BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Vrydag 08 April 2016

SKRIFAFKRAKING

- die “vroom” waarskuwing teen ‘n papierpous.Dit het mode geword om die Bybel af te kraak. Sommige Bybelhaters stel dit so vroom dat baie oningeligtes en eenvoudiges vir hulle geslepe praatjies sal val. Hulle gooi dit al te stroperig oor die boeg van : “Ons enigste bron van gesag vir leer en lewe is Jesus self. Ons moet immers nie die Bybel aanbid nie, maar vir Jesus.” O, ja en daar word sonder enige historiese bewyse te lekker saamgebulder teen die onding van ‘n sogenaamde reformatoriese “papierpous”. En op grond hiervan word ‘n hele rits Bybelse uitsprake en norme meteens van die tafel gevee, sodat bose mense rustig met hulle sondige lewensstyle onder die dekmantel van liefde en genade kan aangaan.Ek noem twee voorbeelde van geleerde menere wat graag die gesag van die Skrif afkraak :


"Miskien is ons vreemde denke oor God self die kern van die probleem. As die volheid van God in Jesus geopenbaar is (soos die Totius-vertaling dit so poëties uitdruk) is daar tog nie plek vir die reformatoriese dualisme nie. Die genadige Jesus teenoor die kwaai, veroordelende God van die Ou Testament.* En solank die kerk die gesag van die OT en die Jesus-verhaal op dieselfde vlak plaas, sal die kwaai God van die OT vir die meeste gelowiges eenvoudig in die NT en die Jesus-verhaal ingelees word. Vir my lyk dit of ons by Jesus moet begin. Alles wat sy leer en lewe weerspreek, is onvolledige of onvolmaakte openbaring (as ons nog die reformatoriese taal moet gebruik). Skep 'n nuwe stelreël: Sola Jesus." (NH)

"Die nuwe papierpous van die reformasie, nl 'n onfeilbare Godsgeïnspireerde en onaantasbare "Woord van God" is net 'n uitvloeisel van die laaste kwart van die bestaan van die kerk. Hierdie papierpous het belangriker geword as Jesus self en het mensgemaakte grense om Jesus se liefde gespan. Mag geloof losbreek daarvan." (SK)

(ek wonder waarnatoe wil hierdie vriend losbreek?)

WAT LEER JESUS SELF?

Natuurlik moet ons nie die Bybel aanbid nie, en is Jesus self die fokus van ons hartsverlange en aanbidding. En daar is seker mense wat ‘n ongesonde Bybelverering het, en die sentrale boodskap van die Bybel, naamlik Jesus Christus miskyk en nie na Hom wil kom vir verlossing nie. (Vergelyk Johannes 5:39,40) Maar het hierdie menere al ooit gevra oor wat Jesus self oor die Bybel (spesifiek die Ou Testament) te sê gehad het? En wat weet ons hoegenaamd van Jesus en oor geloof in Hom, buiten wat die Skrif as betroubare bron ons vertel?

Dis merkwaardig dat Jesus as Seun van God Hom in sy stryd teen Satan telkens op die Skrif beroep (Matteus 4), en ook op ander maniere duidelik maak hoe onontbeerlik kennis van die Skrifte is. In dispuut met sy teenstanders is dit baie opvallend : 

“Maar Jesus antwoord hulle: "Julle dwaal omdat julle nie die Skrif en ook nie die krag van God ken nie.
Met die opstanding trou die mense nie meer nie, maar is hulle soos die engele in die hemel.
En wat die opstanding van die dooies betref, het julle dan nie gelees wat God vir julle gesê het nie: ‘Ek is die God van Abraham, die God van Isak, en die God van Jakob’? Hy is nie die God van dooies nie maar van lewendes." (Matteus 22:29-32)

Terloops is dit nie dalk waar baie van ons teoloë uit die bus val nie, hulle ken nie meer die Skrifte nie en het geen proefondervindelike belewenis van God se krag nie?

Lukas 24 gee merkwaardige insig in hierdie saak (Christus en die Skrif), wat miskien deur die slimmes misgekyk word:

Wanneer Jesus met die twee Emmausgangers in gesprek is lees ons : 

“Daarna het Hy by Moses en al die profete begin en al die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het, vir hulle uitgelê.” (Lukas 24:27)

Wanneer Jesus Homself nog ‘n keer lewend aan sy dissipels vertoon nadat Hy ‘n stuk gebakte vis voor hulle oë geëet het sê Hy :

“Daarna sê Hy vir hulle: "Dit is die betekenis van die woorde wat Ek vir julle gesê het toe Ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor My geskrywe is."
Toe open Hy hulle verstand om die Skrif te verstaan.
Verder sê Hy vir hulle: "So staan daar geskrywe: ‘Die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan, en in sy Naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder.’ (Lukas 24:44-47)

Let net op:

 • Jesus het sy dissipels na sy opstanding onderrig en voorberei vir hulle taak, nie juis deur nuwe openbarings en wonderwerke nie, maar deur hulle terug te verwys na die Skrif. Die Ou Testament in geheel. (Wet, Profete en Geskrifte)

 • Die Skrifte leer niks anders as wat Jesus leer nie en bevestig sy Persoon, werk en opdragte. Binne konteks van die Nuwe Verbond het Jesus als kom vervul. Terloops as iemand jou al verwar het met die "Skulpvis argument" kliek op SKULPVIS.

