BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Donderdag 22 Oktober 2015

VERGIFNIS BY DIE VUUR

DAAR IS VERRAAD GEPLEEG, MAAR OOK VOLLE VERGIFNIS EN HERSTEL ONTVANG!

Stukkende mense, stukkende huwelike, stukkende gesinne... pynlik sondegebroke mensdom, dis die werklikheid. Dis wat ons elke dag sien, beleef en self aan ons lywe voel... Maar, dis vir hierdie stukkende wêreld wat Jesus hoop bring. Wat is die hoop? Volledige vergifnis en herstel! 

PETRUS

Die heerlike feit van volledige vergifnis en herstel word vir ons dramaties en hartroerend uitgebeeld in die lewe van Petrus. (Lees gerus Johannes 18:15-18,25-27; 21:1-18) Petrus die rots. Ons ken die geskiedenis van hierdie “rots” - hy het Jesus drie maal openlik verloën. Die rots het gewankel, die pilaar het geval, die staatmaker het gevou. Petrus was een van daardie ongelukkige mense wat openlik gesondig en in die skande beland het. Sy sonde kon nie verberg word nie, almal het daarvan geweet. ‘n Mens kan jou indink die skande, vernedering, hartseer, selfverwyt en beskuldigende kyke wat hy moes deurgaan. “ja, jou grootbek....” (Op hierdie stadium het hy waarskynlik reeds persoonlik vergifnis ontvang, want hy het bitterlik gehuil na die haan se derde kraai...) 

Nou hier na ete - kom Jesus met hierdie vraag in die openbaar: “Het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? “meer as hulle” - verwys na die ander dissipels wat teenwoordig was. Hoekom so voor almal? Dit maak baie sin want juis Petrus was ten opsigte van die ander die een wat die sterkste homself uitgespreek het. Terwyl die ander stil was het hy gespog : “ek sal my lewe vir u aflê!” (13:37,38) Petrus was die voorbarige, die sterke, dis juis hy wat tot aksie oorgegaan het en Malchus se oor afgekap het. Maar daarna het dinge tragies skeefgeloop. Petrus se selfvertroue en sy vleeslike dapperheid het hom in daardie krisisnag in die steek gelaat. Menslik gesproke het hy sy potensiaal as toekomstige leier onder die apostels onherroeplike skade aangedoen. 

NIE AFGESKRYF NIE!

Ja, menslik gesproke, maar Jesus het hom nie afgeskryf nie! Want Jesus bring volledige (in hierdie geval ook openbare) vergifnis. Mooi verduidelikings en verskonings sou niks vir hierdie gevalle dissipel kon doen nie. Gesien die omstandighede dat Petrus as leierfiguur sy aansien onder die ander dissipels verloor het weens sy lafhartigheid, was iets meer as net private vergifnis nodig. Jesus moes hom in die openbaar herstel. 

Langs ‘n houtskoolvuur* het Petrus verraad gepleeg en langs ‘n houtskoolvuur het hy volle vergifnis en herstel ontvang. 

