BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Vrydag, 01 Augustus 2014

KYK NA JESUS

- en sien die hart van God!

Om God te ken, lief te hê, te dank en te bewonder is ‘n einddoel opsigself. Weet nou maar vir ‘n feit – geld maak gaan nie vir jou ‘n sinvolle doel gee om voor te lewe nie. Ja, selfs ook nie ons kosbare kinders nie. Dis dalk vir jou nuus, maar jy kan nie vir jou kinders lewe nie – ons is gemaak vir ‘n groter doel as dit. (Hoe ontsaglik belangrik hulle ook al is!)

Onthou weer God is nie ‘n middel tot ‘n doel nie, maar is self die doel! (Kliek op WAAROM DIEN JY GOD?) Om Hom te bemin en te eer met ’n passie, met ’n volkome hart, met ons lewe en ons energie is die sin en opdrag van ons bestaan. Natuurlik sit ons nou met ‘n praktiese probleem - hoe kan ons God liefhê as ons nie weet hoe Hy is nie? As ons nie sy karakter en persoonlikheid eerstehands van naby ken nie. ‘n Mens raak tog eers regtig lief vir iemand soos jy daardie persoon beter leer ken. Nou is dit ’n feit - ons ken God nie sommer so van vanself nie. (Ons kan wel sekere dinge aflei uit natuur, hoe groot en magtig Hy is.) Maar ons ken nie God se hart en gevoelens nie. Ons ken nie sy persoonlikheid en bedoelings nie. Inteendeel - mense het ’n valse beeld van God. Trouens die Satan skep ’n valse beeld van God juis sodat ons Hom nie moet aanbid en liefhê nie. (Reeds in die paradys insinueer hy dat God ‘n tiran is, wat nie wil hê dat die mens in sy voorregte en kennis moet deel nie) Daar is veral twee valse beelde van God:Tiran : God is ‘n wrede heerser, ‘n hartelose despoot wat lekkerkry as hy ons kan uitvang of kan straf.

Vader Krismis figuur : Dis die ander uiterste van ‘n skewe beeld van God. Hy is ‘n persoon sonder enige norme en beginsels. God is maar altyd vriendelik en wil net persente uitdeel. Hy is nie konsekwent ten opsigte van sy eie wette nie. Hierdie valse God, wat maar eintlik die mens se eie skepping is, gee nie om as jy ongetroud saambly nie, as jy bedrog pleeg nie, as jy met onvergewensgesindheid en bitterheid loop nie... Hy "smile" net oor als.

MAG GOD ONS BEVRY VAN VALSE BEELDE OOR HOM!

Dis so dringend belangrik dat ons God sal ken, maar waarom ken ons Hom nie? Een rede is - niemand het God ooit gesien nie! Die dieper rede hiervoor is natuurlik dat ons sondigheid dit onmoontlik maak om God te sien. Ons sal sterf as ons Hom sien!  ...en tog dis juis so nodig dat ons Hom "sien".

Vir hierdie dilemma het God die volmaakte oplossing: “En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon--en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom--vol van genade en waarheid. Johannes getuig van Hom en roep en sê: Dit was Hy van wie ek gesê het: Hy wat ná my kom, het voor my geword, want Hy was eerder as ek. En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, dié het Hom verklaar.” (Johannes 1:14-18)

Dis die heerlike en drastiese stelling wat Johannes hier maak. Jesus het God aan ons bekend kom stel. Jesus het God vir ons kom wys. Jesus wys deur sy lewe en sterwe God se hart vir ons! As ons na Jesus kyk, deur die evangelies te lees dan sien ons God. Dit gaan nie oor ‘n uiterlike fisiese samestelling nie, nee God is Gees. Jesus wys vir ons God se persoonlikheid, sy karakter, sy wense en bedoelings. Anders gestel - Jesus wys God se heerlikheid vir ons. (Ja, Jesus is die finale antwoord op Moses se hartsbegeerte en versoek wat ons in Eksodus 33:18 kry : “Laat my tog u heerlikheid sien!") ’n Heerlikheid vol genade én waarheid. Jesus wys God self vir ons. Omvattend en volledig. Hoor wat sê Jesus vir Filippus in Johannes 14:8-9. “Toe sê Filippus vir Hom: "Here, wys vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg."En Jesus sê vir hom: "Ek is al so lank by julle, en ken jy My nie, Filippus? Wie My sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê: ‘Wys vir ons die Vader’?" Geweldig! Jesus is God wat mens geword het, Jesus openbaar God self aan ons. 

