BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Vrydag 05 Augustus 2016

FEITE OOR DIE LIEFDE

van God. God is liefde! Almal weet dit. Dit staan geskrywe op baie kansels en ook “bumper stickers”. Maar as dit kom by God se liefde vir my persoonlik, is daar baie vrae en verkeerde opvattings. Baie verterende vrese en vertwyfelinge. En o, soveel ondankbaarheid! Glo ek regtig in God se liefde? Hoe weet ek dat God my persoonlik liefhet? Kan ek steeds seker wees dat God my liefhet as dinge sleg gaan – in tye van nood, van siekte, van verlies van geliefdes... wat het dán geword van God se liefde? Kom ons kyk net eenvoudig wat sê die Woord oor God se liefde...

GOD SE LIEFDE KAN NIE VERDIEN WORD NIE, DIS REEDS VOLLEDIG AAN DIE KRUIS BEWYS. 

Paulus skryf vir mense wat deur geloof in Jesus vrede gevind het by God (Rom 5:1) en hy herinner hulle aan die groot liefde van God. (Rom 5:8) “Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.” Die kruis is die vaste feit van God se liefde! Stop om die liefde van God te probeer verdien. As jy aan Jesus behoort, weet dat God nie nog liewer vir jou kan word as wat Hy reeds is nie! God se liefde vir jou kan nie groter of meer word nie. Daar bestaan geen groter liefde as dat mens jou lewe vir iemand gee nie en dis presies wat Jesus vir jou gedoen het! “Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes." (1 Joh 4:9,10) Jesus sê in Joh 17:23 dat die Vader ons net so liefhet soos wat Hy sy Seun Jesus liefhet... onbegryplik heerlik! Hoe dink jy oor God se liefde? Wat ons oor sy liefde dink is baie bepalend of ek bloot godsdienstig is en of ek waarlik Christen is...

Godsdienstigheid is ‘n reeks uitputtende pogings en pligvervullings om God se liefde (en aanvaarding) te probeer verdien; Christenskap is ‘n opofferende dankbaarheidslewe omdat ek besef het God het reeds oneindige liefde aan my bewys!DIE LIEFDE VAN GOD MOET LEER KEN EN GEGLO WORD.

Nie alle mense beleef bewustelik God se liefde nie. Eers as ek God se Woord oor sy Seun glo en as ek Jesus as my Here aanvaar, word die liefde van God ‘n realistiese ervaringswerklikheid in my lewe. Romeine 5:5 sê: “God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het.” Dink aan emmers vol liefde, sluise wat oopgetrek word in jou siel...Dis ‘n bonatuurlike wonderwerk. Wdergeboorte!  Dan beleef ek die praktiese verskil wat God se liefde maak. Dan is dit nie meer net mooi praatjies en teorie nie. Dit maak ‘n verskil aan hoe ek die lewe en die dood sien. Hoe meer ek hierdie liefde leer ken en daarop reageer, hoe meer verdwyn my vrees! “En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hiérin het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. (1 Joh 4 :16-18)

ONS KAN GOD SE LIEFDE NIE VERDIEN NIE, MAAR WEL DAAROP REAGEER!

