BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Donderdag, 21 Augustus 2014

GOD VOORSIEN ‘N VASTE FONDAMENT

- wat ewige sekuriteit bied in ‘n tyd van misleiding en bedrog.

Aardbewings kan verwoestend wees! In so ’n situasie is dit baie belangrik dat ’n gebou ’n stewige fondasie moet hê! Op geestelike gebied beleef ons ’n tyd van veranderings en omwentelings! Valse leringe, versinsels en verleidings! Aardbewings! Ons geestelike huise word geruk en geskud! Die Goeie Nuus in sulke tye is : GOD SE VASTE FONDAMENT BIED EWIGE SEKURITEIT![Brandgeskilderde vensters, Felsenkirche (rotskerk) - Lüderitz. Luther in die middelste venster.]


Geliefdes soos in min tye in die geskiedenis word ons geestelike huise bedreig deur geweldige skokke en skuddings. Spesifiek die aardbewings van verwarring en valse leringe! Valse leringe wat die waarhede van die Bybel bevraagteken, valse lering wat die opstanding van Jesus betwyfel, valse leringe wat ontken dat daar ’n oordeel en hel is, maar ook valse leringe wat verkondig dat jy maar rustig en lustig kan aangaan met sonde, want die Here sal jou mos genadig wees!

Ook reeds in Paulus se tyd het hierdie valse leringe voorgekom. Hy waarsku Timoteus teen die gevaar van hierdie valse leringe. Hy noem twee valse leraars by die naam: Himeneus en Filetus. Dis ’n baie ernstige saak, want deur hulle valse praatjies vernietig hulle die geloof van sommige Christene! “Maar die onheilige en sinlose praatjies moet jy vermy, want dié wat dit versprei, sal nog verder in goddeloosheid verval,en hulle woorde sal voortvreet soos kanker. Onder hulle is daar Himeneus en Filetus,wat van die waarheid afgedwaal het deur te sê dat die opstanding alreeds plaasgevind het. Daarmee vernietig hulle die geloof van sommige.” ( 2 Timoteus 2:16-18)

Die vraag is nou gaan die kerk van Jesus, gaan ek en jy die skuddende aanslag van valse leringe oorleef?

Die Bybelse vertroosting is : Ja, want God het aan ons ’n vaste fondament gegee!

DIE VASTE FONDAMENT

Dis die bemoedigende versekering wat Paulus aan Timoteus gee in sy tweede brief aan hom. “Nogtans, die hegte fondament wat God gelê het, staan vas ...” (2 Timoteus 2:19) Ja, ten spyte van die groot bedreiging, is daar ’n hegte vaste Goddelike fondament! God se fondament staan vas : die duiwel brul, valse leraars spoeg vuur, omstandighede is donker, vyande kan spot... nogtans God se fondament staan vas!

Op hierdie vaste fondament moet ons BOU en VERTROU!

Laat ons prakties raak! Wat is hierdie vaste fondament? LW - dis ’n fondament wat God gelê het! Dit gaan oor ’n vaste waarheid en waarborg wat van God af kom! Hierdie fondament is onvernietigbaar! Dit gee Goddelike troos en versekering! Die fondament bestaan uit twee grondwaarhede. Twee belangrike fasette! Kyk weer na vers 19 – “Nogtans, die hegte fondament wat God gelê het, staan vas met dié woorde daarop gegraveer: "Die Here ken dié wat aan Hom behoort," en: "Elkeen wat sê dat hy aan die Here behoort, moet wegbreek van die ongeregtigheid." Die volgorde is baie belangrik!
Eerstens : “Die Here ken die wat aan Hom behoort” God weet wie sy uitverkore kinders is! Psalm 1 sê ook : “die Here ken die weg van die regverdiges...” (OAV) Onthou, “ken” beteken hier baie meer as net “weet van” Dit beteken dat God die inisiatief in ons verlossing geneem het en dat Hy ook ons verlossing in stand hou! Dink byv. aan Abram. God neem die inisiatief ... God roep Abram, God maak beloftes aan hom. Ja, Abram antwoord in geloof en gehoorsaamheid, maar al die inisiatief kom van God. Maar dis ook God wat Abram vashou as hy begin wankel en telkens sy beloftes aan hom herbevestig! Ons weet mos Abram se geloof was nie altyd so sterk nie. Hy was ook partykeer ongehoorsaam en wou sy eie planne maak! Maar God bewaar Abram en bereik sy doel met hom ten spyte van sy swakheid! God ken sy kinders : God het sy kinders gered en God sal hulle bewaar deur alle omstandighede en bedreigings! Wat Paulus hier vir Timoteus sê is maar dieselfde waarheid as wat hy in Fil. 1:6 op ’n ander manier sê! “Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom.” Geliefde medegelowige, dis die vertroosting binne in die chaos, teleurstellings en aanvegtinge wat ons beleef. As God my gered het, gaan hy my nie halfpad los nie! Hierdie eerste deel van die fondasie roep ons om weg te kyk van ons swak self en van ons moeilike omstandighede en bedreigings en God in al sy grootheid raak te sien. Die Skepper van die heelal is heeltemal in staat om jou te midde van bedreigings en valse lerings te bewaar en veilig in sy Koninkryk te bring! Dit word so treffend (en triomfantelik) gestel in Judas 24,25! "Aan Hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou, aan die enigste God, ons Verlosser deur Jesus Christus ons Here, aan Hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag, van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid! Amen."

