BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Woensdag, 22 Februarie 2012

POT EN DEKSEL

 - hoe weet ek dit is die REGTE EEN?

Dis seker een van die vrae waaroor jongmense die meeste dink en wonder! Dis inderdaad nie so eenvoudig nie, want ons het hier te make met die geheimenis van die spesiale liefde tussen ’n man en vrou en selfs in SPREUKE word erken dat dit iets bo ons begrip is! (Spreuke 30:18,19)

Gelukkig gee God se Woord wel vir ons kosbare insig in hierdie saak. Ons kan maar gerus die Bybel nadertrek. Dis so belangrik om ook wat ons verhoudings (voor en in die huwelik) betref gehoorsame erns met die Woord van God te maak. Mense kan hulleself soveel hartseer en verwoesting spaar deur gehoor te gee aan God se wil. As vertrekpunt wil ek aanvaar dat jy ’n kind van God is... anders sal dit wat volg in elk geval vir jou belaglik klink.

(Indien jy nie seker is dat jy God se kind is nie, lees gerus DIE BOK WAT ‘N LEEU WOU WORD)

Ons gaan oor twee aspekte nadink: die WIE? en die HOE?


WIE is die regte huweliksmaat vir my?

Die een uitstaande saak waaroor die Bybel baie duidelik is, is dat hy/sy ’n ware gelowige moet wees! (Vgl. 1 Korintiërs 7:39) Die verontagsaming van hierdie basiese vereiste is seker die grootste enkele oorsaak van oneindige hartseer en konflik in baie huwelike! Maak dus seker van die ander persoon se verhouding met die Here voordat jy eers daaraan dink om ’n verhouding aan te knoop. Anders gesê : iemand wat nie deur woord en lewe wys dat hy/sy ’n volgeling van Jesus is nie, moet hoegenaamd nie eers op jou lysie van moontlike huweliksmaats wees nie. En moet asseblief nooit die dwase redenasie glo wat beweer dat jy maar met iemand kan uitgaan of selfs trou en daardie persoon ’n Christen sal maak nie. Niemand van ons kan iemand anders ’n kind van God maak nie. Dis alleen ’n bonatuurlike wonderwerk van God self wat dit kan bewerkstellig en jy het geen waarborg dat God dit sal doen nie!

Dit beteken egter nie dat alle Christene van die teenoorgestelde geslag by jou sal pas en noodwendig ’n goeie huweliksmaat sal wees nie. Soos met alle lewensbesluite het ons wysheid nodig. Prakties beteken wysheid dat ons die beginsels van die Woord in al ons lewensomstandighede moet toepas. Dit sal beteken dat ons moet bid vir wysheid (Jakobus 1:5) maar ook nugter moet dink en navorsing moet doen! (Jy sal nou dadelik wonder : Wat dan van daardie spesiale gevoel? Ja, daar is iets soos ’n “gevoel”, dis wat mens verliefdheid noem, maar dit opsigself alleen is nie voldoende gronde vir ’n goeie huwelik nie!)

So waar is ons nou? As ek vasgestel het dat die maat wat ek in die oog het ’n Christen is, moet ek probeer vasstel of daardie persoon ’n geskikte maat sal wees wat by my pas. Hier moet ons seker maak dat ons denke en manier van beoordeling nie deur die sondige wêreld se norme skeefgetrek word nie. Vir die wêreld val die klem hoofsaaklik net op die uiterlike, maar ons sal wys wees as ons die beginsel in Spreuke 31:30 ernstig opvat. (lees) ’n Mooi lyfie alleen maak nie ’n goeie vrou nie! Spreuke 31:10-31 gaan oor die knap vrou wat haar man kan aanvul en ondersteun... ’n Dametjie wat net heeldag wil naels verf en boeklees, maar nie bereid is om eers ’n eier te bak of haar hande in water wil steek nie... mag dalk asemrowend mooi wees, maar dit spel moeilikheid ... Net so....iemand met ‘n dik beursie of ‘n groot borskas is nie altyd ’n goeie man nie! Goeie leierseienskappe en vaste beginsels is baie belangriker! Ek moet op ’n nugtere manier vasstel of ’n persoon geskik en volwasse genoeg is om die hoë eise van die huwelik te kan hanteer. (Meer hieroor onder die HOE)

Net ’n woord van waarskuwing : Natuurlik is daar nêrens ’n meneer en mejuffrou Volmaak nie! Hier is balans nodig... Ons moet leer om geduldig te wees met ander se foute, wetende dat onsself ook baie het.

En nou (dalk) ’n skok :

Ons lê eintlik te veel klem op die met WIE moet ek trou, maar te min op die HOE van die aanloop tot die huwelik en die huweliksverhouding self.

