BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Maandag 26 Maart 2018

OP PAD NA PAASFEES

met groot respek, maar vol vreugde soos huppelende kalwers! 


Die meeste mense word verveel deur die boodskap van God se genade. “Ja, ons hoor God het ons lief, ons hoor God vergewe sonde, ons hoor God bewys genade, maar so what? – ons het dit nie juis nodig nie.” Daarom is Paasfees... wel ‘n lekker en welkome vakansietyd, maar of ons dit nou vier is ook nie regtig so belangrik nie. Die rede vir hierdie traak-my-nie-agtige houding is dat ons (veral die gemaksugtige kerk van die Weste) ‘n paar basiese waarhede oor God vergeet het. Ons het vergeet God is ‘n verterende vuur! Vuur en lig is dwarsdeur die Skrif ‘n tema wat vir ons iets probeer verduidelik van God se heiligheid. Ons het reeds gekyk na die tema in die begin van die Ou Testament (Kliek - Heilige Vuur). Die brandende doringbos en die verskyning van God in vuur by die berg Sinai met die sluiting van die Verbond...Vandag gaan ons kyk hoe die tema ook in die heel laaste boek van die Ou Testament, Maleagi aangespreek word. Blaai na Maleagi 3:1-5,4:1-3. 

Maleagi praat van die Verbondsengel (en dit kan niemand anders wees as Jesus nie) en assosieer Hom met vuur en suiwering en loutering. Hoor bietjie : "Ek gaan nou my boodskapper stuur, Hy sal die pad voor My uit regmaak, en dan sal die Here na wie julle soek, skielik na sy tempel toe kom. Ja, die Verbondsengel na wie julle met soveel vreugde uitsien, gaan nou kom, sê die Here die Almagtige. 
Maar wie kan die koms van dié Engel verdra, wie kan standhou wanneer Hy verskyn? Hy is soos die vuur van die smelters en soos die seep van die wassers." (3:2,3)

Sy koms is ‘n saak van vreugde! "Ek gaan nou my boodskapper stuur, Hy sal die pad voor My uit regmaak, en dan sal die Here na wie julle soek, skielik na sy tempel toe kom. Ja, die Verbondsengel na wie julle met soveel vreugde uitsien, gaan nou kom, sê die Here die Almagtige." (1) 

En tog, dit wek ook bekommernis en onrus! “Wie kan standhou as Hy verskyn?” (2) Dis die wesentlike vraag van elke sondaar wat iets begin besef van God se heiligheid. Op hierdie vraag moet elke sondaar ‘n antwoord kry. Die antwoord is natuurlik vanuit die Nuwe Testament net die wat gereinig is deur die bloed van Jesus! Die wat buig voor Hom en sy koningskap aanvaar. 

Jesus se koms na die wêreld het nie net vreugde en vrede gebring nie! Sy heilige vuur is ‘n vuur wat suiwer en skeiding bring. Lukas 12:49 – “Ek het gekom om vuur op die aarde te werp, en hoe wens Ek dat dit al aangesteek was!” 

HERSTEL VAN WARE AANBIDDING 

Die doel van sy koms is om weer ware aanbidding van God te herstel. 'n Lewe van gehoorsaamheid aan God! En dit terloops verskil hemelsbreed van die talle mensgesentreerde verwagtings rondom Jesus wat vandag so welig tier... 

"Dan sal die offer van Juda en Jerusalem weer aanneemlik wees vir die Here soos in die ou tyd, soos in jare lank verby." (4) 

 Die heilige vuur van die Engel van die Verbond bring Hom in botsing met sonde en veral teen almal wat nie waarlik eerbied het vir God nie. Sonde word hier konkreet by die Naam genoem... “Dan sal Ek na julle toe kom as regter: Ek sal sonder versuim regspreek teen dié wat hulle met toordery ophou, teen die egbrekers en dié wat vals ede aflê, teen dié wat die dagloner te kort doen, die weduwee en die weeskind veronreg en die vreemdeling verdring, teen dié wat nie vir My eerbied het nie, sê die Here die Almagtige.” (5) En let wel dis nie net opvallend verkeerde dinge soos egbreek en toordery nie, maar ook om ‘n dagloner uit te buit! Wie oor Jesus praat, moet ook oor sonde praat! Die aaklige klimaks van sonde is om nie eerbied vir Sy Naam te hê nie! 

SOOS ‘N OOND! 

Die verwerping van Jesus, die Gesalfde van God is die finale sonde, die sonde wat God se oordele vir ewig op mense sal laat neerkom. Die oordele van God word vergelyk met die werking van ‘n brandende oond. “Die dag kom en hy brand soos ‘n oond. Dié wat teen God in opstand is, almal wat verkeerd doen, sal die kaf wees, en hulle sal verbrand word deur die dag wat kom, sê die Here die Almagtige. Daar sal van hulle nie ‘n wortel, nie ‘n tak oorbly nie.” (4:1) 

GENESING EN VREUGDE! 

