BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Sondag, 25 Maart 2012

MAAK OOP BY OPENBARING (7)

- briewe wat berispe en bemoedig sodat ons kan oorwin.

Wat is die funksie van die sewe briewe? (Kyk na Openbaring hoofstuk 1-3) Ons is geneig om dit los van die res van Openbaring te lees. Dis egter ’n integrale deel van Openbaring en die boodskap hier is nie iets anders as in die res van die boek nie! Anders gesê, die res van die boek se boodskap sluit aan en vloei voort uit die boodskap aan die 7 gemeentes. As ons dus verstaan wat die Here vir die sewe gemeentes wil sê, verstaan ons ook wat die fokus en kerninhoud van die res van die boek is.

Terloops : hierdie briewe is aan werklike gemeentes gerig! (waar Turkye vandag is) Maar dis ook simbolies bedoel vir die hele kerk. Wat hierdie gemeentes moes hoor moet ons ook hoor. Wat hulle bedreig, bedreig ons ook. Die waarskuwings en aanmoedigings wat tot hulle gerig is, word ook tot ons gerig!

Die inleiding is belangrik vir die verstaan van die sewe briewe self! Let op Openb 1:4 -6 (Lees)

Kyk die klem op die basiese evangelie feite : Vers 5 - “uit die dood opgestaan; verlos deur sy Bloed!” Dis ‘n bevestiging dat die sentrale tema en basis waarop alles in Openbaring berus, die evangelie waarhede van die sterwe en opstanding van Christus is. Die evangelie feite (kruis en opstanding) is die bewys dat ALLE MAG aan Jesus behoort! Dis die boodskap wat telkens na die verdrukte lesers kom en dis wat hulle moes moed gee! (en vir ons wat ly en worstel en wonder...)

Lees nou Openb 1:9-20. Johannes sien ’n visioen van die Verheerlikte Almagtige Christus (onthou die LEEU) en hoor dan die gerustellende woorde : “Moenie bang wees nie” Weereens die praktiese tema van troos! (Vers 17) Dis ’n eggo van die versekering wat ons alreeds in Jesaja 43:1 kry! (Lees)

Sien en oordink die prentjie van Jesus en wees getroos!

In jou moeilike omstandighede, my boer en suster - draai om en kyk na Christus! Besef wie Hy is en.... moenie VREES nie!

Die veiligheid en die waarborg van verlossing lê in dit wat God deur Jesus gedoen het. Die versekerings en aanmanings en alles wat in die briewe staan kom hieruit voort.. Die basis van die briewe is die visioen van die verheerlikte Christus. Dit kan gesien word in die feit dat elkeen van die sewe briewe begin met ’n verwysing na een van die kenmerke van die verheerlikte Christus byv 2:1 en 1:13,16; 2:12 en 1:16 ens. (Gaan bietjie vinnig deur die 7 briewe en kyk of jy dit kan raaksien)

Daar is ’n duidelike eenvormigheid in die basiese boodskap en struktuur van die briewe aan die gemeentes. (Met hier en daar ’n uitsondering)

1. Spreek die leraar aan.

2. Beskrywing van die Verheerlikte Christus.

3. Verwysing na hulle werke wat gevolg word deur aanprysing of kritiek (Dis interessant wat word genoem en nie genoem nie - nêrens word ’n gemeente berispe oor klein getalle of te min geld nie!)

4. Waarskuwing oor die gevolge van ontrouheid. Afvalligheid en laksheid is ’n ernstige saak en het  bitter gevolge!

5. Vermaning om te volhard/Oproep tot bekering (ook binne ’n gemeente moet daar oor bekering gepreek word)

6. Belofte aan die wat oorwin. (Dis die klimaks in elke brief. Dit word geïllustreer deur ’n beeld wat by elke gemeente se omstandighede pas, maar die boodskap is dieselfde : Daar wag ’n heerlike beloning vir elkeen wat vasbyt!)

Wat leer ons samevattend en oorsigtelik uit die sewe briewe?

