BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Saterdag, 17 Desember 2011

GENEESMIDDEL VIR 'N ERNSTIGE TOESTAND!


Liefde vir die sondige wêreld en sy begeerlikhede is ̕n probleem waarmee elke Christen te kampe het.  Dis 'n baie ernstige toestand, want daar is nie plek vir beide liefde vir die wêreld en liefde vir ons Hemelse Vader in ons harte nie! Hieroor is 1 Johannes 2:15-17  (lees) baie duidelik. Ons moet dus alles in die stryd werp om wêreldliefde in ons harte te beveg!

Die groot Hervormer Johannes Calvyn gee kosbare insigte oor hierdie netelige saak.
Calvyn  : “Die Here weet dat ons van nature geneig is om die wêreld blindelings.....lief te hê.”


Wêreldliefde het verskeie gestaltes en baie van ons gesindhede, aksies en toekomsplanne is daardeur besmet.
Calvyn : “Maar as ons die ambisieuse planne, ondernemings en dade van die mens van naderby beskou, sal ons vind dat dit alles net om die wêreld gaan. Die uiterlike glans van rykdom, mag en eer verblind ons verstand so dat ons nie verder as dit kan sien nie. Ook die hart wat gevul en gekwel is deur hebsug, ambisie en ander sodanige begeertes, kan nie bokant die wêreld uitstyg nie. Kortom, die hele siel, verstrengel in vleeslike genietinge, soek sy geluk net op aarde.”


Wat doen God om sy kinders hiervan te suiwer?
Calvyn : “Om dit teen te werk, leer die Here sy kinders die ydelheid van die huidige lewe deur verskeie strawwe lesse van ellende.”Watter soort lesse gebruik God om die nietigheid van die sigbare  dinge onder ons aandag te bring?
Calvyn : “Hy laat dit toe dat hulle herhaaldelik gesteur en lastig geval word deur oorloë of rewolusies, rowery en ander soorte leed, sodat hulle hulle nie sal instel op ̕'n lewe van gemak en gerief nie. Hy bring hulle tot armoede of beperk hulle ten minste tot middelmatigheid....Hy kwel hulle deur die tekortkominge van hulle huweliksmaat of verneder hulle deur eiesinnige kinders....wys Hy hulle deur siektes en gevare hoe veranderlik en verganklik alle sterflike seëninge is sodat hulle nie deur ydele eer opgeblase sal word nie.


Die ellendes wat God in ons lewens toelaat en waarmee hy ons tugtig is eintlik noodsaaklik sodat ons ̕'n visie op ons ewige erfenis kan hê.
Calvyn : “ons moet toegee dat ons hart nooit ernstig hunker na of nadink oor die toekomstige lewe nie, tensy dit eers deeglik geleer het om die ydelhede van die huidige wêreld te versaak.”

Calvyn laat mens dink, nê? Dit laat mens bietjie anders kyk na die misdaad en ellendes rondom ons...


(Aanhalings ontleen aan GULDE REËLS VIR DIE WARE CHRISTELIKE LEWE, Johannes Calvyn)
Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Jy is welkom om kommentaar te lewer. Hou dit kort, beleef en op die punt af.
As jy nie iewers geregistreer is nie, gebruik die anonymous opsie.