot in die dampkring en onder die invloed van die Woord en die Woord is die instrument van die Heilige Gees. Vir God is huisgesinne belangrik. Hier sien ons dit duidelik. Saggeus se redding is groter as net ‘n persoonlike saak! 

As jy op Jesus se uitnodiging reageer, as jy jou huis en hart vir Hom oopmaak, as jy jou bekeer van jou afgode gaan dit heerlike gevolge vir jouself en jou nageslag hê! 
Kameel in die Swakoprivier.

*Hierdie en ander gedagtes met erkenning aan Nico van der Walt

Woensdag 26 Februarie 2020

HEMEL OP AARDE?

  • Is die aansprake van die voorspoedsteologie waar? 
  • Hoe onderskei ek tussen ware en vals evangelie?Wat is die vertrekpunt? Maak seker van die eienskappe en inhoud van die EGTE EVANGELIE! Dan is dit maklik om die valse raak te sien en te vermy. 


 Dis soos met banknote. Jy leer die eienskappe en kenmerke van die egte note, dan kan jy al die variasies van vervalsings maklik raaksien. INHOUD EN KENMERKE VAN DIE WARE EVANGELIE: 

1. Die ware evangelie begin by God en sy prioriteite. Die valse evangelie begin by die mens en sy behoeftes… sy gerief, sy gesondheid, sy welvaart, sy belangrikheid staan voorop.  Die (kliek) SELF is alles!

God, sy eer en doelwitte kom eerste in die evangelie van die apostels. “Paulus, 'n dienskneg van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God—" (Romeine 1:1) DIE EVANGELIE SE OORSPRONG EN FOKUS IS GOD! Die ware evangelie gee die antwoord op Moses se diep versugting : “Laat my tog u heerlikheid sien.” (Eksodus 33:18) Dis die begeerte van elkeen wat deur die Gees wederbaar is. 

Die vals boodskap begin by die natuurlike mens se behoeftes- sy begeerte na gesondheid, geld, sekuriteit , sukses ens. Alles dinge waaroor elke natuurlike onwedergebore mens begaan is. Die Prosperity Gospel tokkel op die sondige mens se materialistiese en selfsugtige snaar. Die beloftes van die welvaartsprofete klink baie soos die jihadi’s se idee van hulle moslemparadys! Paul Washer (ware evangelis) som die humanisme van die vals evangelie mooi op: 

Sir, God loves you and has a wonderful plan for your life! 

What?! God loves me? 

That’s great cause I love me too! This is wonderful! 

And He has a wonderful plan for my life? 

Wow! I got a wonderful plan for my life too! 

And if I accept him into my life I can have my best life now? This is wonderful! 

Dis baie verstaanbaar dat die welvaartsboodskap so gewild is! 

2. Die ware evangelie se fokusinhoud is die kruis en opstanding wat vir die mens se sondeprobleem die antwoord bring. (Versoening) Die vals evangelie se klem val op hoe God jou drome waarmaak en aardse voorspoed waarborg. 

Die doel van Jesus se koms word baie duidelik gemaak reeds by sy geboorte : “en sy sal 'n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.” (Matteus 1:21) 

Paulus vat die evangelie inhoud so pragtig saam : “Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet tevergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte; en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte;” (1 Kor 15:1-4) 

God se liefde fokus op die mens as sondaar en om sy gebroke verhouding met Homself te herstel. 

Die Goeie Nuus (evangelie) gaan oor hoe God van sondaars sy kinders maak, nie hoe Hy sondaars suksesvolle sportmanne en sakemanne maak nie! Die boodskap van ryk maak en gesond word, is maar presies dit wat die Afrika toordokters ook vir hulle kliënte beloof! 

En buitendien is die beloftes van die vals evangelie ‘n leuen en dis gewoonlik net die vals profete self wat voorspoed beleef omdat hulle hulle hoorders manipuleer! 

3. Die ware evangelie wond én genees. Die valse evangelie streel mense se ego’s en maak hulle net nog meer selfversekerd en hoogmoedig. 

Die verkondiging van die ware evangelie laat mense in gebrokenheid uitroep : “Wat moet ons doen om gered te word?” (Dink aan die skare toehoorders op Pinksterdag) 

Die vals profete bring goedvoelboodskappe. Dit versterk menslike arrogansie, selfgesentreerdheid en selfsug! 