God se liefde vir sy kinders is ‘n vaste feit. Wat staan ons te doen as ons dit glo? Ons moet dankbaar wees, bly wees, liefde aan mekaar bewys, heilig wees! “Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat dit Hom nie ken nie.
Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos Hy sal wees. Ons sal Hom sien soos Hy werklik is.
Elkeen wat hierdie verwagting in verband met Hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is.” (1 Joh 3:1-3) Ons word gemotiveer deur liefde en nie deur vrees nie. Waarom bid jy, waarom kom jy kerk toe, waarom gee jy dankoffers, is jy by die katkisasieklas? Is dit ‘n geval van, “Ag, ek moet nou seker maar weer ‘n slag kerk toe kom, want netnou hou die Here nie meer van my nie” of “O, ek wil Hom aanbid wat sy lewe vir my gegee het en my vir ewig verlos het van satan, sonde, dood, en hel” Weereens - As ek God se kind geword het, kan Hy my nie meer liefhet as wat Hy my reeds het nie. Ek kan en moet Hom wel meer liefhê! Hoe wys ons dat God se liefde vir ons ‘n werklikheid geword het, hoe wys ons dankbaarheid? Ons maak erns met Jesus se opdragte. (Joh 14:5) Sy opdragte gaan veral daaroor dat ons wederliefde en vergifnis aan ander sal gee. “Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. (1 Joh 4:10,11) Die gebrek aan dankbaarheid, toewyding of aan vergifnis aan ander is dalk ‘n duidelike bewys dat jy tot op hede God se liefde en vergifnis verwerp het. Glo jy regtig persoonlik aan die gekruisigde Jesus as die hoogtepunt van God se liefde vir jouself? Toets jouself! Is jy regtig dankbaar as dit vir jou ‘n stryd is om kerk toe te kom, as jy skaam is om oor Jesus te praat, as jy te lui is om te bid, as jy doelbewus met ‘n onsedelike verhouding voortgaan...?

AS GOD TUGTIGING EN TOETSE OOR MY PAD BRING BETEKEN DIT NIE HY HET MY NOU MINDER LIEF NIE. 

Enige goeie pa dissiplineer en tugtig sy kinders. As jy waarlik ‘n kind van God is sal jy dit ook beleef. Dis nie lekker nie, maar dis nodig. MOEILIKE TYE beteken nie God is nou minder lief vir my nie. Inteendeel dit wys juis God se liefde vir jou, self ook as jy afgedwaal het skryf Hy jou nie af nie, maar lei Hy jou deur tugtiging terug na Hom. 

“Julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word: "My kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie en moenie mismoedig word as Hy jou teregwys nie, want die Here tug hom wat Hy liefhet, Hy straf elkeen wat Hy as kind aanneem."
Verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Is daar miskien ‘n kind wat nie deur sy vader getug word nie?
As julle nie getug word soos al die ander nie, dan is julle nie werklik sy kinders nie.
Verder, ons het ons aardse vaders gehad wat ons getug het, en ons het vir hulle eerbied gehad. Sal ons ons nie nog des te meer aan die hemelse Vader onderwerp en lewe nie?
Ons vaders het ons wel ‘n kort tydjie na hulle goeddunke getug, maar Hy tug ons tot ons beswil sodat ons in sy heiligheid mag deel.
Wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir dié wat daardeur gevorm is, ‘n goeie vrug: vrede omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God.”
(Hebr 12:5-11)

DIE LIEFDE VAN GOD VIR SY KINDERS IS ONVERGANKLIK. 

God se liefde kan nie vergaan of ophou of opraak nie. Dit verloor nooit sy glans nie! Niks kan ons skei van God se liefde nie. Geen mens, mag of omstandigheid kan God se liefde wat aan die kruis bewys is van ons wegvat nie. “Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe: "Dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word." Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.” (Rom 8:35-39) Daar is seker geen kragtiger stelling in die Bybel as hierdie uitspraak van Paulus nie! Dit was vir hom ‘n praktiese werklikheid en nie net mooi praatjies nie. Toe Paulus en Silas stukkend geslaan was, hulle voete vas in ‘n blok in ‘n tronk in Filippi het hulle hierdie liefde so oorweldigend groot beleef dat hulle kon uitbars in lofsang!

Die liefde van God maak ons hiperoorwinnaars BINNE slegte omstandighede! 

Maak tyd om die liefde van God te oordink en begin Hom dank.... Wys met jou lewe dat jy glo in die liefde van God, die liefde soos bewys by die kruis!
Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Jy is welkom om kommentaar te lewer. Hou dit kort, beleef en op die punt af.
As jy nie iewers geregistreer is nie, gebruik die anonymous opsie.