BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Donderdag, 04 Junie 2015

UITVERKORENES MOET GOD LOOF!

- IS JY IN?

Alles in God se Woord is belangrik, maar as ‘n saak by herhaling direk en indirek genoem word, moet ons seker ons ore 'n bietjie ekstra spits en besondere aandag gee. Een van die begrippe of sake wat dwarsdeur die Woord by herhaling genoem word is God se uitverkiesing van mense.* Woorde soos "uitverkies, uitverkorenes, bestem, Sy voorneme..." loop soos ‘n goue draad dwarsdeur die Ou en Nuwe Testament.

Dink maar sommer so vinnig aan die Bybelse geskiedenis: God kies om Noag en sy gesin te red tussen al die bewoners van die aarde. God kies vir Abram (uit baie ander heidene) om juis met hom ‘n verbond te sluit. God kies Abram se seun Isak en nie die oudste Ismael nie, om die verbond voort te sit. Dan kies God weer een van Isak se tweelingseuns , Jakob en nie die eersgeborene Esau nie. Baie jare later as God ‘n koning vir Samuel aanwys uit die seuns van Isai dan kies hy die jongste een Dawid. As Jesus ‘n spesiale groep kies om sy binnekring dissipels te wees dan kies Hy twaalf manne en opvallend, Hy kies hulle nie tussen die geleerde skrifgeleerdes in Jerusalem nie, maar uit eenvoudiges soos vissermanne.


Paulus skryf aan die Christene van Efese en let op al die begrippe wat betrekking het op God se verkiesing en vooraf besluite : “uitverkies” (4) “genadige beskikking, bestem” (5) “sy besluit en voorneme” (9) “vooruit al bestem het, voorgeneem, sy raadsbesluit” (11) (Sien teks onderaan)

Kom ons kyk net kortliks na drie praktiese aspekte van God se uitverkiesing :

Wat is die maatstaf vir God uitverkiesing? Soewereine genade! Met ander woorde God kies mense omdat Hy wil, omdat Hy hulle liefhet en bloot omdat Hy hulle liefhet! Hierdie beginsel word so pragtig in Deuteronomium 7:6-8 met betrekking tot Israel gestel : “Jy is ‘n volk wat vir die Here jou God afgesonder is. Vir jou het die Here jou God gekies om uit al die volke op die aarde sy eiendomsvolk te wees. Die Here het jou nie liefgekry en gekies omdat jy groter was as die ander volke nie, jy was die kleinste van almal. Omdat die Here jou liefhet en Hy sy belofte nakom wat Hy met ‘n eed bekragtig het aan jou voorvaders, het Hy jou deur sy groot krag laat wegtrek en jou bevry uit die plek van slawerny, uit die mag van die farao, die koning van Egipte.” 

Dis duidelik : God kies nie soos mense kies nie. God kies nie volgens prestasie of menslike maatstawwe nie. (soos iemand gesê het - "nie die cream vir die team nie.") Die leer van die uitverkiesing onderstreep net dat ons redding heeltemal uit genade is, sonder enige verdienste van ons kant af. Dit het immers reeds voor die skepping gebeur, voor ons nog enigiets ouliks kon doen.   Wat ‘n groot troos! Want as Christenskap oor prestasie gegaan het, wie van ons sou ‘n kans gestaan het? Dan was daar geen goeie nuus in die Bybel vir sondaars nie. God kies sondaars, regte sondaars soos Petrus en Paulus en maak van hulle getuies! Die Here sê byvoorbeeld van Paulus : “Ek het hom gekies as my werktuig om my Naam uit te dra onder die heidennasies en hulle konings en ook onder Israel.” (Handelinge 9:15)

Uitverkiesing en genade is sinoniem. As daar nie iets soos onverdienstelike uitverkiesing uit genade was nie, wie van ons sou 'n kans staan om in die Koninkryk in te gaan? 

Uitverkiesing blokkeer nie ons pad na die hemel nie, dit open die enigste pad!

WAT VAN MY?