Valse goedvoelboodskappe was al in die tyd van die Ou Testament ‘n probleem. “Die visioene van jou profete was vals en misleidend: hulle het nie jou sondes blootgelê sodat jou ballingskap afgeweer kon word nie; die openbaringe wat hulle vir jou gegee het, was vals en het tot jou verwerping gelei.” (Klaagliedere 2:14) Omdat baie profete nie die moed gehad het om aan Israel die ware aard van hulle sonde te verkondig nie, het hulle hulle nie bekeer nie en het die oordeel van die ballingskap die volk getref!

Ook in die Nuwe Testament word ons teen hierdie tipe boodskap gewaarsku. “want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede,” (2 Timoteus 4:3) 

4. In die ware evangelie speel lyding en nie voorspoed of gemak nie ‘n sentrale rol. Die vals evangelie gaan als oor die mens se gerief terwyl die lydingsboodskap verswyg word. 

In die Nuwe Testament is lyding onlosmaaklik deel van die pakket!  Die lyding van Jesus staan sentraal, maar ook die lyding van almal wat Hom sou volg! “Paulus en Barnabas het die evangelie ook in Derbe verkondig, en baie mense het daar gelowig geword.... Hulle het die gelowiges geestelik versterk en hulle aangespoor om getrou te bly in die geloof. "Ons sal eers deur baie verdrukking moet gaan voordat ons in die koninkryk van God kom," het hulle gesê.” (Handelinge 14:21,22) 

Die vals evangelie ontken lyding en bied ook geen troos in lyding nie. ( As ek as Christen swaarkry moet ek dan nou wonder : “Was ek dan nou nie positief genoeg in my woorde en gedagtes nie? Het ek gesondig? Het die duiwel gewen?”) 

5. Die ware evangelie is gebou op die geheelsboodskap van God se Woord (binne konteks). Die valse evangelie inkorporeer doelbewus of onbewus menslike filosofieë soos die New Age. 

Een voorbeeld is At Boshoff van die CRC se “law of attraction”. Boshoff : “Whether you know it or not, whether you like it or not, you're attracting things into your life all the time, good or bad, wanted and unwanted. All the time you are sending out a force, a power, an energy, that either attracts good things and good people into your life, or it repels good things and good people.” 

Hiervolgens kan jy deur jou eie positiewe gedagtes en woord vir jouself ‘n positiewe toekoms skep. Dis soortgelyk aan die (kliek) “spreek lewe” teologie van die Word Faith beweging. 

Boshoff gebruik Skrifte soos Spreuke 4:23 en Spreuke 23:7.* Kom ons bekyk dit net vinnig van naderby : 

Spreuke 4:23 “Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.” 

Hier is geen sprake van ‘n magiese aantrekkingskrag nie– Dit sou vreemd wees aan die Bybel. Die vers beteken bloot dat die “hart” as die intellektuele, morele en emosionele sentrum van die mens, jou daaglikse benadering tot die lewe bepaal. 

Spreuke 23:7 "Want soos hy in sy siel bereken, so is hy; eet en drink, sê hy vir jou, maar sy hart is nie met jou nie." 

Kyk na die konteks van die teks. Lees dit saam met vers 7 en 8. Spreuke 23:1-3 gee raad oor tafelmaniere saam met ‘n regeerder. Vers 6 tot 8 gee raad oor saam eet met ‘n suinige persoon. Die boodskap is : Moet jou nie laat meevoer deur hierdie ou se vriendelikheid nie. Die suinige bedoel nie sy woorde nie (sy hart is nie met jou nie), want hy dink net aan wat die ete hom kos! Dis in lyn met die Engelse vertaling wat lees : 'he is always thinking about the costs', (NIV) 

Dis duidelik dat Boshoff se uitleg van hierdie gedeeltes absurd is. Dit sê niks oor die verandering van realiteite deur jou gedagtes nie. 

Hierdie tipe lering probeer stoot God van die troon af en plaas die mens op die troon! 

Die Bybel leer dat God als bepaal. God is soewerein. Ja, die kind van God het rede om in alle omstandighede bly te wees juis omdat God op die troon is. Ja, ek moet verantwoordelik lewe en optree volgens die opdragte van die Woord. Maar, ek kan nie die toekoms bepaal deur my eie denke nie. Om aan die “law of attraction” te glo is om jou vertroue in jouself in plaas van God te stel! 

