BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Donderdag 05 November 2015

WAT GAAN HIER AAN?

VRAE AAN DIE MODERATUUR VAN DIE ALGEMENE SINODE.


Op Saterdag 10 Oktober kry ons die volgende skrywe van die kerkkantoor in Windhoek (NGKN) :

Vriende,

Hiermee die volledige besluit van die Algemene Sinode oor selfdegeslagverhoudinge soos deur die Algmene Sinode se kantoor beskikbaar gestel. *

Die Algemene Sinode het verder besluit:

1 Die Sinode van Namibië versoek die Algemene Sinode om kennis te neem dat pt 4 in die goedgekeurde voorstel wat soos volg lees “erkenning te gee aan die status van burgerlike verbintenisse van persone van dieselfde geslag”, in stryd is met die landswette van Namibië.

2 Die Algemene Sinode keur goed dat hierdie pt 4 oor selfdegeslagverhoudinge nie afdwingbaar is op die Sinode van Namibië nie.

Op Vrydag 16 Oktober kry ons die volgende weergawe van die AS notule oor selfdegeslagverhoudings van die Namibiese kerkkantoor

Die volgende addisionele besluite is ook geneem:

1. Die Sinode van Namibië versoek die Algemene Sinode om kennis te neem dat pt 4 in die goedgekeurde voorstel wat soos volg lees “erkenning te gee aan die status van burgerlike verbintenisse van persone van dieselfde geslag”, in stryd is met die landswette van Namibië.

2. Die Algemene Sinode keur goed dat hierdie besluit oor selfdegeslagverhoudings nie van toepassing is op die Sinode van Namibië nie.Punt twee lyk nog steeds dubbelsinnig (waarna verwys “hierdie”? Die interpretasie van die Namibiese moderamen is dat dit beteken dat die besluit in geheel nie op Namibië van toepassing is nie. Dis duidelik uit die volgende aanhaling uit die pastorale brief van die moderamen van Namibië :

"1. Wat is die status van die Algemene Sinode se besluit in Namibië? Hoekom het ons eers gehoor net een punt is nie van toepassing nie, maar later die hele besluit is nie van toepassing hier nie?

Die besluit is in sy geheel nie hier te lande van toepassing nie omdat die Algemene Sinode dit (op voorstel van twee Namibiese afgevaardigdes) so besluit het.

Ongelukkig het die Algemene Sinode aanvanklik ’n foutiewe formulering van die besluit vrygestel. Daarin is gesê dat net die punt wat handel oor die burgerlike verbintenisse tussen mense van dieselfde geslag nie op Namibië van toepassing is nie. Toe die Namibiërs in die land teruggekom het na die sinode, het ds. Hendrik van Zyl dadelik op die fout gewys en hom daarvoor beywer om die korrekte formulering te kry.

Ons vra verskoning vir hierdie geharwar!"


MY VRAE : Hoe kan ‘n belangrike kerkvergadering soos die Algemene Sinode so met ‘n notule werk? Wie is verantwoordelik en wat is hier aan die gang? Wat het die AS in elk geval met die woord "afdwingbaar bedoel? Waartoe wil julle ons dwing? Besef die Algemene Sinode wat die implikasies is as ‘n gedeelte van ‘n besluit nie op een bepaalde sinode van toepassing is nie, oënskynlik omdat dit teen landswette is? Neem die AS besluite in die lig van die Skrif of in die lig van landswette en politieke korrektheid? Wat is die implikasies vir kerkverbandelike eenheid in leer en lewe, soos onder meer legitimasie vereistes? Wat is die AS se interpretasie van "hierdie" in punt 2 van die hersiene notule? Stem die moderatuur en spesifiek die Algemene Regskommissie saam met die interpretasie van die Namibiese moderamen (soos verwoord in hulle pastorale brief)?
Julle antwoorde is nogal baie belangrik!

*Ek haal net die laaste twee punte van die notule aan, want dis waar die verskil inkom.

1 opmerking:

  1. Kokstad in KwaZulu-Natal sien ook die verwarring raak! Hierdie berig is nie elektronies beskikbaar nie, ek het dit oorgetik en op my blog geplaas: http://henrietta-henriettahelpcom.blogspot.co.za/2015/11/as-sinode-gay-besluit-handhaaf-gee-ng.html

    AntwoordVee uit

Jy is welkom om kommentaar te lewer. Hou dit kort, beleef en op die punt af.
As jy nie iewers geregistreer is nie, gebruik die anonymous opsie.