Hoe weet ek of ek uitverkies is? Uitverkiesing staan nie los van Jesus Christus nie, maar is direk gekoppel aan Hom. (4) “deur Christus” (lees weer 11,13) As jy deur geloof verbind is aan Jesus, deur Hom die vryspraak ontvang het is jy ‘n uitverkorene! Jy weet nie dat jy ‘n uitverkorene is deur een of ander spesiale openbaring of visioen nie. Jy word uitgenooi om in Jesus te glo en Hom te aanvaar en as jy dit gedoen het, weet jy jy is ‘n uitverkorene! Calvyn het dit treffend gestel : Christus is die spieël van die uitverkiesing! Ek sien gelowig op Jesus en dan sien ek in Hom dat ek uitverkies is! God se GROOT UITVERKORE GELIEFDE** is Jesus en in Hom is ek ook 'n uitverkorene!

Hoe moet ek reageer op die feit van die uitverkiesing? Vir baie mense het die leerstuk van die uitverkiesing ‘n onderwerp vir filosofiese spekulasie geword. Bespiegeling oor 'n donker lys en wie se name daarop is of nie... Dit is egter nie hoe die Bybel oor uitverkiesing praat nie. Die Bybel praat met God se kinders hieroor in die konteks van lof en aanbidding. Sekerheid en blydskap. Ons verbly ons oor die feit dat ons verlossing seker is, omdat dit nie van ons goedheid afhang nie, maar gegrond is op God se ewige genadige besluite en raadsplanne. Paulus verweef sy lering oor God se verkiesing hier met die tema van lof! Vers 3,6,12,14. Die heerlike feit van die uitverkiesing roep ons op om in dankbaarheid heilig te lewe en God te loof! Ons is immers uitverkies om heilig en onberispelik te leef.

Uitverkiesing in die Bybel is nie iets om oor te debateer nie, maar om oor te juig!

Lees en kyk self in Efesiërs 1:4-14 hoe die temas van genade, lofprysing en uitverkiesing met mekaar verweef is. As ons dus die uitverkiesing nie verstaan as iets om oor bly te wees nie, verstaan ons dit verkeerd!

(4) So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees.

(5) In sy liefde het Hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees.

(6) Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat Hy in die Geliefde vrylik aan ons geskenk het.

(7) Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God

(8) wat Hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het.

(9) Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak

(10) en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat Hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus.

(11) Deur Christus het ons deel geword van die volk van God soos Hy dit vooruit al bestem het. So het Hy Hom dit voorgeneem, Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit.

(12) Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys.

(13) Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël.

(14) Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het, wanneer Hy almal wat aan Hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys.

Is jy in? Juig jy saam? As jy nie seker is nie, kan jy vandag Jesus se uitnodiging (Matt 11:28) aanvaar en begin saamjuig!

*Hierdie is uiteraard nie 'n volledige behandeling van leerstuk rondom die uitverkiesing nie, maar binne 'n pastorale konteks 'n fokus op die lofaspek daarvan.

** Daar is my Kneg wat Ek ondersteun, my Uitverkorene in wie my siel 'n welbehae het. Ek het my Gees op Hom gelê; Hy sal die reg na die nasies uitbring. (Jesaja 42:1 OAV)

Oor UITVERKIESING en MENSLIKE VERANTWOORDELIKHEID kliek op ROBOTTE?

2 opmerkings:

 1. More Johannes,
  Ek het so twee dae gelede n antwoord in twee dele gestuur, ek wil net uitvind of jy dit gekry het?

  Groete
  Boeta

  AntwoordVee uit
  Antwoorde
  1. Dag Boeta. Ja ek het jou kommentaar gekry, maar dit pas nie regtig by die artikel nie. Dit gaan hier oor lof oor God se genade en jou antwoord is 'n aanval op op jou eie konstruksie van die uitverkiesing. Jy weet ek publiseer jou kommentaar al verskil jou siening van my, maar asseblief hou die kommentaar tersaaklik, billik en op die punt af.

   Vriendelike groete
   Johannes

   Vee uit

Jy is welkom om kommentaar te lewer. Hou dit kort, beleef en op die punt af.
As jy nie iewers geregistreer is nie, gebruik die anonymous opsie.