BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Woensdag, 08 Julie 2015

AL GESIEN OP FACEBOOK?

- PROGRESSIEWE CHRISTENDOM*: sagter benadering of sluwe beswaddering van die ware evangelie?

Jy moes al van hulle gehoor het… Marcus Borg, Rob Bell, Roger Wolsey se boek, Kissing Fish: Christianity for People Who Don't Like Christianity of meer onlangs in die nuus was Nadia Bolz Weber (amptelik deel van die Lutherse kerk in Amerika) en vele ander... Maar leraars wat hulle denkwyse deel word al hoe meer in NG geledere ook aangetref... kyk maar hoe word progressiewe Christendom op Facebook blaaie en Twitter rekenings geprys en gepropageer...


Wat glo die sogenaamde Progressive Christianity (ook genoem emerging church)? Dis ‘n benadering wat baie sterk gekleur word deur post-liberalisme en post modernisme. Alle vaste waarhede en dogma is onder verdenking... Op die oog af beklemtoon hulle die radikale aard van Jesus se lewe en lering. Jesus se meng met die sondaars is ‘n geliefkoosde tema... Vir hulle is die hier en nou belangriker as die eendag en die ewigheid, sosiale geregtigheid is belangriker as die korrekte dogma. Hulle beweer om erns te maak met die Bybel, maar verkies ‘n meer metaforiese verstaan. Om reg te doen is belangriker as om die regte dinge te glo. In die proses word baie Bybelse waarhede egter oorboord gegooi en as “outdated” beskou. Natuurlik is daar baie variasies en verskillende beklemtonings.

Soos met bykans alle strominge en dwalinge die geval is, vind ons by hulle ‘n buitensporige reaksie teen sekere foute in die kerk. Ja, inderdaad... die kerk was dikwels nie oop genoeg vir die nood van die wêreld nie, afsydig teenoor die tollenaars en sondaars van ons tyd, te vas aan ‘n bepaalde tydgebonde kulturele inkleding in erediens en leefstyl, vasgevang in haarklowery oor minder belangrike dogmas... Dis alles foute waarvoor ons gerus maar meer sensitief kan wees. En tog moet mens ongelukkig sê dat die hierdie sogenaamde progressiewe Christene in baie opsigte so ver verwyderd geraak het van die evangelie en die heilige algemene Christelike kerk van alle eeue, dat hulle hulle buite die waarheid van die Woord en die evangeliese Christendom bevind.

Hierdie “progressives” maak ‘n indruk op sommiges met hulle tatoes en kru taal, maar is bra skrikkerig vir die Bybelse boodskap oor sonde, bekering en kruis!

Maar wat dan van die liefde? Is die progressiewes se beklemtoning van die liefde dan nie ‘n Bybelse waarmerk van egtheid nie? Liefde is tog immers die groot gebod? Ja, beslis staan liefde sentraal in God se boodskap, liefde word egter baie duidelik in die Bybel gedefinieer. Dink maar aan Jesus se woorde (ook waarskuwings) en dade, asook Paulus se radikale beskrywing daarvan in 1 Korintiërs 13. Johannes die apostel van die liefde, maak dit duidelik dat liefde nie ‘n normlose sentimentele gevoel is nie, as Hy Jesus se woorde onder ons aandag bring : "As julle My liefhet, sal julle my opdragte uitvoer." (Johannes 14:15) Jesus het nogals radikale opdragte in terme van naaste liefde ja, maar ook oor sake soos seksuele reinheid... iets waaroor die “Progressives” graag swyg...

Dis juis as dit kom by die opdragte en waarhede van die Woord dat mens verstom staan oor die dwalinge van hierdie progressiewe profete van ons dag:

Die Woord leer dat Jesus die enigste weg na God is (Johannes 14:6), die “Progressives” beweer dat Jesus een van baie roetes na God is.

Die Woord veronderstel die beginsel van absolute waarheid (Johannes 17:3), die “progressives” is relatiwiste en glo dat elkeen sy eie waarheid het.

Die Woord leer ons dat Jesus juis gekom het om ons van ons sonde te verlos (Matteus 1:21), die “Progressives” is maar baie lugtig vir die begrip sonde. Dis blykbaar wel "sonde" om iets sonde te noem!

Die Woord leer dat sekere dinge sonde is (baie dinge waaronder homoseksuele gedrag), die “Progressives” aanvaar homoseksuele gedrag en ‘n gruwel soos “gay huwelike” as normaal. Die Bybelse veroordeling van homoseksualiteit is vir hulle nie meer geldig nie.

Die Woord leer dat God man en vrou gemaak het met verskillende rolle (Efesiërs 5), die “Progressives” wil niks van hierdie onderskeie rolle en gesagstrukture weet nie.

