BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Donderdag, 26 Januarie 2012

MAAK OOP BY OPENBARING (2)

- Ontdek die Sleutel (JESUS) en begin verstaan!

Lees eers Openbaring 5:1-10. Hou jou Bybel oop.

Hoe moet ons Openbaring verstaan? Party mense dink ons moet van die koerant of TV nuus na Openbaring spring! Dis ’n gevaarlike metode, want die nuus verander mos gedurig. En buitendien, Openbaring se eerste lesers het nie ons koerante gehad as hulpmiddel nie! Openbaring is eerstens vir hulle in hulle situasie geskryf.

Pasop dus om nuusgebeure in te druk en Openbaring daarvolgens aan te pas. Vra eerder wat kry ons in die boek self as die kern/sleutel? Waarom draai Openbaring? Eintlik is die gepaste vraag : “Om WIE draai Openbaring?” Dit word vir ons baie duidelik in die gelese gedeelte gestel

Die boekrol in God se regterhand (vers 2) bevat God se doelwitte met sy ganse skepping en die ontknoping en sin van die geskiedenis! Wie kan dit verstaan en ontsluit? Die antwoord kry ons in vers 5 (Lees) Die Leeu van Juda! Jesus die Oorwinnaar Koning uit die geslag van Dawid.

Kyk hierdie dramatiese effek! (sien die skildery!) Johannes hoor : “Kyk die Leeu uit die stam van Juda!”, en toe hy kyk? Toe sien Hy ’n Lam! Hy verwag ’n leeu en sien ’n lam. Wat ’n kontras! Hier sien ons die sentrale paradoks van die evangelie!

Die Leeu neem die swakheid van ’n Lam aan en sterf, maar behaal juis so die oorwinning!

Goddelike oorwinning is iets ander as menslike oorwinning. God maak Homself swak, die kruis lyk na ’n mislukking, maar juis deur die kruis word die oorwinning oor Satan behaal. Net die Lam is waardig om die boek oop te maak. Wat sê Johannes hierdeur? Jesus, as Lam met ander woorde deur sy sterwe en opstanding is die sentrale tema van die oorwinning in Openbaring en is die sleutel tot die verstaan van die wêreld geskiedenis en voleinding! Die groot tema in Openbaring is nie die antichris of een of ander oorlog nie! Openbaring is net soos al die ander boeke van die Bybel ’n uitleg van die evangelie gebeure wat sentreer in Jesus!

Wat is die evangelie nou weer? Kyk na 1 Kor 15:1-4) Die evangelie is dit wat Jesus gedoen het (afgehandel het) vir en namens ons! Hierdie oorwinningsgebeure waarin Jesus die sentrale rol speel is goeie nuus - evangelie! Dit het nie net implikasies vir ons persoonlike saligheid nie, maar vir die hele kosmos, die ganse heelal!

Dit wat God deur Jesus bereik het, is die einddoel van al God se planne soos dit in die Ou Testament en Nuwe Testament uitdrukking vind! Dis wat dit beteken as ons lees dat Jesus die Alfa en Omega is. Die totale sin van die geskiedenis en die doelwitte van God draai rondom Jesus! Ons kan dit as volg opsom (sien Godswothy p172ev)

1. Jesus is die betekenis en sin van die SKEPPING
God skep deur Jesus, maar alles word ook vir Hom, met die oog op Hom geskep. Bestudeer Johannes 1:1-2 en Kolossense 1:15-20. God bring die uiteindelike doel van die skepping na vore deur die sterwe en opstanding van Jesus ! Sy verlossingswerk gaan oor meer as net persoonlike saligheid. Dit raak die heelal.

2. Jesus is die betekenis en sin van die Ou Testamentiese VERBONDE EN WETTE
Al die wette en verbonde was ’n tydelike aanloop tot die Nuwe Verbond. Jesus self is die inhoud van die Nuwe Verbond. Vergelyk bietjie Eksodus 19:4-6 met Openbaring 5:10. ( “ ’n koninkryk en priesters vir God”) Jesus doen dit finaal wat reeds tydens die Uittog, God se doel was! Jesus het ook die wet vervul en is daarom die volmaakte verbondsvennoot. Net Hy het die verbondsvereistes volmaak nagekom! (natuurlik vir en namens ons) Jesus is die een ware Israeliet, die ware mens (Adam) Dit word bevestig deur die stem uit die hemel : “Dit is my Geliefde Seun. Oor Hom verheug Ek my.” Die betekenis van die besnydenis, Sabbat, offers, tempel... vind vervulling in Jesus. Anders gesê al hierdie dinge verduidelik eintlik vir ons ’n aspek van Christus se persoon en werk. (By ’n ander geleentheid sal ons meer presies kyk na hoe Christus die Sabbat en tempel vervul het)

3. Jesus is die betekenis en sin van die al die PROFESIEË. (Hand 13:32-33) Dit gaan nie net daaroor dat sekere vooruitseggings van die profete in Jesus vervulling gevind het nie, maar alles wat die profete gesê het in Christus volle betekenis gekry het. (Matt 5:17) Die profesieë en wette van die Ou Testament is soos ’n bloeisel wat tot vervulling kom in Jesus as die vrug!

4. Jesus is die betekenis en sin van die die CHRISTEN SE BESTAAN EN LEWE.
Christen wees is om “in Christus” te wees. Christus is ons lewe! (Kol 3:4) Alles wat Christus is en gedoen het, is Hy VIR ONS en NAMENS ONS. Hy is die sondelose Seun VIR ONS! In hom staan ons sondeloos en skuldloos voor God! In Hom is ek dus ook God se Geliefde kind in wie Hy Hom verheug! Hy is die Getroue Verbondsvennoot, die Geliefde, die Regverdige, die Heilige, die Volmaakte Aanbidder...VIR ONS!

5. Jesus self is die betekenis en sin van die WEDERKOMS.
Dit gaan oor die finale verskyning van Jesus in heerlikheid. Die klem val nie op interessante verskynsels en tekens nie, maar op JESUS! Is Jesus vir jou opwindend en interessant? Het jy ’n begeerte om Hom te aanskou en maak hierdie begeerte ’n verskil aan jou leefstyl? (Terloops, hoeveel mense wat so slim klink oor al die interpretasie van tekens en verskynsels is regtig opgewonde oor Jesus as Here en Verlosser?)


Dis die troosboodskap van Openbaring : Jesus, Jesus as die Alfa en Omega, Jesus die OORWINNAAR! Dis die heerlike boodskap wat die verdrukte Christene van destyds (en ons) moet hoor! Die volle heerlikheid van die Leeu, die oorwinnaar, die almagtige regeerder is op hierdie oomblik nog versluier. Maar ons moet dit in die geloof aanvaar en ons daaroor verbly!


(Literatuur : Graeme Goldsworthy, THE GOSPEL IN REVELATION)

Gaan voort met die Openbaring Reeks. Kliek op MAAK OOP BY OPENBARING (3)

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Jy is welkom om kommentaar te lewer. Hou dit kort, beleef en op die punt af.
As jy nie iewers geregistreer is nie, gebruik die anonymous opsie.