Daar is heel waarskynlik baie meer as een Christen persoon met wie jy ’n suksesvolle huwelik kan sluit. So wees getroos en ontspan : Daar is nie net een spesiale iemand wat op hierdie aarde rondloop met wie ek kan trou nie!

’n Liefdesteleurstelling is dus nie die einde van die wêreld nie! Glo my asseblief!

Hoekom sê ek die HOE is so belangrik? Die belangrikste faktor vir jou huweliksgeluk is dat jy ’n kind van God sal wees en in die hofmaakproses vooraf (en natuurlik in die huwelik self) volgens die beginsels van die Woord sal optree.


Kom ons kyk na ’n paar praktiese beginsels (hierdie punte maak net sin as jy ’n Christen is) :


Besef dat HEILIGMAKING die eerste punt op God se agenda vir jou is! As jy aan Jesus behoort is God se eerste ideaal vir jou om al hoe meer gelykvormig te raak aan die beeld van sy Seun. (Romeine 8:28-30) God weet wat is vir jou die beste en wat het jy nodig, maar eerste op sy lysie is nie ’n huweliksmaat nie! Hierdie wete moet ook balans in ons gebedslewe bring. As ek aand vir aand net by die Here kerm dat Hy tog vir my die regte persoon moet gee, wys dit dalk dat ek onsensitief is vir sy wil en dalk ander heerlike dinge wat Hy vir my wil doen so gaan misloop.

Aan die anderkant kant ek glo dat as God my Vader is, Hy nie net oor my siel besorg is nie! Soos ’n Vader sorg Hy omvattend vir sy kinders. (Psalm 103 :13-15) Hy weet ons is mense en Hy ken ons diepste behoeftes. My hele lewe is vir God belangrik en ek kan al my behoeftes, begeertes en bekommernisse (Filippense 4:6), ook ten opsigte van ’n huweliksmaat met Hom deel!* Kind van God, jy mag maar jou hart voor God uitstort! Hy is ’n Hoorder van GEBED!

Leef jou huidige lewe as enkellopende VOLUIT en  MOENIE OBSESSIEF raak om ’n huweliksmaat te vind nie. Psalm 37:4 is so belangrik! Vind jou vreugde in God self. Leef vir God en vir ander mense en Hy sal die regte persoon op die regte tyd oor jou pad bring. Byvoorbeeld as ek by ’n groep aansluit - ’n staptoer, Bybelstudiegroep, kerkkamp of iets dergliks, moet ek nie obsessief almal saam  met my gedurig beoordeel in terme van geskiktheid vir ’n huwelik nie. Vra jouself eerder hoe kan ek God eer in hierdie groep en ander mense dien.

Dis nie verkeerd om ’n huweliksmaat te soek nie, maar SOEK OP DIE REGTE PLEKKE. Dis plekke en geleenthede waar God se kinders sal tuisvoel. Daar is ’n duidelike onderskeid tussen die Christen en die wêreldling se “habitat”. Die kanse dat jy ’n Godvresende man of vrou op die dansbaan of in die drinkplek gaan raakloop is uiters skraal. ’n Mens vind oor die algemeen nie ysbere in die Namib of gemsbokke op die Noordpool nie!

Wees uiters versigtig om die Bybelse vereistes vir SEKSUELE REINHEID te handhaaf. Kortweg kom dit neer op geen seksuele kontak behalwe binne die beskerming van die huwelik nie! (En ’n verlowing is nog nie ’n huwelik nie!) Vir God is hierdie saak ononderhandelbaar belangrik. (1 Tessalonisense 4:3-8) In ons seksbehepte wêreld is dit glad nie so maklik nie. Jy sal drastiese maatreëls moet tref ten opsigte van sake soos : TV programme, films, Internetgebruik, kleredrag, tipes ontspanning (dans?) ens. Onthou, ons is almal baie swakker as wat ons dink! Onthou ook, dit gaan nie net oor ons dade nie, maar ook oor ons gedagtes. Ons struikel in gedagtes lank voor ons tot verkeerde dade oorgaan. Pasop vir vinnige verhoudings, vakansieromanse en “vry in die bondel”. Die bose saad van latere huweliksontrou of wantroue word lank voor die huwelik reeds gesaai as ons onsself nie op seksuele gebied kan beheers nie. As my maat voor die huwelik nie by God se reëls kan hou nie, hoe sal hy/sy dit na die huweliksluiting regkry?

As God se beginsels van reinheid nou voor die huwelik nie vir my belangrik is nie, gaan ek nie skielik na die huwelik God se reëls respekteer nie!