Hier voor almal vra Jesus ‘n diepte ondersoekende vraag, wat Petrus waarskynlik tot in die diepte van sy siel sou geruk het. Probeer jou indink - hier voor almal word hy by die naam uitgesonder, en dit terwyl almal van sy pynlike mislukking bewus was. “Jy, Simon, seun van Jona, het jy my lief, meer....” Petrus se antwoord is veelseggend. Vroeër was hy nie skaam om homself ‘n trappie hoër as sy mede dissipels te stel nie. Maar nou is dit opvallend - hy probeer glad nie eers die vraag antwoord deur ‘n vergelyking met die ander te maak nie. Hy werp hom maar net op Jesus se kennis van sy hart. Sy gebroke, berouvolle hart. Petrus sê in effek, “Here ten spyte van my bittere mislukking, weet U dat ek U liefhet.” Jesus aanvaar sy antwoord. Die bewys daarvan kry ons in die opdrag “ laat my lammers wei” Dit eindig egter nie hier nie - Jesus herhaal die selfde vraag nog twee keer. Drie keer moet Petrus ten aanhore van almal hierdie pynigende vraag hoor. “Het my lief?” Die derde keer lees ons (17) het Petrus bedroef geword. Miskien het hy openlik gehuil ons weet nie. Sy hart was gebreek. Net soos hy Jesus drie keer verloën het verlang Jesus nou drie keer hierdie opregte belydenis van hom. Die derde keer antwoord die bedroefde Petrus : “U weet alles....” Ek kan dit so voor my oë sien hoe ‘n betraande Petrus dit uitroep : “Here, U weet alles, U weet dat ek U liefhet” Gebroke , geen spoor meer van selfgeregtigheid en voorbarigheid nie! Petrus het niks meer oor om mee te spog nie. Ook Jesus herhaal sy opdrag : “Laat my skape wei.”

Petrus se bediening word herstel!

Let op die bediening word nie in ‘n titel gegee nie maar in praktiese opdragte : “laat wei, pas op.” Inderdaad het hy hierdie bediening getrou uitgevoer soos mens kan aflei uit sy opdragte aan ander herders. ( 1 Petrus 5:1-4) Net terloops - die skape wat Petrus moes oppas was nie sy skape nie , maar Jesus s’n “....my skape...” Die kerk is nie een van ons s’n nie, maar Jesus se eiendom wat Hy met sy bloed gekoop het! Onthou dit maar…

1.Hierdie gedeelte bring hoop vir gevalle kinders van God wat berou het. Sonde beteken nie die einde van jou kindskap of bruikbaarheid nie! Hier is hoop vir daardie dissipels wat deur sonde in die bittere skande voor God en mense gebring is. Hoop vir jou en my in ons grootste mislukking, skande of ellende! Wat is die hoop? Die volledig herstellende genade en vergifnis van Jesus Christus. Totale kwytskelding! Die ontroue Petrus kry sy “job” terug! Petrus se skandelike sonde is radikaal deur Jesus self vergewe en die bewys daarvan vind ons in sy vrugbare arbeid en sy getrouheid tot die dood. ‘n Ontroue dissipel word vergewe en bly uiteindelik getrou. Watter ongelooflike troos! Wie van ons kan nie met Petrus identifiseer nie? Wie van ons is nie diep bewus van die talle kere wat ons ons Here in die steek gelaat het nie. Watter troos om te weet dat ware dissipelskap nie altyd ‘n super suksesverhaal is nie. Dis ‘n genadeverhaal!

2.“Het jy my lief?” Hierdie vraag bly steeds die primêre vraag wat Jesus aan sy volgelinge stel. Hy vra dit nou vir jou! Getrouheid en lojaliteit aan Jesus word nie in die eerste plek gemeet aan ‘n intellektuele onderskrywing van ‘n stel geloofsartikels nie. Petrus het deurgaans die regte feite oor Jesus geglo, maar wat Jesus wou dat hy in die openbaar moes bely is sy liefde vir sy Verlosser! Die inhoud sowel as die motivering van ware toewyding is liefde vir Jesus self. Waar dit ontbreek is daar geen ware verhouding met die Verlosser nie, slegs miskien uiterlike godsdiens. 

Kom ons hoor elkeen hierdie vraag - “Het jy my lief?” uit Jesus se mond en ons antwoord met ons lewens daarop. 

*ανθρακια Hierdie woord word net twee keer in die Nuwe Testament gebruik. Deur hierdie stukkie detail wil Johannes waarskynlik seker maak (op ‘n subtiele manier) dat ons die twee gebeure met mekaar in verband bring.Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Jy is welkom om kommentaar te lewer. Hou dit kort, beleef en op die punt af.
As jy nie iewers geregistreer is nie, gebruik die anonymous opsie.