Wees verseker van God se fondasie. Vind rus, vertroosting en veiligheid daarin!

Tweedens : “Elkeen wat sê dat hy aan die Here behoort moet wegbreek van die ongeregtigheid” Ons moet die tweede deel van God se fondasie ook ernstig opneem! Die eerste deel van God se fondasie is ’n versekering, die tweede is ’n opdrag! God betrek onsself ook in hierdie fondasie. Ons het ’n verantwoordelikheid. Maar belangrik, ons kan en moet hierdie verantwoordelikheid nakom juis omdat God sy deel nakom. Omdat God ons gered het en omdat Hy ons redding in stand hou KAN ons erns maak met die opdrag om te breek met alles sonde in ons lewens! Kind van God - die almagtige God het jou uitgekies, Hy het jou sonde op Jesus gelê en dis klaar gestraf en klaar vergewe, Hy het jou deur Jesus verlos van sonde, dood en hel. Hy waarborg jou ewige veiligheid, DAAROM: Raak ontslae van als wat vuil en sleg is! Ons moet sonde aflê nie om onsself te red nie, maar om bruikbaar te wees vir God en sy werk ( dis wat Paulus verder aan sê - vers 22) Hoe bemoedig God ons deur die tweede deel van die fondasie? As jy erns maak met die uitroei van sonde, is dit net ’n verdere bewys dat die eerste deel van die fondasie waar is van jou. As jy daagliks baklei teen sonde en dit uitroei (vgl. Romeine 8:13) is dit mos ’n duidelike bewys dat reeds God reddend in jou lewe ingegryp het en jou dus ook verder sal bewaar! Hierdie ernstige opdragte is juis ook een van die maniere hoe God ons bewaar! 

Hoe moet ’n kind van God wegbreek van ongeregtigheid? Kyk na 2 Timoteus 2:22. “Vermy die begeertes wat ‘n jongmens in gevaar bring, en streef na opregtheid, geloof, liefde en vrede, saam met almal wat uit ‘n rein hart die Here aanroep.” (OAV stel dit sterker - “vlug”) Ja, gebruik jou voete as dit nodig is! Bly ten alle koste weg van sekere mense en sekere plekke – soos die dansbaan en die drinkpartytjie, ja!

Geliefdes, die aardbewings van valse leringe en verleidinge is baie hewig. Maar ons hoef nie verskrik of moedeloos te raak nie! Hou twee sake voor oë! Fokus op twee dinge: 
1) Fokus op God se genade en almag wat jou gered het en jou veilig sal bewaar! Dank Hom daarvoor!
2) Fokus op die uitroei van alle sonde in jou lewe! Haat dit en vlug daarvoor! Ook die klein jakkalsies...daardie ekstra aandag aan die mooi sekretaresse in jou kantoor...daardie sepie in die aande na werk wat jou gedagtes in ‘n verkeerde rigting stuur... God se vaste fondament gee ons vertroue en sekerheid. Dis hoe Paulus dit self in baie moeilike omstandighede aan die einde van sy lewe ervaar het. Luister hoe hy sy vertroue uitspreek in 2 Timoteus 4:18. "Mag ons dieselfde vertoue hê :” Die Here sal my red van elke onheil en my behoue in sy hemelse koninkryk bring. Aan Hom kom die eer toe tot in alle ewigheid! Amen.”

OP GOD SE FONDASIE IS JY VEILIG!

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Jy is welkom om kommentaar te lewer. Hou dit kort, beleef en op die punt af.
As jy nie iewers geregistreer is nie, gebruik die anonymous opsie.