As ek met iemand in ’n vaste verhouding betrokke is, moet ons konsentreer op KOMMUNIKASIE! Hierdie is die tyd om die ander persoon se sterk en swak punte te leer ken. Dis belangrik om te weet hoe my maat oor sake soos God, kerkwees, kinders, geld, morele kwessies, die verhouding met ouers en skoonouers, ontspanning ens. voel. Huwelike ly skipbreuk weens gebrekkige kommunikasie! Dit kan heel moontlik wees omdat verliefdes te veel tyd aan vry afstaan en te min tyd om deeglik en intelligent met mekaar te gesels! Bid saam! Leer nou reeds om konflikte reg op te los! Kan ek en my maat vir mekaar sê dat ons jammer is en mekaar vergewe?

En as ek nog nie iemand ontmoet het nie? WERK AAN JOUSELF! Miskien het jy gewoontes of maniere wat andere afstoot. Miskien moet jy werk aan jou volwassenheid en optrede. Verskuif die vraag van : “Hoe lyk ’n gepaste huweliksmaat?” na : “Sal ek ’n goeie huweliksmaat vir iemand anders wees?” Wees eerlik voor die Here en met jouself. Kyk weer na die fondasies van jou geluk en lewensvreugde. As jy nou ’n diep ongelukkige, ontevrede mens is, gaan jy waarskynlik ook ’n ongelukkige mens wees al het jy die wonderlikste huweliksmaat. As jy emosioneel onvolwasse is (iemand wat gereeld sy speelgod uit sy "cot" gooi) durf jy jouself nog nie in ’n huwelik begewe nie.

Pasop vir mense wat jou eensaamheid of teleurstellings wil uitbuit. WEES VERSIGTIG en moenie haastig jouself aan iemand verbind nie! Dis veral ’n groot gevaar as mens nog teleurgesteld en seer is oor ’n vorige mislukte verhouding. En pasop veral vir “super Christelike” mense wat na jou kom met die woorde : “Die Here het vir my gesê of in ’n droom gewys dat ons twee moet trou.” Moenie blindelings op sulke “profetiese uitsprake” handel nie. God sal self jou op die regte pad lei deur die beginsels van Sy Woord.

En as ek na alles nog steeds nie ’n maat gevind het nie? Miskien het jy ’n besondere persoon ontmoet, baie verlief geraak, groot verwagtings gekoester.... en toe loop alles skeef? Ons moet altyd realisties REKENING HOU met die GEBROKE WERKLIKHEID van hierdie aardse bestaan. Teleurstellings, valse beloftes, hartseer en sonde sal altyd deel van hierdie wêreld wees tot by die wederkoms van Jesus. Tot dan is Christene ook aan hierdie dinge blootgestel. Daar is mense wat weens een of ander rede (hetsy hul eie of iemand anders se skuld of gebeure buite hulle beheer) nooit ’n maat vind nie! Dis hartseer en sulke mense het ons diepste simpatie en ondersteuning nodig. Vir God se kinders is daar gelukkig nie iets soos ’n uitsiglose toekoms of ’n doodloopstraat nie! Sy genade is in alle omstandighede vir ons genoeg. (2 Korintiërs 12:9) Hy sal ons dra in alle situasies. Deur die eeue het baie ongetroudes heerlike lewensgeluk ervaar! Die geskiedenis lewer bewys van enkellopendes wat vol nuttige lewens gehad het. (Dis natuurlik ’n vals mite dat ’n huwelik noodwendig geluk in ’n mens se lewe bring. Dis dikwels andersom!) Daar gebeur dikwels onverstaanbare dinge in ons lewens wat nie lekker is nie, maar die kind van God kan altyd weet dat Hy dit positief sal gebruik om ons al meer te verander om soos Jesus te word! (Dit bring ons weer by Romeine 8:28-30)

Laastens, maar nie die minste nie! Almal van ons het al in gedagtes of dade op hierdie gebied gefouteer of gesondig. Satan saai pynlike verwoesting op die gebied van seksualiteit, verhudings en huwelik! Dis ernstig en het ernstige gevolge, maar as ons God se Woord glo hoef ons nie onsself af te skryf nie. Daar is immers iets soos VERGIFNIS! Psalm 130 se boodskap bring hoop vir dié wat diep geval het. Staan soos die verlore seun op uit die varkhok en gaan terug na jou hemelse Vader, wat jou sonder verwyt terug sal ontvang. Ontvang sy vergifnis en beywer jou vir 'n heilige lewe saam met ander kinders van God! (2 Timoteus 2:22)  Sterkte!

* Sien die verhaal van A.A. Louw in GODDELIKE OORWINNING OP MUGABE SE BERG
Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Jy is welkom om kommentaar te lewer. Hou dit kort, beleef en op die punt af.
As jy nie iewers geregistreer is nie, gebruik die anonymous opsie.