BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Donderdag, 12 Julie 2012

MAAK OOP BY OPENBARING (12)

- duidelike boodskap van die duisend jaar!  

Die sogenaamde millenium (duisend jaar) is deel van Johannes se hantering van die konflik tema waarna ons reeds gekyk het. Lees dit in Openbaring 20:1-15. Ons het nou al gesien : God vestig onstuitbaar sy koninkryk deur Jesus Christus, maar dit gaan gepaard met konflik : die kruis, die voortgaande konflik in ons stryd om heiligmaking, die konflik teen Satan en sy magte, vervolging ens. 

Baie mense interpreteer die duisend jaar as ‘n letterlike tydperk wat Jesus op aarde gaan regeer, en dan gaan daar blykbaar  weer ’n opstand kom en eers daarna breek die finale einde aan. (Ek wil nie graag met opregte gelowiges swaarde kruis nie, maar hierdie siening kan beslis nie aanvaar word nie.) Alhoewel baie  Christene hierdie siening huldig kan dit om die volgende redes nie Bybels verdedig word nie: 
~ Dis baie onwaarskynlik dat so ’n dramatiese gebeurtenis nêrens anders in die Nuwe Testament vermeld word nie! Wie Openbaring deurlees sal gou agterkom dat hierdie boek nie vir ons juis nuwe dinge sê nie, maar bekende gegewens uit die res van die Nuwe Testament (en hele Bybel) in beeldryke simboliese taal omskryf.
~ Dis ook baie problematies om duidelike simboliese taal so letterlik op te neem. Dit gaan teen die grein in van Openbaring se hantering van getalle en beelde.
~ Die ondersteuners van die letterlike 1000 jaar gebruik ook Ou Testamentiese profesieë oor ‘n herstelde koninkryk om hulle teorie te staaf. Ou Testamenttiese  profesieë kan egter nie altyd letterlik geïnterpreteer word nie.... dink net aan hoe die koms van Johannes beskryf word (Vgl.Jesaja 40:3,4 met Markus 1:2-4 - maak heuwels gelyk) en die uitstorting van die Heilige Gees (Jesaja 32:15,16 - die beeld van ‘n bos). Ou Testamentiese  profesieë moet geinterpreteer word in die  lig van die evangelie gebeure van Jesus se lewe, sterwe en opstanding! Die chiliaste (mense wat glo aan ’n letterlike regering van 1000 jaar)  besef nie dat beelde soos ’n herstelde tempel in Jesus vervul is nie! Buitendien nêrens praat die profete in elk geval van ’n Koninkryk wat duisend jaar of ’n beperkte tydperk sal duur nie, maar van ’n ewige Koninkryk!

Wat kan ons wel sê van die millenium (duisend jaar)?
~Dis deel soos die res van die konflik gedeeltes van die Dag van die Here. Die stryd en oorwinning van Jesus. Dis deel van die oorwinning en heerskappy van Jesus - ’n oorwinning wat reeds afgehandel en behaal is, maar nog finale gestalte moet kry.
~Dit vertel dat die huidige konflik nie fataal is nie en dat Jesus t.s.v. die konflik regeer saam met almal wat reeds ’n Koninkryk van priesters gemaak is deur sy verlossing! (Vgl.Openb 1:6 met 20:6)
~Kwantitatief gaan dit nie oor ’n spesifieke tydperk wat gemeet kan word nie.  Die getal duisend moet verstaan word as 10x10x10 = 'n afgeronde volkome tyd.
~Kwalitatief beteken dit Christus regeer (en die evangelie kan nie gestuit word nie en penetreer die hele wêreld  - redding bereik nou elke nasie, stam en volk en taal - Openbaring 7:9) terwyl die duiwel beperkte en tydelike mag en speel ruimte het! (Soos ‘n kwaai hond aan ’n ketting) Die bind van die Satan beteken nie dat daar geen konflik sal wees nie. Jesus het duidelik deur sy bediening en kruis die Satan gebind en sy rug geknak: Matt 12:29, Kol 2:14,15. Maar ons word nog steeds orals in die Nuwe Testament gewaarsku teen Satan se lis en verleiding!

