BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Vrydag 09 Oktober 2015

AS DIE HUIS VAL

- die dringende noodsaaklikheid van ‘n onwankelbare fondasie! 


Die fondasie van ‘n huis is lewensbelangrik! ‘n Onveilige fondasie is lewensgevaarlik en kan lei tot ‘n ontsettende ramp. ‘n Huis wat kraak en selfs heeltemal inmekaarval as daar ‘n storm is. So is baie mense se "Christenskap" op ‘n vals onveilige fondasie van sand gebou. Hulle dink hulle is kinders van God, hulle dink als is reg en dan sal hulle as dit te laat is tydens die storm van die oordeelsdag uitvind als was nie reg nie. Die oordeelsdag sal ‘n dag van onaangename verrassings, groot skok en verbasing wees! 

ROTS OF SAND?

"Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met ‘n verstandige man wat sy huis op rots gebou het.

Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots.

En elkeen wat hierdie woorde van My hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met ‘n dwaas wat sy huis op sand gebou het.

Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes." (Matt 7:24-27)

Die metafoor van die fondasies (Matt 7:24-27) vorm die afsluiting van Jesus se Bergrede soos ons dit vind in Matteus 5-7. In die Bergrede gaan dit oor ingaan in die koninkryk. Wie sal eendag kan deel in die ewige heerlikheid van die koninkryk van God? Wie is in en wie is uit? Kyk na die Saligsprekinge in 5:3,10, ook na 5:20, 6:33, 7:13. As jy in die koninkryk van God wil ingaan, moet jy Jesus se lering in die Bergrede baie ernstig opneem!

VALSE SEKERHEID GEBOU OP VALS FONDASIES

Daar wag ‘n wrede ontnugtering vir diegene wat die lering van Jesus nie ernstig opneem nie:

"Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is.

Baie sal daardie dag vir My sê: ‘Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam bose geeste uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?’

Dan sal Ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree." (7:21-23)

Die groot tragedie is dat baie sal dink hulle gaan in, maar uitgesluit gaan word. In hierdie gedeelte ontbloot Jesus verskeie valse fondasies:

~ Mense dink hulle is Christene want hulle was mos deel van die kerk. Hulle was gewoond om te sê: “Here, Here” (21)

~ Mense dink hulle is Christene , want het hulle lank gelede ‘n keuse gemaak vir Jesus, maar dit het nooit tot ‘n nuwe lewe gelei nie. (21) So baie wat hulle “harte vir Jesus gegee het” gaan uitvind dat hulle Hom nooit geken het nie!

~ Mense dink hulle is Christene, want hulle voel seker oor hulle Christenskap. Daarom die groot verbasing as hulle toegang geweier sal word. (22)

~ Mense dink hulle is Christene, want hulle het een of ander wonderwerk of gebedsverhoring beleef. (22) Dis wonderlik as die Here jou gebede verhoor het, jou in ‘n krisis gehelp het of jou genees het, maar dit beteken nog nie dat jy God se kind is nie. (Dink aan koning Saul wat verskeie gebedsverhorings en wonders beleef het, maar uiteindelik as ‘n godverlatene gesterf het of duisende wat in Jesus se tyd genees is of wonders soos die vermeerdering van die brood beleef het, maar nooit volgelinge van Jesus geword het nie.)

DOEN,DOEN,DOEN...

Ons het nou gesien wat is vals fondasies, maar wat is dan ‘n veilige vaste fondasie wat sal standhou in die storm van die oordeelsdag? Die klem val in hierdie gedeelte baie duidelik op DOEN, die doen van die Vader se wil, die doen van Jesus se woorde. Vgl. 21,24,26*

Die uitdaging van die Bergrede is : Dink en doen anders! Die groot vraag wat by mens opkom is : Word ons dan nou deur dade gered? Wat van die Bybelse lering dat ons deur geloof in Jesus gered word? Hoe werk dit dan nou?

