BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Donderdag, 20 Oktober 2016

MOENIE KRAKE TOEVERF

met valse troosboodskappies nie!Dink ‘n bietjie : ’n Muur wat ernstig gebars is en dreig om om te val... gaan dit help om so ’n wankelrige muur te verf? Nee, die mooi wit verf buite om gaan nie die skade wegneem nie. Die wit verf steek die skade net vir ’n tydjie weg, maar die barste en krake is nog steeds daar. Baie mense se godsdiens is so... agter die mooi positiewe woordjies is daar diep krake van sonde en ellende... Die muur is op die punt om te val...

In Esegiël 13:9-16 spreek God ’n oordeel uit teen die valse profete. 

"Ek tree op teen die profete wat gesigte sien wat nie daar was nie en wat leuens uitgee vir waarsêery. Hulle sal nie plek hê in die vertroulike byeenkoms van my volk nie, nie opgeskryf word in die boek van Israel nie en nie op die grondgebied van Israel kom nie. Dan sal hulle besef dat Ek die Here God is.

"Hulle het my volk verlei, hulle het gesê: ‘Dit sal goed gaan’ toe dit nie sou goed gaan nie, en toe die volk ‘n muur bou, het daardie profete dit netjies afgewit.

"Sê vir dié wat die muur afgewit het wat gaan val: Daar kom stortreëns, Ek laat haelstene val, stormwinde sal losbreek.

Die muur gaan val, en die mense sal vir julle vra: ‘Waar is die witsel waarmee julle dit afgewit het?’

"Daarom," so sê die Here my God, "laat Ek stormwinde losbreek in my gramskap, laat Ek stortreëns in my toorn, haelstene in my gramskap kom om alles te vernietig.

Ek breek die muur af wat julle so netjies afgewit het, Ek maak hom gelyk met die grond. Sy fondamente sal sigbaar word, hy sal val en julle sal in sy puin aan julle einde kom. Dan sal julle besef dat Ek die Here is.

Ek sal my gramskap laat uitwoed teen die muur en teen dié wat hom afgewit het en Ek sal vir julle sê: Daar is nie meer ‘n muur nie en dié wat hom afgewit het, die profete van Israel, is nie meer daar nie. Dit is hulle wat vir Jerusalem as profete opgetree het, vir die stad gesigte gesien het oor hoe goed dit sou gaan terwyl dit nie goed sou gaan nie." Dit is wat die Here my God gesê het.

Die vals profete het met mooi woorde en soetsappige boodskappe die volk mislei. Hulle het ’n positiewe boodskap gebring waarvan die mense natuurlik baie gehou het. Wat was die boodskap? “Dit sal goed gaan!” of in ons taal : “Als gaan OK wees!” (vers 10) Dit was ’n mooi boodskap (almal wil mos hoor dat dit sal goed gaan), maar dit was vals en het ’n valse gerustheid aan die mense gegee. Dit het mense aan die slaap gesus terwyl die naderende oordeel van God dreigend oor hulle gehang het.

NUTTELOOS EN MISLEIDEND

Hoekom was dit ’n vals boodskap? God se boodskap was juis dat Hy die volk gaan straf en hulle in ballingskap wegvoer! Dit was die werklike stand van sake, dis wat vir die volk gewag het, maar die valse profete het gesê : “Dit sal goed gaan!” Nou sê die Here hulle boodskap is net so nutteloos soos om ’n gebarste muur mooi af te wit (of te verf).

EN ONS?

Wat wil God hê dat ons moet hoor? Die boodskap van God wat Hy wil hê ons moet vandag hoor is die boodskap wat Jesus kom verkondig het : “Die Koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle en glo die evangelie.” (Markus 1:14,15) In Jesus het die Koninkryk naby gekom, dis nou ’n werklikheid, die heerskappy van God word herstel. In die lig hiervan moet ons twee dinge doen: Bekering en geloof in die evangelie.

Bekering is om van gedagte te verander, dis om te besef ek het nog altyd verkeerd gedink en verkeerd gedoen. Ek het gemaak soos ek wil, ek moet nou maak soos God wil. Ek durf nie meer met my ou lewensstyl voortgaan nie. Ek was nog altyd my eie koning, ek moet nou voor Jesus buig as my koning. 

Geloof. Ons moet die evangelie glo. Dis die Goeie nuus oor Jesus. Dis regtig Goeie nuus vir stukkende sondaars soos ek en jy. Dis die Goeie nuus dat Hy gesterf en opgestaan het. Hy het gesterf - vir my eie sonde! Hy het my sondestraf gedra. Hy het my volle skuld uitgedelg! Hy het opgestaan uit die dood. God is tevrede dat Jesus my skuld betaal het. As ek hierdie boodskap met my hele hart glo, sal my lewe nooit weer dieselfde kan wees nie! Dit sal ‘n passie van dankbaarheid en liefde in my hart losmaak.

Die evangelie het ook ’n teensy, ’n anderkant. As ek die evangelie nie aanvaar nie, wag God se oordeel. As ek my nie bekeer nie en as ek nie die evangelie waarlik glo nie, gaan God se toorn en straf my tref. Hieroor is die Woord mos duidelik! Jesus self het mense in konkrete terme gewaarsku oor die gevolge van ‘n voortgaande lewe in sonde… Die vuur sal nie geblus word nie en die wurm sal nie sterf nie.

En dis hier waar die moderne vals profete presies dieselfde fout maak as hulle kollegas in Esegiël se tyd. Hulle sê : “Ag, nee wat, God sal niemand hel toe stuur nie. Moenie bekommerd wees nie! Dit sal goed gaan!” Party gaan selfs so ver om te sê daar bestaan nie iets soos ‘n hel nie! Hierdie moderne valse profete is baie gewild. Hulle is sulke lekker profete wat sover gaan om saam te vloek en te fuif... En dis wat baie mense verkies, want wie wil nou hoor ons is verkeerd, wie wil hoor van bekering en wie wil nou hoor van die oordeel? Mense wil graag net positiewe boodskappies in die kerk hoor en nie ontstig word nie. Paulus het al vir Timoteus hierteen gewaarsku : “want daar sal ‘n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaarmaak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend." (2 Tim 4:3,4) 

Geliefdes, mooiklinkende vals profete woordjies is soos wit verf op ’n gebarste muur. Dit lyk mooi maar help niks! Dit steek net die skade en gevaar weg. Aan die anderkant, God se Woord, wat die enigste waarheid is breek die gebarste mure eers af en bou dan nuwe standvastige mure! Ons moet eerlik wees met God se Woord! Ja, dis beslis nie altyd lekker nie, dit ontstel ons, dit maak ons seer, dit ontbloot ons vir wat ons is. Maar gelukkig God se Woord, die evangelie woord, die Goeie nuus van Jesus bring weer vergifnis, herstel en hoop! Vergifnis, hoop en herstel vir die wat bekeer en glo. 

God wil ons lewensmuur herbou, herstel en nuutmaak, nie net effens oorverf nie!

Kan jy Hom al met blydskap dankie sê vir die herstel en hoop wat Hy deur Jesus in jou lewe gebring het?


'n Murasie in Namakwaland.

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Jy is welkom om kommentaar te lewer. Hou dit kort, beleef en op die punt af.
As jy nie iewers geregistreer is nie, gebruik die anonymous opsie.