Boshoff misbruik Josef se geskiedenis as bewys van “the law of attraction” Maar dit gaan presies teen die Bybelse boodskap! Josef aan sy broers: “Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen: Hy het gesorg dat ‘n groot volk nou in die lewe gebly het.” (Genesis 50:20) Dis hier waar die belangrike leerstuk oor die Voorsienigheid van God ter sprake is kom.** 

Die valse lering van “law of attraction/spreek lewe” lei tot ‘n selfgesentreerde en hoogmoedige materialisme en nie meer op ‘n vertroue op die voorsienigheid van God wat ook lyding insluit nie. 

[Mmmmmm... Die arme Paulus het seker nie At se "law of attraction" geken nie, want kyk net wat het hy als na hom toe aangetrek... slae, skipbreuk, hongerte, naaktheid, slapelose nagte, gevare... Vgl. 2 Korintiërs 11:23-28]

Miskien wonder jy nou : “KAN EN WIL GOD VIR ONS SORG?” Natuurlik! As Vader sorg Hy vir ons op alle terreine van ons lewe! (Psalm 103) As jy daaraan twyfel, gaan lees maar weer ‘n biografie van George Müller! 

Wat is dan nou die verskil met die “versorging” van die voorspoedsevangelie? 

John Piper verduidelik dit mooi : On the one hand we may trust in the Lord to be our helper, because he will provide and protect us - there is thus a measure of prosperity he will give us. But there is a line between trusting God for our needs and using God for our wants. 

The law of attraction lyk eerder soos manupilasie van God vir ons eie selfsugtige begeertes as ‘n kinderlike vertroue in sy voorsienigheid. 

6. Die einddoel met die ware evangelie en wil van God vir sy kinders is HEILIGMAKING sodat ons tot eer van God kan leef. Die valse evangelie se doel is geluk, geld, gesondheid en aardse grootheid! 

“Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery;” (1 Tessalonisense 4:3) 

Die kosbare waarheid soos Paulus dit stel staan steeds vas : “En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders; en die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook geroep; en die wat Hy geroep het, dié het Hy ook geregverdig; en die wat Hy geregverdig het, dié het Hy ook verheerlik” (Romeine 8:28-30) Wat ‘n heerlike troos! 

7. Ware evangelie bring ‘n unieke blydskap – die blydskap in die Here. Die vals evangelie verkondig ‘n oppervlakkige blydskap gebaseer op positiewe denke. 

“Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal: Verbly julle!” (Filippense 4:4) 

“Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê; in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig: om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.” (Filippense 4:12,13) 

Juis omdat hierdie lewe vir Christene baie swaarkry inhou, het ons ‘n blydskap en verwagting wat toekomsgerig is. Die beste is nie NOU nie! Dis ‘n leuen van die voorspoedsevangelie. Loop vertel dit bietjie vir die Christene in Iran of Noord Korea! Hierdie swaarkry in ons aardse lewe is juis een van Paulus se argumente waarom geloof in die opstanding so onmisbaar belangrik is! “As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste (ellendigste OAV) van alle mense.” (1 Korintiërs 15:9) 

8. Die ware evangelie kan nooit vermaak (entertainment) wees nie. Ja, dis Goeie Nuus, die blye boodskap, maar dit pas nie in die konteks van grappe, kwinkslae en lighartigheid nie. Dis ernstig, want dit gaan oor God wat die wêreld so lief het, en sonde so haat dat die engste uitweg was dat sy Seun die marteldood van die kruis moes sterf! 

REUSE VERSKIL! 

Op die ou end is daar ‘n reuse onoorbrugbare verskil tussen die ware en die vals evangelie. Dis die verskil tussen Jesus se boodskap en die van die wêreld. Iemand het dit so saamgevat: 

Jesus : Follow me! 
World : Follow your heart! 

Jesus : Believe in me! 
World : Believe in yourself! 

Jesus : Deny yourself! 
World : Discover yourself! 

Jesus : Be true to me! 
World : Be true to yourself!

VOETNOTAS

*Met erkenning aan die studiestuk van Daniël J. Maritz en  Henk G. Stoker.
“Does the Christian worldview provide a place for the law of attraction? (Part 2): An apologetic evaluation of the way the Bible is used in promoting this idea.”

** Die HEIDELBERGSE KATEGISMUS    Sondag 10.
27 Vraag: Wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God?
Antwoord: Die almagtige en oralteenwoordige krag van God waardeur Hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede  en alles, ons nie per toeval nie, maar uit sy Vaderhand toekom.
28 Vraag: Wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou?
Antwoord: Dat ons in alle teëspoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie, aangesien alle skepsels so in sy hand is dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie.