BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Vrydag 08 Junie 2018

AS DIE “PARTY” ROF RAAK

en jy word ontstel en gekwel... Lot was nie op ‘n lekker plek nie! Hierdie regverdige en eerbare man het in die goddelose stad Sodom gewoon. Sodom was inderdaad ‘n bose plek, soveel so dat die naam Sodom in die Bybel ‘n simbool en spreekwoord geword het van uiterste sonde en skrikwekkende verdorwenheid! Daar was bitter min regverdiges in hierdie stad. Ons kan dit aflei uit Abraham se vurige gebed toe by God gepleit het vir Sodom nadat God aangekondig het dat hy Sodom en Gomorra gaan verwoes. “Abraham het toe nader gekom na die Here toe en gevra: "Sal U die regverdiges saam met die goddeloses vernietig? Miskien is daar vyftig regverdiges in die stad. Sal U die plek werklik vernietig? Sal U dit nie spaar oor vyftig regverdiges daarin nie?” (Genesis 18:23,24) So het Abraham begin by 50 en aangehou tot hy later by 10 was en nog steeds het God besluit om hierdie plekke te vernietig. Daar was dus nie eens 10 regverdiges in die hele stad nie... “Toe sê Abraham: "Moet tog nie kwaad word nie, Here! Ek wil nog net een keer praat; miskien word daar tien gekry." En die Here sê: "Ook oor tien sal Ek dit nie verdelg nie." Toe die Here klaar met Abraham gepraat het, het Hy weggegaan, en Abraham het na sy plek toe teruggegaan.” (Gen 18:32,33) 

Die regverdige Lot se lewe in Sodom was uiteraard nie maklik nie. (Lees 2 Petrus 2:4-10)* Hy het “gebuk gegaan onder die losbandige lewenswyse van goddelose mense” (7) Die gruweldade wat hy moes aanskou en die dinge wat hy moes hoor was ‘n “foltering” (marteling) vir sy opregte hart! (8) Die OAV stel dit so : “hom baie gekwel” , “sy regverdige siel gepynig.” (7,8) Dis ‘n valse idee dat God se kinders altyd met ‘n glimlag sal rondloop, altyd kalm en vrolik sal wees, altyd lekker sal voel, altyd gewild sal wees, dat almal van ons sal hou… Lot het swaargekry in Sodom. Dit wat hy gesien en gehoor het, het hom diep verontrus en seergemaak. Dit was vir hom ‘n beproewing. Dit sluit waarskynlik in die gespottery van sy eie aanstaande skoonseuns, toe hy hulle wou oortuig om die oordele van God te ontvlug! “Lot het toe vir sy aanstaande skoonseuns gaan sê: "Kom uit hierdie plek uit, want die Here gaan hierdie stad verdelg," maar hulle het gedink Lot maak ‘n grap.” (Genesis 19:14) Ja, goddeloses (selfs in ons eie families) spot met ons wanneer ons hulle die pad na verlossing wil aandui. 

Vandag nog is die bose kultuur waarin ons leef vir regverdiges ‘n gruwel. Regverdiges wat erns maak met God se wil word ontstel en gepynig deur dit wat ons hoor en sien. Ons word ontstel deur die sedelose lewe en die vernietiging van huwelike, die minagting van God se wette en sy dag. Die bedrog, gierigheid, korrupsie, haat en geweld, walg ons siele. Ons moet dikwels gedwonge luister na die goddeloses se skaamtelose gespog, sinnelose grappe, liederlike blêrmusiek, dronkmansgelag... letterlik! Ons moet pynlik toekyk hoe jong dogters soos skouperde uitgestal word en dan word dit nogal deesdae met een of ander Christelike sousie geregverdig!. (Kliek op SNEEUWITJIE) Dit maak ons seer as ons sien hoe mense dinge soos sport, plesier en geld bo God stel. (Kliek op RUGBYVELD) Vir al hierdie dinge is daar tyd, maar nie vir God nie! Dit maak ons veral hartseer as mense geen waarde heg aan die verlossingsevangelie nie. (net soos Lot se aanstaande skoonseuns) Baie wend geen poging aan om eens die Woord te hoor nie! Vir alles is daar tyd, maar nie vir God en Sy Woord nie! Net soos Lot se aanstaande skoonseuns, verwerp hulle die enigste manier om gered te word en God se oordele vry te spring! 