Die heilige teenwoordigheid van God deur Jesus, beteken nie net straf en uitdelging nie, dit bring ook seën en genesing. God se teenwoordigheid onder sy volk destyds met die Uittog, die vuurkolom en wolkolom het beteken dat Hy hulle versorg, bewaar en voor hulle uitgetrek het. En daarom God se vuur wat vir die goddeloses en vermeteles ’n oond wat verteer is, beteken vir die wat sy Naam vrees juis die son van geregtigheid. “Maar vir julle wat eerbied het vir my Naam, sal die son van redding skyn met genesing in sy strale. Julle sal vry word en bokspring soos vetgemaakte kalwers.” (4:2) 

Sy teenwoordigheid bring suiwering, genesing, vreugde en jubelende blydskap. 

Weer die geheimenis van die brandende bos! (Kliek - Heilige Vuur) God verteer nie sy volk nie, maar bring seën. Maar nie vir almal nie, vir die wat sy eerbied het vir Sy Naam. Wie is die wat God se Naam vrees? Dis elkeen wat volkome vertrou op die Naam van Jesus Christus, die enigste Naam waardeur ons gered word. (Handelinge 4:12) Elkeen wat op hom vertrou sal nooit teleurgesteld word nie, maar vir ewig die genesende son van geregtigheid voel skyn. Dis heilige heerlike lig van God self, wat die lig en glans sal verskaf in die nuwe Jerusalem! Openbaring 21:23 vertel ons : “En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp.” 

En wat sê dit alles vir ons? 

  • God woon onder sy volk. Hy staan nie daar ver eenkant nie, Hy woon tussen sy verbondsmense en beoefen gemeenskap met hulle. As dit waar was van die Ou Bedeling hoeveel te meer nou in die Nuwe Verbond. Hy het in Jesus Christus onder ons kom woon (Immanuel), Hy woon nou onder ons deur die Heilige Gees. Terloops een van die tekens van die Heilige Gees tydens Pinkster was juis tonge van VUUR! Ons, sy kinders is sy tempel, sy woonplek nou reeds, maar ook woon Hy volmaak tussen ons vir alle ewigheid! 

  • God se genade is groot. Verbysterend groot! Dis alleenlik God se genade wat maak dat sy heiligheid ons nie verteer en vernietig nie. Hierdie genade het ’n hoogtepunt bereik in Jesus. God se heilige toorn het Hom getref in ons plek. In Hom en op grond van sy verdienste kan ons as gebroke onvolmaakte mense die heilige God nader. Hy is ons Middelaar! In Jesus is ons veilig teen God se toorn. Dis die heerlike boodskap van Paasfees!

  • God se heiligheid is nog steeds ’n faktor om mee rekening te hou. God se genade beteken nie dat ons sy heiligheid mag ignoreer en verontagsaam nie. Annanias en Safira se tragiese geskiedenis wys vir ons wat is die skrikwekkende gevolge van so ’n houding. Die Hebreërs skrywer waarsku ook mense van die Nuwe Verbond teen afvalligheid en maan ons om God te dien met eerbied en vrees, want sê hy : “Ons God is ’n verterende vuur” (Hebr. 12:29) Met respek en ontsag moet ons bewus bly dat ons God ’n heilige vuur is en daarom des te meer die genade vasgryp en waardeer, deur alle sonde in ons lewens uit te roei, daarvan weg te vlug en stywer vas te gryp aan Jesus ons Hoëpriester. Geloof in Jesus gee ons nie die reg om op vermetele manier God uit te tart en om met sonde te speel nie, geloof in Jesus laat ons juis besef ons is kinders van die heilige God wat sê : “Wees heilig want ek is heilig.” 

VREES EN BLYDSKAP 

Ons vind hier groot rede om ons verlossing met vrees en bewing uit te werk soos Paulus skryf in Filippense. 

Maar ons vind ook groot rede om absoluut bly te wees! Bly oor genesing en redding! So vervul ons hierdie profesie wat sê : “Julle sal vry word en bokspring soos vetgemaakte kalwers!” Onthou – “happiness and holiness” gaan saam! Heiligheid bring vreugde! Ons kan ook bly wees dat reg en geregtigheid sal geskied!” (3)* 

Wat moet ons houding teenoor God, en spesifiek die Paasgebeure wees? 

Beslis nie onbetrokkenheid en apatie nie, maar... Eerbiedige blydskap! Respekvolle vreugde! Dis die gesindheid waarmee ons ook die komende Paasfees moet vier! AMEN!

*Dis 'n belangrike punt vanuit die voorafgaande konteks waar die vraag juis gestel word, hoekom dit lyk of God geen onderskeid tussen die regverdige en die goddeloses maak nie. Die verskil gaan duidelik word as God sy oordele voltrek oor sy vyande en die finale verlossing bring vir diegene wat respek vir Sy Naam het!

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Jy is welkom om kommentaar te lewer. Hou dit kort, beleef en op die punt af.
As jy nie iewers geregistreer is nie, gebruik die anonymous opsie.