Die Bergrede as geheeleenheid fokus op Jesus self. Als draai rondom Jesus. Die Bergrede is dus nie 'n klomp lostaande morele reëls nie. Dis alreeds duidelik in 5:11. “Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê.” Die klem is nie op een of ander neutrale moralisme nie, maar op Jesus! Jesus self is die nuwe Moses, die finale profeet**, die ware Middelaar tussen God en sy volk. Geloof in Jesus is dus die kern van die hele Bergrede. Redding word alleenlik verkry deur persoonlike geloof in Jesus! Maar die Bergrede wil ook vir ons sê, geloof in Jesus het drastiese gevolge. Geloof in Jesus word sigbaar in ‘n vernuwing van totale lewensingesteldheid en praktyk.*** Die Bergrede spel hierdie nuwe lewe prakties uit. Kyk na ’n paar voorbeelde. Die nuwe lewe van geloof in Jesus is ‘n lewe van :

  • Radikale vergifnis (gaan versoen jou eers met jou broer voor jy na die altaar kom) Het ek en jy al begin om dit toe te pas? Moeite gedoen om ‘n kwaaivriendskap uit die weg te ruim? “As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe.” (5:23,24)
  • Radikale reinheid (om te kyk na ‘n ander vrou, m.a.w. die eerste stap is al gelykstaande aan egbreuk) Het jy al begin om dit toe te pas en plekke (soos die dansbaan), flieks en tydskrifte te vermy wat daartoe lei? "Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jy mag nie egbreuk pleeg nie.’ Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat na ‘n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg. "As jou regteroog jou laat struikel, haal hom uit en gooi hom van jou af weg; want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word. Of as jou regterhand jou laat struikel, kap hom af en gooi hom van jou af weg; want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan as dat jou hele liggaam in die hel beland." (5:27-30)
  • Radikale liefde (jy moet selfs jou vyande liefhê) Het jy al begin om ontslae te raak van al jou wraakgedagtes? “Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg,” (5:44)
  • Dis ‘n nuwe lewe voor die aangesig van God. Ek sal goeie dade doen, bid en vas, nie om deur mense gesien te word nie, maar net my beloning van God te verwag. “Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie.” (6:1)
  • Dit behels ‘n nuwe siening oor geld. Om nie meer gedryf te word deur die bymekaarmaak van aardse skatte nie, maar om ‘n ewige visie te hê! “Moenie vir julle skatte op aarde bymekaarmaak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees." (6:19-21)
  • Geloof in Jesus lei tot nuwe vertroue. Om te kies teen bekommernisse wat my tyd en kragte opvreet en my eerste te beywer vir sy koninkryk en wil. “Julle moet julle dus nie bekommer en vra: ‘Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek?’ nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het.Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee." (6:31-33)
Hoe bou ek ‘n veilige fondasie? Glo in die Here Jesus en begin sy woorde toepas in praktiese situasies in jou lewe! Dan weet jy jou huis is op die rots gebou! Laat jou geloof in Jesus sigbaar wees in jou lewe. Dis ’n opwindende pad...ja, ons struikel, maak foute, maar ons staan op en gaan aan.

Die vaste fondasie wat sal staande bly in die oordeelsdag is geloof in Jesus die Seun van God, maar belangrik dis ‘n geloof wat jou anders sal laat begin doen! Ware geloof is lewensveranderende geloof! 

Die vaste veilige fondasie is met ander woorde Jesus self, wie Hom ernstig opneem sal duidelik anders begin lewe!


*In Grieks dieselfde woord poiew

** Van Bruggen, Matteȕs – Het evangelie voor Israël, p135

*** Vergelyk Deuteronomium 18:15-19 met Handelinge 3:22-26

1 opmerking:

  1. Dit is voorwaar 'n opwindende pad. Om elke situasie waarin ons ons bevind te hanteer in Sy wil, tot die beste van ons vermoë, en met Sy hulp. En om elke dag die besluit te maak om ALLES oor te gee aan Hom, en dan in afwagting te kyk wat die Here met elke situasie en probleem gaan doen, en te besef ek is totaal afhanklik van God. Wat 'n voorreg!

    AntwoordVee uit

Jy is welkom om kommentaar te lewer. Hou dit kort, beleef en op die punt af.
As jy nie iewers geregistreer is nie, gebruik die anonymous opsie.