Ontstel hierdie dinge jou? As dit jou nie ontstel nie, moet jy jouself deeglik gaan vra of God jou al ‘n nuwe hart gegee het... 

Maar die groot troos is... 

Die verhaal van Lot soos Petrus dit hier gebruik is egter nie net ‘n negatiewe voorbeeld nie. Hier is ‘n heerlike boodskap van troos en aanmoediging vir God se kinders, juis vir God se kinders wat swaarkry omdat hulle Hom wil dien te midde van ‘n goddelose kultuur! 

God sal sy kinders uit hierdie beproewinge red! God sal sy kinders bewaar en ons veilig by ons ewige bestemming bring! Dis ‘n waarheid wat dwarsdeur die Skrif gestel word. Twee voorbeelde : 

“My skape luister na my stem; Ek ken hulle, en hulle volg My. Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie.” (Johannes 10:27,28) 

“Aan Hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou, aan die enigste God, ons Verlosser deur Jesus Christus ons Here, aan Hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag, van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid! Amen." (Judas vers 24,25) 

God bewaar sy kinders! Hoe doen Hy dit? Hy gebruik sy Woord (waarskuwings en aanmoedigings), sy kerk (medegelowiges), Sy Gees, ja ook die sakramente! 

GOD BEWAAR SY GEKWELDE KINDERS! 

Aan die anderkant sal God beslis die goddelose straf! Die goddeloses pynig ons nou, maar God sal hulle ewig pynig. Ons moenie wraak neem nie, dis God se werk! God is regverdig, die dag van oordeel kom, beslis! “God is tog regverdig: die mense onder wie julle nou so ly, sal Hy as straf ook laat ly; en aan julle lyding, en ons s’n, sal Hy ‘n einde maak wanneer die Here Jesus met sy magtige engele in ‘n vuurvlam uit die hemel verskyn. Dan sal Hy die mense straf wat nie vir God ken nie en dié wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam nie.” (2 Tessalonisense 1:6-8) God het sy tyd al lyk dit nou vir ons soms of Hy Hom nie steur aan goddeloosheid en onreg nie! 

Vir die regverdige Lot was die lewe in Sodom nie maklik nie. Vir die regverdige volgeling van Jesus Christus is die lewe in Tsumeb (Pretoria, Kaapstad, Windhoek, Perth...) 2018 ook nie maklik nie. Hier is baie dinge wat ons kwel en pynig. Maar uit Lot se geskiedenis kan ons die troos put dat God sy kinders sal bewaar en dat God die goddeloses wel sal straf. Reg en geregtigheid sal geskied. Daarom kan ons ons vrede en vreugde in alle omstandighede behou ook ten midde van ons sielefoltering!

*God het selfs die engele wat gesondig het, nie gespaar nie. Hy het hulle in die hel gestort en hulle laat boei om in die duisternis gevange gehou te word vir die oordeel.
Hy het ook die wêreld van die outyd nie gespaar nie, maar die sondvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring. Net vir Noag wat die wil van God verkondig het, en sewe ander mense het Hy gered.
Die stede Sodom en Gomorra het Hy tot verwoesting veroordeel en tot as verbrand, en met hierdie voorbeeld het Hy getoon wat oor die goddelose mense gaan kom.
En tog het Hy vir Lot gered, ‘n eerbare man wat gebuk moes gaan onder die losbandige lewenswyse van sedelose mense.
Terwyl hy tussen hulle gewoon het, moes hierdie eerbare man dag vir dag soveel van hulle gruweldade aanskou en sulke dinge aanhoor dat dit ‘n foltering was vir sy opregte gemoed.
Die Here weet dus om dié wat Hom dien, uit beproewing te red, maar om die goddeloses te straf en vir die oordeelsdag gevange te hou.
Veral húlle sal gestraf word wat toegee aan hulle wellustige vleeslike begeertes en wat die gesag van die Here verag. Hierdie leraars is uitdagend en verwaand en huiwer nie om hemelwesens te beledig nie.  2 Petrus 2:10Karnavaltyd in Rio, 'n skouspel vir die wêreld; 'n pynlike gruwel vir die Christen!

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Jy is welkom om kommentaar te lewer. Hou dit kort, beleef en op die punt af.
As jy nie iewers geregistreer is nie, gebruik die anonymous opsie.