BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Vrydag, 24 Februarie 2012

MAAK OOP BY OPENBARING (6)

- DIE DAG VAN DIE HERE (baie belangrik vir die verstaan van die verwantskap tussen die Ou Testamentiese profesieë en Openbaring)

(Lees Openbaring 16:12-16)

Die Dag van die Here (die groot dag van God - Vers 14) is ’n gelaaide term wat soos baie van Johannes se beelde uit die Ou Testament kom! Onthou maar altyd :

Openbaring het sy wortels in die Ou Testament!

Die Dag van die Here het twee fassette : Dis ’n dag van oorwinning vir die Here wanneer die verlossing van God geopenbaar word en ’n werklikheid word vir die volk van God. Aan die anderkant is dit ook ’n dag van wraak oor almal wat teen God en sy Koninkryk in opstand is!

Die vroegste verwysing hierna kry ons reeds by die profeet Amos. (Amos 5:18) Hier demp Amos, die Israeliete se optimisme oor die komende dag van die Here, want hulle het gedink dit sal vir hulle net verlossing bring en vir die vreemde volke God se wraak. Hulle was onder die vals indruk dat hulle formele godsdiens genoeg was... terwyl hulle lewens vol onreg was. Daar wag 'n aaklige verrassing vir almal met onheilige lewens...

Lees ook die volgende in jou Bybel : Ons vind dieselfde tipe waarskuwing by Sefanja. (Sef 1:14-18) Ons vind die term “Dag van die Here" ook by Jesaja. (Jesaja 2:12; 17-19 Lui dit 'n klokkie? Vergelyk dit met Openb 6:16,17; Jes 34:8; Jes 13 : 9-11 vgl. met Joël 2:1,28-32)

Hier in Joël kry ons ook ’n ander element van die Dag van die Here nl. seën (die Gees sal uitgestort word) en redding (vers 32)

Die Dag van die Here is dus ’n komplekse begrip wat oordeel vir God se vyande inhou en verlossing vir sy volk!

Hierdie bergip het waarskynlik sy oorsprong by God se ingryping tydens die Eksodusgebeure : Die Egiptenare word geoordeel en die volk Israel word kragtig verlos. Die profete het deurgaans van hierdie term/ begrip gebruk gemaak om God se toekomstige ingrype te beskryf! Die profete het vooruitgesien na die Dag van die Here as die finale handeling van God in die geskiedenis. Ons kan hierdie dag nie kwantitatief definieer nie (presies watter dae of jare nie), maar eerder kwalitatief - die inhoud van oordeel en verlossing!

 

Wat word in die Nuwe Testament van die Dag van die Here? Hierdie ingrypende herstel van die Koninkryk as deel van die dag van die Here was in die dissipels se agterkoppe. (Sien hulle vraag in Handelinge 1:6) "Here is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?" Die antwoord van Jesus is merkwaardig (Hand 1:7,8): Wees My getuies! Die Dag van die Here vind plaas deur die verkondiging van die evangelie onder leiding van die Heilige Gees! Jesus sê in effek vir hulle (en ons):

Los die berekenings en bring die BOODSKAP!

Wat Jesus sê kom neer op : “Julle beleef wel die oprigting van God se Koninkryk, maar dis op ’n ander manier as wat julle verwag het.  Dit het nie ’n etniese vorm nie, maar word nou geestelik gevestig in die harte van mense. (Ons beleef dus nou die Dag van die Here, die koms van sy Koninkryk, ons leef in merkwaardige tye...) ’n Verdere duidelike bewys dat ons reeds te make het met die dag van die Here kry ons in Handelinge 2:15-21 (Lees) Joël se profesie word gesien as besig om vervul te word! Die Dag van die Here het aangebreek! (Die laaste dae en die Dag van die Here is dieselfde tydperk)

Die Dag van die Here is dis nie iewers 'n dag van 24 uur nie, maar die hele beslissende tydperk/draaipunt in die geskiedenis toe God deur Jesus ingegryp het en Sy Koninkryk begin bou het. Dit sluit wel die wederkoms van Jesus in wat die hoogtepunt sal wees!

Die dag van die Here is dus ook 'n tyd van oorvleueling. God se koninkryk is reeds aanwesig, maar die Satan is nog nie finaal in die poel van vuur gewerp nie. Dis die spanning van alreeds en nog nie. Hierdie spanning ervaar ons ook binne in onsself : God se kinders is alreeds gered (Vryspraak), maar nog nie volmaak heilig nie, daarom is die proses van Heiligmaking so nodig. By die wederkoms word ons finaal Verheerlik!

Die Dag van die Here is ’n tyd van verlossing en oordeel (in Jesus aan die kruis gebeur dit), dit gebeur ook in ons en ook deur ons getuienis! Die evangelie bring vir party lewe en vir ander dood (vir sommige is dit die geur van die lewe; vir ander die stank van die dood - 2 Korintiërs 2:16) Hierdie skeiding gaan alles sigbaar word by die finale wederkoms.

 

Die Dag van die Here moet verstaan word as die keerpunt van die geskiedenis!


Hoe moet ons dan ten slotte Openbaring 16:12-16 verstaan? God is die groot oorwinnaar op die Dag van die Here, maar dit geskied nie sonder konflik nie. Daar is ’n onheilige alliansie bestaande uit die draak (Satan), die dier (Antichristelike magte op aarde) en die vals profeet (valse godsdienste, dwalinge) - ’n Onheilige Drie-eenheid! Hulle saai opstand teen God deur demonies (paddas) gedrewe onrein  valse propaganda! Dit sien ons elke dag in die goddelose media. Deur demoniese bedrog word miljoene mislei! Dit gaan nie hier oor een enkele veldslag nie, maar die konflik dwarsdeur die geskiedenis binne hierdie tydperk

Wat van die detail rondom die Eufraatrivier ens? Dit gaan nie oor een werklike veldslag op ’n spesifieke geografiese plek nie, maar oor die afrekening met die Satan en sy trawante. Johannes gebruik gebruik die agtergrond van Esegiël 38-39 - die Gog en Magog as agtergrondsgegewens en klee dit simbolies in om die finale groot aanslag teen die Christen uit te beeld. Johannes gebruik net ’n verwysingsraamwerk wat vir sy lesers bekend is om die omvang en werklikheid van die reuse konflik tussen God en sy bose teenstanders te ken. (Dit wil nie vir ons voorspel dat daar damme in die Eufraat gebou gaan word wat die rivier sal laat opdroog nie. Dit gebeur in elk geval deesdae met baie riviere. ’n Rivier soos die Eufraat is buitendien vir ’n moderne leër lankal nie meer ’n hindernis soos destyds nie - hulle gebruik deesdae vliegtuie en selfs "drones" en nie perderuiters nie. Sien byv. Openbaring 19:18. Johannes dra 'n boodskap oor aan die mense van sy tyd in 'n taal en met begrippe wat hulle verstaan.) Dis regtigwaar belaglik om hierdie dinge als letterlik te probeer verklaar en dit laat baie mense ongelukkig die heerlike boodskap misloop!  (Later staan ons weer stil by Armageddon.)

Die Dag van die Here is ’n tyd van beslissing. Dis nou. Ons moet nou die evangelie aanvaar en so deel kry aan die verlossing. Vir dié wat die evangelie verwerp wag daar die oordeel en wraak van God.

(Bronne : Du Rand; Goldsworthy)

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Jy is welkom om kommentaar te lewer. Hou dit kort, beleef en op die punt af.
As jy nie iewers geregistreer is nie, gebruik die anonymous opsie.