1. Die klem val op Christus se soewereiniteit en almag. (In elke brief kom dit eerste) Hy hou die gemeentes in Sy hand! Hy het die pryse verwerf wat uitgedeel word. Hierdie almagtige Christus is ’n liefdevolle Christus wat sy lewe afgelê het vir die gemeente. Met sy bloed die verlossing bewerk het. Die groot beklemtoning is dat niemand God se doelwitte kan dwarsboom nie. Dis die groot boodskap aan die verdrukte Christen vir wie dit gelyk het dat heidense heersers wegkom met onreg! (In ons dag net so aktueel)

God is nie bloot ’n argitek met ’n goeie idee, maar magteloos sonder die mens om dit uit te voer nie. HY is die argitek, bouer en voleinder van sy verlossingsplanne! LOOF HOM!

Christus is die regeerder, soewerein, sien dit raak. Die prediking moet mense se oë na Christus toe trek in die eerste plek! (Nie goedvoel boodskappies of net morele opdragte in isolasie nie)

2. Die sewe gemeentes bestaan uit mense wat verantwoordelik gehou word vir hulle dade. Hulle is aanspreeklik!

Hierdie briewe laat ons duidelik sien dat Goddelike soewereiniteit nie onversoenbaar is met menslike inspanning, gehoorsaamheid en goeie werke nie. (Ons moet beide vashou!) Die een sluit nie die ander uit nie. Goeie werke en BELONING vir goeie werke is deel van die Nuwe Testament se lering en staan nie teenoor die vryspraak deur geloof alleen nie! Dit gaan saam soos ons sien in Filippense 2:12-13. (Lees)

3. Volharding in geloof en goeie werke lei tot oorwinning... Uitverkiesing sluit nie die noodsaak tot volharding uit nie! Volharding wat lei tot oorwinning vorm elke brief se klimaks. Om te oorwin beteken dat ons moet volhard in die geloof. Volharding in die geloof beteken prakties dat ons goeie werke in heiligheid en gehoorsaamheid doen. Dit alles is ons reaksie op die liefde van God wat in die evangelie gebeure aan ons getoon is.

Wat sê dit vir ons oor die daaglikse bestaan van die kind van God?

Kyk na die duidelike parallel byv. 3:21. (Lees) Lyding en oorwinning is deel van ons alledaagse Christenskap net soos lyding en oorwinning deel was van Jesus se loopbaan op aarde. Die stryd se uitkoms is nie onseker in die lig van die beslissende slag van die kruis en opstanding nie, maar dis ’n werklike en ’n fel stryd wat sal voortduur tot die finale oorwinning by Christus se wederkoms. Ons word in hierdie wêreld opgeroep om deel te hê aan Christus se lyding sodat ons ook deel kan hê aan sy oorwinning! So baie Christene kyk dit mis en wil net ’n oorwinningspakket hê - dis wat die Amerkaanse TV evangeliste mos aanbied! Maar dis nie Bybels nie!

Wat is die funksie van die briewe en hoe pas dit in by die res van Openbaring? Dit toon aan hoe die Christen se bestaan in hierdie oorvleulingstyd (Die Laaste Dae/Dag van die Here) in spanning staan tussen die soewereiniteit van God aan die eenkant en die verantwoordelikheid van die mens aan die anderkant. Beide waarhee moet ernstig opgeneem word! Dis Christus self wat ons veilig in sy hand hou en tog word goeie werke en volharding van ons geëis! In hierdie oorgang/oorvleuelingstyd het ons ’n stryd om te stry - dis die stryd van heiligmaking! Dis ’n stryd teen teen sonde en teen Satan! Dis ’n fel stryd, maar die uitslag is seker! VOLHARD net! Daar wag ’n heerlike BELONING!


Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Jy is welkom om kommentaar te lewer. Hou dit kort, beleef en op die punt af.
As jy nie iewers geregistreer is nie, gebruik die anonymous opsie.