Die Woord en veral Jesus in sy eie woorde, waarsku oor ‘n hel en eindoordeel, “Progressives” is maar eintlik universaliste wat glo dat almal gered sal word. Inklusiwiteit is die norm, alle eksklusiwiteit word gehaat, al leer die Bybel dit duidelik dat daar nie net skape is nie, maar ook bokke!

Die Woord leer dat Jesus nie maar net ‘n wonderwerker of wyse prediker was nie, maar sy lewe aan die kruis as losprys gegee het (Markus 10:45), die “Progressives” se Christus is weinig meer as ‘n liefdevolle morele navolgingswaardige persoon. Van die versoeningsoffer, die plaasvervangende sterwe, met ander woorde die boodskap van die kruis (1 Korintiërs 1:18ev) hoor jy nie by hulle nie.

Die mens is die norm...

Die “Progressives” maak baie en graag daarvan melding dat hulle die ouens is wat na die stukkende mensdom uitreik. Die vraag is net met watter “evangelie” word daar uitgereik? Oor Jesus en die apostels se opdrag om te bekeer swyg hulle.

Kom ons wees billik en hoor wat skryf Roger Wolseley self: "Progressive Christianity is about loving more deeply and living more meaningfully. It’s about following Jesus’ invitations for practicing radical compassion and loving-kindness, living-out Jesus’ Kingdom values, and experiencing a fuller, more profoundly connected and meaningful life. You don’t have to believe in any of the theologies about God that have been used to damn, judge or exclude people. You don’t have to believe in Satan or the Devil. You don’t have to believe in Heaven or Hell. You don’t have to believe in a virgin birth or a physical resurrection, or that someone walked on water, or that Christianity is the only way that God is at work in the world (though many progressive Christians believe many of those things). Instead, it’s about cultivating a sense of appreciation for what God has done for the world though Jesus. It’s about nurturing direct experience with the Divine and practical actions to inclusively live in right relationships and make a positive difference in the world in the name of Christ – without denying that God is at work in the world in other ways."

Dis duidelik, hierdie sogenaamde progressiewe Christenskap is ‘n sentimentele humanistiese (en baie idealistiese) boodskap oor ‘n ongedefinieerde Christus wat die kern Bybelse waarhede soos die uniekheid van Jesus, sy liggaamlike opstandig en ‘n finale oordeel onder die mat invee. Wat bly oor? ‘n Vae mistieke gemeenskap met ‘n god wat die mens vir homself geskep het en wat heeltemal inpas by ons sondige begeertes en dade! Hierdie ouens glo blykbaar nie in ‘n duiwel se bestaan nie, maar hulle word wel deeglik deur hom gebruik! En ja, dikwels is die "kindness" ook net gaafgeit soos en wanneer dit hulle pas...[Om uit te reik na gemarginaliseerdes is dit nie nodig om die kernwaarhede van die evangelie prys te gee nie. Dis juis wat hulle ook nodig het! Hier bring ons die Woord en sommer 'n klomp groente na 'n arm San gemeenskap net buite Tsintsabis.]

*Neem tog net in ag dat hierdie nie 'n teologiese studie oor die Progressiewe Christendom is nie, maar bloot 'n inleiding vir die gewone man in die kerkbanke...
2 opmerkings:

 1. Dankie Johannes. Paulus moes die gelowiges reeds in sy dag al waarsku wat so maklik genoeë geneem het as iemand 'n ander Jesus, 'n ander gees en evangelie verkondig het, as wat hulle as apostels verkondig het (2 Kor 11). Die stryd teen die dwaalgeeste is 'n eeue oue stryd en neem steeds toe. Soos die leerstellige waarhede van die ware evangelie ondermyn en verswyg word so neem die moreel-etiese verval by die dag toe. Die gesonde lewe en gesonde leer het alles met mekaar in gemeen. Dit kan van mekaar onderskei, maar nooit geskei word nie. Soos Paulus vir Timoteus skryf om goed te let op sy lewe en sy leer, en daarin te volhard (1 Tim4:16). Skrifgedeeltes soos hierdie en vele ander sal mens nie by die aanhangers van die 'Emerging Church' hoor nie. Net hierdie versie alleen is genoeg om Roger Wolseley se uitgangspunte soos hierbo aangehaal, te weerlê.
  Johannes, geniet die pragtige Namibië en baie seen op jou bediening toegebid.
  Coen

  AntwoordVee uit
  Antwoorde
  1. Dankie Coen vir die verdere toeligting en bevestiging!

   Vee uit

Jy is welkom om kommentaar te lewer. Hou dit kort, beleef en op die punt af.
As jy nie iewers geregistreer is nie, gebruik die anonymous opsie.