BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Vrydag, 17 Februarie 2012

MAAK OOP BY OPENBARING (5)

- OORWINNING DEUR DIE BLOED VAN DIE LAM

(Blaai na Openbaring 12)

Onthou weer, die hele Openbaring draai rondom die evangelie van Jesus. Jesus self staan sentraal! Hy is : Die  Leeu, die Oorwinnaar, maar Hy het die Oorwinning aan die kruis behaal as Lam van God. Die evangelie naamlik redding deur die bloed, vryspraak op grond van Jesus se kruisdood is die sentrale tema van Openbaring, net soos die res van die Nuwe Testament. Ja, inderdaad gaan dit ook oor die toekoms en die finale oorwinning. Die finale koms en oorwinning van Jesus is egter gebou op die feit van sy offer aan die kruis!

Die term LAM, vir Christus is vol betekenis. Hy is die LAM omdat Hy geslag/geoffer is aan die kruis! Hierdie titel word 28 keer in Openbaring gebruik en bewys hoe sentraal die kruisdood van Jesus staan. Kyk byvoorbeeld na Openbaring 14:1-5 en hoe die term LAM hier herhaal word. (Terloops, hier kry ons ’n verdere bewys dat die 144 000 verwys na alle Christene en nie na etniese Israel nie, want alle Christene is mense wat deur Jesus losgekoop is!) In Openbaring 15:2,4 sing die verlostes die Lied van die LAM (verlossingslied). Interessant, dit herinner sterk aan Eksodus 15! (Lees) Die Eksodus gebeure, die verlossing uit slawerny is ’n skaduwee van die verlossingsgebeure van die evangelie! Na die verlossing deur die Rooi See sing die volk ’n lied en so loof God se kinders Hom ook vir die verlossing wat deur Jesus bewerk is.

Die sentraliteit van die Bloed van die LAM word pragtig geïllustreer deur die dramatiese gebeure van Openbaring 12. Dis ’n oorsig oor die stryd tussen God en die bose in die geskiedenis. Die slotsom :

Satan is ’n oorwonne vyand!

Dink aan die troos van hierdie boodskap vir mense wat ervaar het dat die Satan se agente hulle vervolg en vermoor! Volgens Openbaring is die Satan by drie geleenthede verslaan*:

~ In die oertyd toe hy uit die hemel geskop is.

~ Deur die kruis en die opstanding van Jesus.

~ Met die finale vernietiging wanneer hy in die poel van vuur gegooi word.


Ons fokus nou op die evangelie in Openbaring. Ons kyk dus in meer detail na Openbaring 12:10-12. (Ons sal later weer kyk na die tema van konflik wat ook in Openb 12 aangespreek word) Dit gaan nie hier oor volgordes nie, maar oor die verskillende dimensies van ons verlossing. Die oorlog in die hemel loop uit op die oorwinning van die gelowiges deur die bloed van die Lam.. Die aanklaer, Satan word deur hulle oorwin deur die bloed. Let op : God het ons redding gebring. Redding begin altyd by God!  Ons is ook betrokke (11) deur die geloof! Hoe? Die aanklaer word stilgemaak deur die bloed, die kruisiging van Jesus. Wat beteken dit prakties? Die duiwel kom as’t ware met al die feite van ons sonde na God en kla ons aan. En hoe goed ken hy dit nie...! Volgens alle aanduidings is ons defnitief skuldig. Maar die kruisgebeure dwing hom tot swye. Hoe so? Daar is niks om ons meer oor aan te kla nie, want elke sonde en oortreding is reeds gestraf. (As dit jou nie bly maak nie dan is daar groot fout....) Die straf wat vir ons vrede bring was op Hom! (Jesaja 53:5,6) Ons aanvaar hierdie waarheid in die geloof.

In plaas daarvan dat ons nou gestraf word oor die aanklagte van Satan teen ons, word hy bestraf en verdoem!

Hierdie tema kom alreeds uit die Ou Testament. Lees gerus die aangrypende Sagaria hoofstuk 3! Al die dokumentasie wat die Satan teen ons kon bring (die skuldbewyse) is aan die kruis van Jesus uitgedelg! Vriend, maak seker dat jy die heerlike boodskap van Kolossense 2:14 glo!

Die fondasie van ons oorwinning is dus nie iets wat ons doen nie. Dis die gebeurtenis aan die kruis, die Bloed van die LAM. Ja hiervan getuig ons! Ons getuienis gaan oor die getrouheid aan hierdie boodskap in ons woorde en lewens. Hoe ver moet hierdie getrouheid gaan? Tot by ’n bereidheid om ons lewens ter wille van Jesus te verloor! Hy is dit werd, want Hy het ons vryheid met Sy lewe verseker! (Sien Markus 8:34,35; Johannes 12:24,25) Onthou net dat ons getuienis nie ons prestasie is nie. Ons getuienis is gegrond op die getuienis van Jesus! (Vgl. Openb 1:2,9) Die klem val op Jesus en nie ons eie biografiese besonderhede nie.

Die gevolge van die oorwinning oor Satan is uiteenlopend! Vir die hemelbewoners is dit ’n saak van blydskap en feesviering! (12:12) Vir die aarde en sy inwoners is dit ’n voorspel tot groot teëspoed, want die verslane Satan vestig nou sy aandag op die aarde. Hemelbewoners is ’n idiomatiese term en sluit alle Christene in (ook die wat nog op aarde is).

Hoe kan ons nou reeds elke dag hierdie heerlike waarheid van die oorwinning oor Satan benut?

Antwoord : Ons antwoord die beskuldigings van Satan deur te wys na die kruisgebeure. As hy ons aanklae en aan al ons sondes en mislukkings herinner, kan ons hom so antwoord : “Ja, ek is sleg, sondig, maar daar aan die kruis is my sonde reeds gestraf, ek staan dus sonder skuld voor God al sê jy wat!” Dis maar net die waarheid van Romeine 8:33,34 op 'n ander manier gestel! Niemand kan ons aankla of veroordeel nie. Nie omdat onsself so goed is nie, ook nie omdat ons geloof so sterk is of ons bekering so wonderlik is nie, maar omdat Jesus se sterwe en opstanding en sy voorspraak vir ons heeltemal genoegsaam en voldoende is! Dis hierdie heerlike feite buite onsself wat vir ons sekerheid gee oor ons ewige sekuriteit!

Hierdie waarheid vat ook ons vrees vir die dood weg! ( vgl. Hebr 2:14,15)

Dit spoor ons aan om met oorgawe ons getuienis uit te leef!

 

* Du Rand p401
Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Jy is welkom om kommentaar te lewer. Hou dit kort, beleef en op die punt af.
As jy nie iewers geregistreer is nie, gebruik die anonymous opsie.