 • Jesus het nooit ‘n teenstelling gesien tussen sy Vader soos geopenbaar in die OU Testament en sy Vader soos Hy Hom geken het tydens sy wandel op aarde nie. Jesus het net een God en Vader geken, die God van Abram, Isak en Jakob. (Matteus 22:32)

Om God se Woord in twyfel te trek is nie iets nuuts nie, dis ‘n ou set van Satan wat hy met sukses in die paradys gebruik het om Eva te laat wankel. Sy trawante gebruik vandag nog dieselfde taktiek met groot sukses.

Ons verlossing lê in Jesus alleen. Ons moet na Hom kom. Dis juis die Skrifte (Ou en Nuwe Testament) wat ons van Hom vertel en ook uitnooi om by Hom rus te vind!


*Waar NH aan sy kennis van die reformatoriese teologie kom weet ek nie, maar die Bybel en die reformatore ken net een God in die Ou en Nuwe Testament. In beide Testamente is Hy die genadige en barmhartige God, (wat alreeds in die tuin van Eden na die gevalle mens uitreik met liefde) maar in beide Testamente is Hy ook die heilige en regverdige God. Net soos in die Ou Testament word God ook in die Nuwe Testament ‘n “verterende vuur” genoem! (Hebreërs 12:28,29)


Boesmangif (Adenium boehmianum) op 'n plaas naby Tsumeb. Sommige teoloë hanteer die Bybel deesade asof dit gif is, maar Paulus sê dat dit vir ons die "kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Jesus Christus" ( 2Timoteus 3:16)

NASKRIF

Een van die groot gewaardeerde teoloë van ons tyd wie se siening oor die Skrif baie verwarrend is, is Walter Brueggemann.

Op 'n vraag oor die LGBT kwessie en hoe die Ou Testamentiese tekste daaroor praat het Brueggemann as volg geantwoord :  "The gospel is about God’s saving love that wants to restore all of humanity to full communion. To reach back to an ancient text that has now been corrected by the revelation of God in Jesus Christ is simply a bad maneuver and poor methodology and theologically irresponsible. Those texts are not the determinative texts. The texts that are determinative are those that talk about the love of God that has been shown to us in Jesus. We can’t compromise that."
Kyk wat doen Brueggemann, hy impliseer dat gedeeltes van die Ou Testamant verkeerd was en gekorrigeer is deur Jesus. (Dis 'n oorvereenvoudiging) Alles in die Bybel kan ons dus nie vertrou nie. Die bepalende tekste is volgens hom diegene wat praat van die liefde van God. Natuurlik glo ons Jesus as Hy praat vaan die liefde van God, maar wat van die baie uitsprake deur Jesus wat wel ook praat van die oordele van God?

Natuurlik sê Brueggemann ook baie wonderlike dinge op baie treffende wyse. Hy verwys na die val van Jerusalem in 587vC as die 9/11 van die Ou Testament, bedoelende dat die volk Israel totaal van hulle voete af geslaan is deur so iets wat net nooit sou kon gebeur het nie. Maar juis in so 'n situasie spreek God weer vars tot sy volk. Net so beskryf hy Goeie Vrydag as die 9/11 van die Nuwe Testament, want vir die Jode is 'n gekruisigde Messias, Koning van die Jode ondenkbaar, maar weereens dis soos God werk.

Tog bly Brueggemann se Skrifbeskuing gevaarlik en dien dit as basisberedenering vir afwykende beskouings van ons tyd.

Lees ook : IS DAAR IETS SOOS WAARHEID?

4 opmerkings:

 1. Dankie vir hierdie stuk, Johannes. Dis 100% in die kol. Die basiese probleem van hulle wat meen ons maak van die Bybel 'n papierpous, is eintlik een van hulle ongeloof! Hulle ken nie die Here of sy Woord nie.
  "Tot die wet en tot die getuienis! As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle ’n volk wat geen dageraad het nie." (Jesaja 8:20)
  Philip, Kaapstad

  AntwoordVee uit
 2. Baie dankie Johannes vir nog 'n vars en suiwere blik op die situasie van die hede wat so dikwels deur die misnewel van sogenaamde mense-kennis in die rigting van die verderf gestuur word! Hector Jooste

  AntwoordVee uit
  Antwoorde
  1. Dankie Hector, en sterkte vir julle konferensie volgende naweek op Otjiwarongo!

   Vee uit

Jy is welkom om kommentaar te lewer. Hou dit kort, beleef en op die punt af.
As jy nie iewers geregistreer is nie, gebruik die anonymous opsie.