BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Saterdag 10 November 2012

JUIG SAAM MET JUDAS

- God bewaar ons onbevlek en veilig  tot die voleinding!

(maak gerus oop by die brief van Judas)

Sal die kerk van Jesus bly voortbestaan? Kyk net die aanslag van Satan, van vals profete, die baie misleidings... Sal ek as kind van God veilig by my finale bestemming aankom? Kyk hoe sterk is die versoekings en teenstand… Hierdie kort briefie van Judas (nie Judas Iskariot nie, maar waarskynlik Judas die broer van Jesus) is ‘n goudmyn van troos en bemoediging, maar ook ‘n sterk vermaning en oproep tot aksie. Hierdie boodskap raak elke kind van God baie prakties. Kom ons blaai vinnig deur hierdie brief:

Judas  maak God se kinders attent op ‘n bedreiging. (3-4) Judas wou graag op die positiewe aspekte van die geloof konsentreer, maar daar is nou ‘n dringende saak wat hy eenvoudig op die tafel moet plaas. Dis die bedreiging van  valse lering wat die genade misbruik as ‘n dekmantel om losbandig te leef. Die redenasie van diesulkes is : “Ag, sonde is nie so erg nie, want God is vol genade en liefde. Ag, ons kan maar leef soos ons wil, want die Here sal mos maar verstaan.”  Ons kry dit in baie vorme : “niemand is mos volmaak nie, ons is mos maar net mense, ons voel wat ons doen is reg...” (Dis ‘n siekte van ons tyd. Dit wat mense subjektief “voel” is vir hulle baie belangriker as wat die Bybel objektief duidelik beveel.)

Judas beklemtoon die belofte van God se bewaring. Judas begin sy brief op ‘n baie ernstige donker swaar klank, maar  sluit sy brief af op ‘n heerlike triomfantelike noot in vers 24,25.

 “Aan Hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou…” 

Ons hoop lê in die almag van God!  Dis waaroor Judas juig! Ook ons mag bly wees oor God se bewaring!  Ten spyte van Judas se ernstige vermanings is hy positief hoopvol oor die kinders van God se ewige sekuriteit. Ons kry ‘n soortgelyke sekerheid by Paulus. (Filippense 1:6) Maar baie belangrik : God se beskerming van sy kinders is nie iets wat net onsigbaar gebeur nie, maar het ‘n praktiese menslike sy waarvan ons moet kennis neem.

Judas  herinner ons dat Goddelike bewaring ook ons gehoorsame betrokkenheid vereis. Die vaste belofte van God se almagtige bewaring van sy kinders is ‘n heerlike troos. Maar hoe gebeur dit in praktyk? Hoe bewaar God ons? Die brief in geheel gee die antwoord. God bewaar ons:

- deur ons  te waarsku. (5-7) Soos deur die vermanings van Judas en ander Nuwe Testamentiese briewe, o.a. Hebreërs. Judas gebruik drie voorbeelde in sy waarskuwing  om aan te dui dat God nie losbandigheid en dwaling sal duld nie. Die eerste voorbeeld is die volk Israel vir wie God uit Egipte verlos het. Al het God hulle verlos deur sy liefde het Hy nie gehuiwer om diegene wat daarna afvallig geword het nie, in die woestyn te laat sterf nie! Pasop om terug te val op ‘n genadewerk in die verre verlede, terwyl jy nou in sonde volhard!  ‘n Tweede voorbeeld is die van die gevalle engele. Ons moet ook onthou dat God die engele wat teen Hom in opstand gekom het, veroordeel het en in kettings gevange hou. Dit verwys moontlik na die “seuns van God” wat met die dogters van die mense gemeenskap gehad het in Genesis 6. Ons hoef nie vas te val in spekulasies  oor wat presies daar gebeur het nie. Die punt wat Judas wil maak is dat opstand en losbandigheid deur God gestraf word. Wees gewaarsku, as God engele nie gespaar het nie, moet julle nie dink dat julle kanse met God kan vat oor sonde nie! Derdens : God se onverbiddelike straf oor sonde in die welbekende oordele oor Sodom en Gemorra. Dit moet ons laat sidder! 

Ons mag nie met sonde speel nie. 
Ons durf nie God terg nie!