Die troosboodskap van die duisend jaar lê opgesluit in ‘n eenvoudige vergelyking:

DUISEND JAAR vs kort tydjie
CHRISTUS SE ABSOLUTE MAG vs Satan se beperkte mag

Hier is ‘n opwindende boodskap vir die eerste lesers (en elke Christen) wat lyding en teenstand verduur.  Die mense wat nou ter wille van hulle geloof gesterf het en getrou gebly het is nie verloorders nie. Hulle leef in die teenwoordigheid van Christus en is in ’n gesagsposisie saam met Hom.  (hulle sit op trone) Dis ’n vervulling van die belofte in 3:21 (Lees) Dit gaan hier oor die geestelike opstanding na die dood van die wat Christus ken in die sin van Filippense 1:23. Dit gaan oor gelowiges wat reeds gesterf het en nou saam met Christus is! Hulle deel nou reeds in voorrreg van priesterlike aanbidding. (7:15-17) Dis die eerste opstanding. Die tweede opstanding is die liggaamlike opstanding by die wederkoms waaraan alle mense deel sal hê. Die hele strekking is hier van ’n hemelse visie - dit kan dus nie dui op ’n tydperk van aardse regering deur Jesus nie. Net gelowiges deel in die eerste opstanding - vir al die ander mense wag die tweede dood (hel) Vgl. vers 6 en 14
~Daar kom ’n finale en algehele einde aan Satan se mag en dus aan alle stryd en konflik

Die millenium is net nog ’n hoek waaruit die oorwinning oor Satan beskryf word! Die ooreenkomste met byv. Openb 11 en12  waar die perke van sy mag ook beskryf word is opvallend:
~  draak, slang van ouds, duiwel, Satan (12:9; 20:2)
~ die vrou was veilig in die wildernis 12:14 . Dis weereens ‘n aanduiding van die  beperking van Satan se mag! Hierdie beperkte mag kan ook gesien word in die geval van die twee getuies - eers as hulle hul getuienis klaar gelewer het, kan die Satan hulle doodmaak! (11:7)
Die gesamentlike boodskap is duidelik : In hierdie bedeling van konflik waartydens die gelowiges ly en selfs sterwe is ons geestelik veilig. Ja, die toekoms van die kerk en die vooruitgang van die evangelie is gewaarborg. Dis die waarheid wat Jesus self ook uitgelig het : “Die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie...”

Die groot boodskap van hierdie gedeelte is ’n bron van troos deurdat dit vir ons perspektief gee. Ondanks  Satan se hewige aanslag is sy mag beperk. Hy kan nie net doen wat hy wil nie. Selfs al sterf jy as martelaar beteken dit nie jy het verloor of dat jy vergete en betekenisloos is nie, nee, jy is in en saam met Christus ’n oorwinnaar en regeerder! Al verloor jy selfs jou lewe is jou ewige sekuriteit onaantasbaar gewaarborg! Satan kan nie jou saligheid steel nie! Die Christen se lewe maak sin in alle omstandighede! Ons leef in ‘n dubbele dimensie : Stryd en oorwinning. Die oorwinning is egter oneindig groter en heerliker as die stryd!

Hierdie teenstrydige werklikheid word pragtig verwoord in die verhaal van Corrie Ten Boom in “The Hiding Place”. Luister wat sê sy oor die lewe in die konsentrasiekamp van Ravensbruck : “Life In Ravensbruck took place on two separate levels, mutually impossible. One, the observable, external life, grew everyday more horrible. The other, the life we lived with God, grew daily better, truth upon truth, glory upon glory.” (p195)

Dis van hierdie troosvolle werklikheid wat die duisend jaar ons graag wil vertel!

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Jy is welkom om kommentaar te lewer. Hou dit kort, beleef en op die punt af.
As jy nie iewers geregistreer is nie, gebruik die anonymous opsie.