BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Donderdag, 19 Januarie 2012

LUGFOTO VAN DIE BYBEL Deel 3

Die Koninkryksbeloftes word in JESUS vervul. Hy kom verlos vir God weer ’n Volk (Matteus 1:21) wat God as Koning aanvaar. Daar word ’n nuwe Land, Kanaän (die nuwe hemel en aarde) in vooruitsig gestel. Die oproep tot bekering is ’n oproep om jou aan God se koningskap te onderwerp! Jesus bring dus ‘n einde aan die Ballingskap van God se volk. (Daarom word die Ballingskap waarskynlik so pertinent genoem in die Matteus geslagsregister. Sien Matteus 1:17)

Nog meer heerlik :

JESUS bring nie net die Koninkryk nie, Hy is self die vergestalting van die Koninkryk.

Hy in Homself is waarlik God (Koning), waarlik mens (Volk), Hyself vervang ook die tempel wat die fokuspunt is van die Land en Hyself is die nuwe norm vir ons lewens. Hyself is ons Wet.


Jesus is waarlik God met ons! (Immanuel) God en mens in volmaakte verhouding! Wie in Christus is, staan in volmaakte verhouding met God.

Hy is ons Koning wat by ons is. Bekering beteken om sy koningskap te aanvaar. As Plilatus vir Jesus vra of Hy ’n koning is, dan erken Hy dit, maar maak dit duidelik dat sy Koninkryk nie van hierdie wêreld is nie.(Johannes 18:36)

Jesus is in Homself die  Volk van God. Daarom wys Matteus vir ons hoedat Jesus eintlik Israel se geskiedenis herhaal. Jesus word ook uit Egipte geroep soos die volk Israel. (Sien Hosea 11:1 en Matteus 2:15) Net soos Israel word Jesus in die woestyn versoek. (Matteus 4) Die verskil is net dat waar Israel in die woestyn misluk het, slaag Jesus al die toetse en versoekings! Hy doen dit namens ons wat in Hom glo. Jesus is die begin van die nuwe mensheid, die Volk van God.. Die tweede Adam, soos Paulus dit stel. As ek aan Jesus deelkry deur die geloof en bekering is ek ook deel van God se Volk!

Jesus is die ware tempel (die fokuspunt van die Land) Soos die heerlikheid van God in die tabernakel en tempel teenwoordig was, so sien ons nou die heerlikheid van God in Jesus! (Sien Johannes 1:14) Jesus vervang die tempel. (Johannes 2:19-22) Daarom kan ons God net in Gees en waarheid aanbid deur Jesus. Hy is die ware tempel, die ware “ontmoetingsplek” met God! (sien sy woorde aan die Samaritaanse vrou in Johannes 4:21-24) En alle gelowiges vorm deur hulle verbondenheid aan Jesus deel van die tempel. Hierdie waarheid het groot praktiese implikasies : Die kerkgebou is nie die huis van God nie, wel die lewende gemeente in verbondenheid aan Jesus! Hierdie waarheid beteken ook dat géén gebou meer die tempel van God genoem kan word nie.

 

Al bou die moderne staat Israel ook ’n tempel in Jerusalem, het dit vir ons as Christene geen betekenis nie, want Jesus is ons ewige tempel!


Jesus self is ook ons nuwe norm (Wet) binne die konteks van die Nuwe Verbond. Ons moet sy voorbeeld navolg en sy opdragte gehoorsaam. Hyself is ons nuwe standaard, daarom gaan Hy op die berg (soos Moses op Sinaï) en kondig die nuwe grondwet af van die Koninkryk van God! (Die bergrede in Matteus 5-7) Jesus kan daarom telkens gesagvol verklaar : "...maar Ek sê vir julle..."

Al hierdie elemente is Jesus, vir ons, namens ons, wat in Hom glo!

Met Jesus se koms het die Koninkryk van God inderdaad naby gekom! Wie aan Jesus behoort het nou reeds deel aan die Koninkryk van God, al het die finale sigbare vorm van die Koninkryk nog nie aangebreek nie. Daarom kan Jesus sê : "die Koninkryk van God is hier by julle". (Lukas 17:21)

By die VOLEINDING word die Koninkryk van God finaal herstel. Wanneer God (Koning) vir ewig onder sy verlostes (Volk) sal woon op ’n nuwe hemel en aarde (Land). Die hele skepping word herstel! Lees maar Romeine 8:18-25. Jesus se verlossingswerk het kosmiese implikasies! Hy is nie alleen Skeppingsmiddelaar nie, maar ook Herskeppingsmiddelaar!Die gevolg? Alles sal in volmaakte harmonie wees volgens God se wil! (Wet)  Volkome geregtigheid heers in die nuwe skepping. Sien 2 Petrus 3:13,14. Kyk ook na Openbaring 21:1-5 en 22:1-3! Hier sien ons ook hoe die Paradys (land) weer herstel word. Die uitdrukking,“boom van die lewe” is mos Paradystaal. Die boom sal 12 maal per jaar vrugte dra! (Openbaring 22:2) Dis heerlikheid in ’n oortreffende trap! Die heerlikheid van God se nuwe Koninkryk sal permanent wees, want dit word nou uitgebeeld as ’n stad. In Bybelse denkwyse is ’n stad baie meer permanent as ’n tuin! (König) Die vervloeking weens die sonde word opgehef (Openbaring 22:3) en God se verloste volk sal Hom dien. Die woonplek van God is by die mense! Die breuk wat sonde veroorsaak het, is vir altyd weg. Die Koninkryk van God sal voortbestaan tot in alle ewigheid!

Is jy in Christus en so al deel van die verloste volk? Sien jy uit na hierdie heerlike erfenis?

(erkenning aan Graeme Goldsworthy, According to Plan)Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Jy is welkom om kommentaar te lewer. Hou dit kort, beleef en op die punt af.
As jy nie iewers geregistreer is nie, gebruik die anonymous opsie.