- deur ons op te roep tot die stryd vir die waarheid. (3) Geloof gaan nie hier oor ons aksie van geloof  nie, maar oor die inhoud van die boodskap wat ons moet glo.  Dis die basiese waarheid wat aan ons oorgelewer is en waarby ons moet bly.  Hierdie waarheid is “een maal oorgelewer”; dit dui op die finaliteit en onveranderlikheid daarvan.  Die Christelike boodskap is normatief en mag ook nie gewysig word nie. Die hoogtepunt van die openbaring is Jesus Christus, wat ons verlossing bewerk het deur sy sterwe aan die kruis en fisiese opstanding uit die dood. Ook op ‘n onderliggende etiese vlak staan God se boodskap vas. Jesus se lering oor die huwelik het nie verouder nie. God het nie 2000 gelede gesê, homoseksuele gedrag is verkeerd en nou sê Hy weer iets anders nie. Hy het nie toe gesê, “geen dronkaard sal in die Koninkryk van God ingaan nie”, maar dit nou weer gewysig nie. Die waarheid van die Bybelse boodskap  bots met die valse lering van die dwaalleraars wat sê dat ons maar lustig kan sondig, want God sal altyd genadig wees. Hierdie waarheid moet bewaar en gehandhaaf  word.  Judas sê : Stry vir die waarheid, neem standpunt in, moenie skaam wees nie, bewaar die suiwer boodskap van die Bybel. Ja, dit is die boodskap van God se genade en liefde, maar dis ook die boodskap van heiligheid en gehoorsaamheid. 

- deur groei in ons heilige geloof  en gebed, deur te fokus op die liefde van God en die barmhartigheid van Jesus. (20-21) Ons moet op ‘n positiewe manier ons beskerm teen die vals profete se aanslag. Vorder in heiligmaking, maak erns met die vrugte van ware geloof. Prakties sal dit beteken om ontslae te raak van slegte dinge, gewoontes en gesindhede in ons lewens en heerlike nuwe dinge, die vrugte van die Gees te vertoon. Maak erns met ware gebed, gebed wat deur die Heilige Gees bekragtig en gelei word. Fokus op die liefde van God. Bedink God se liefde, wees bewus daarvan, reageer daarop. Onthou ons het God lief omdat Hy ons eerste liefgehad het. Wie bewus bly van God se liefde kan nie maklik sommer sondig nie. Ons moet ook gedurig ons hoop en verwagting stel op Jesus se barmhartigheid. Hy sal ons nie in die steek laat nie, Hy gee aan ons die ewige lewe, sy sterwe en opstandig waarborg dit! Dit gaan hier oor aktiewe voortdurende toewyding aan God en sy Woord omdat Hy ons liefhet en genade aan ons bewys het deur Jesus.

- deur ons betrokkenheid bymekaar. (22-23) Ons moet wegbly van valse leraars, maar ons moet broers en susters help wat deur valse lering beïnvloed is. In ons betrokkenheid bymekaar moet ons sag en genadig optree teenoor mense wat twyfel. Ons moet die wat twyfel geduldig bemoedig en versterk en nie sommer net afskryf nie.  In hierdie konteks van Judas gaan dit moontlik oor die wat nog nie heeltemal deur die dwaalleraars meegevoer is nie, maar nog net begin wankel. Teenoor ander moet ons meer energiek en sterker optree : ruk hulle uit die vuur! Sommige se situasie vereis kragtige besliste optrede. Dis miskien die mense wat al heeltemal vasgevang is in dwalinge en losbandigheid.  As ons ander mense help moet ons dit met versigtigheid en oorleg doen. Moenie sommer net instorm in ‘n situasie nie, pasop jy kan self ook daarin val. Anders gesê : as jy ‘n drenkeling red, maak baie seker dat jyself nie verdrink nie. Pasop om nie by ander se sonde betrek te word nie! Haat elke vorm van sonde!

Wees bly en positief oor God se bewaring, maar maak erns met die opdragte in die Woord, want dis juis hoe Hy jou bewaar.

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Jy is welkom om kommentaar te lewer. Hou dit kort, beleef en op die punt af.
As jy nie iewers geregistreer is nie, gebruik die anonymous opsie.