Belangrik : God is nie anders as Jesus nie. Ek vermoed sommige van ons sit met ’n valse teenstelling : God, die Vader is streng en ongenaakbaar; Jesus is sag en vriendelik. God straf sonde , maar Jesus gee nie eintlik om nie. Dis ‘n totale valse persepsie. Jesus sê – “wie my gesien het, het die Vader gesien.” God se karakter verskil nie van Jesus se karakter nie!

Jesus wys God vir ons. Hy verklaar God *, deur sy woorde en dade vertel Jesus as’t ware God vir ons Ook ander NT skrywers bevestig dit : Paulus stel dit so duidelik in Kolossense 1:15 “Die Seun is die beeld van God, van God wat self nie gesien kan word nie."  En in Hebreers 1:3 lees ons : “Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God.” “Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese...” (OAV)

JESUS WYS VIR ONS GOD!

Wil jy weet hoe is God? Wil jy sy heerlikheid aanskou? Kyk na Jesus se woorde en dade. Blaai sommer saam met my deur die Johannes evangelie. Sien hoe straal die heerlikheid van God uit Jesus - ’n heerlikheid vol van waaragtige, egte genade. Sien God se liefde vir sondaars raak as Jesus by die put met die Samaritaanse vrou praat. ’n Liefde vir sondaars! (Het jy geweet God het sondaars regtig lief terwyl hulle nog sondaars is. (God is so anders as ons – dis moeilik vir ons om ’n prostituut, verkragter of plaasmoordenaar lief te hê – maar God kan!) Maar kyk hoe gebalanseerd is God se liefde wat deur Jesus gewys word - Jesus bied lewende water aan, maar dit beteken nie sonde word goedgepraat nie – Hy bring haar verborge sondige leefstyl aan die lig, naamlik haar saambly met iemand wat nie haar man is nie!) God is volmaak liefde, ook volmaak heilig en dis deel van dieselfde heerlikheid.

Wil jy weet hoe is God? Kyk na Jesus by die graf van Lasarus. Hy huil, Hy voel saam met mense. Maar sien ook die Goddelike almag. Reddende almag wat ‘n vrot dooie van vier dae tot lewe kan roep!

Wil jy weet hoe is God? Hoor hoe hanteer Jesus vir die diep gevalle Petrus? (lees Johannes 21) Volmaakte vergewende liefde. ’n Liefde wat herstel. Kyk na Jesus, dan “sien “ jy God se genade vir iemand wat gestruikel het. 

Wil jy weet hoe is God? Kyk ook na Jesus as Hy die duiweverkopers en die gulsige “foreign exchange” agente by die tempel uitboender. (Johannes 2) Luister as Hy vir die ongelowige Jode uitkryt: “Julle is kinders van die duiwel; hy is julle vader, en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen...” (Joh 8:44) Onthou die heerlikheid van God is vol genade én waarheid... Ja, beslis ook waarheid, die heiligheid van God kan nie sonde en valsheid toesmeer nie, maar ontbloot dit!

Wil jy weet hoe is God? Kyk veral na die kruis, daar word God se volmaakte karakter soos nêrens anders geopenbaar nie. Daar sien ons die volle omvang en intensiteit van God se heiligheid en liefde. Sy intense heiligheid vereis dat Hy sy haat en toorn oor Jesus uitgiet aan die kruis, want op daardie oomblik is Jesus die offerlam wat in ons plek sterf, bedek met ons sonde. Maar juis daar sien ons sy intense onbeskryflike liefde as Hy sy eie Seun ’n martel en vloekdood laat sterf om sondaars te red. God is nie ’n tiran nie, Hy is ook nie ’n beginsellose sentimentele Vader Krismis nie. Hy is die volmaak heilige, die volmaak liefdevolle God wat die wêreld so liefgehad het dat Hy sy eie Seun gestuur het....

Kyk na Jesus dan sien jy wie is God. Kyk na Jesus, glo in Hom wat in jou plek die sondestraf gedra het, dan ontvang jy ’n nuwe hart, wat jou in staat stel om God regtig lief te hê. 

*Die Griekse woord wat hier vir bekendmaak/verklaar gebruik word is die woord waarvan ons begrip “eksegese” afgelei word naamlik εξηγησατοGeen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Jy is welkom om kommentaar te lewer. Hou dit kort, beleef en op die punt af.
As jy nie iewers geregistreer is nie, gebruik die anonymous opsie.