BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Dinsdag, 24 Desember 2013

MEER AS NET ‘N MENS

- maak dit saak of jy in die maagdelike geboorte glo?

In sekere kringe is daar ‘n al hoe meer sigbare en hoorbare eensydige beklemtoning van Jesus se mensheid, wat uiteindelik lei tot die totale verwerping van sy unieke Godheid. Dit blyk of die bewonderaars van Marcus Borg en die aanhangers van Andries van Aarde, Jesus maar min of meer beskou as ‘n besonder goeie mens met ‘n wye invloed... bloot ‘n rolmodel wat ‘n navolgenswaardige voorbeeld gestel het. Erger nog, so stil-stil en bykans ongemerk het hierdie verderflike invloed deurgesuur ook na die predikantekorps van ons kerke en het kernleerstellinge van die historiese Christelike geloof soos die maagdelike geboorte, die unieke plaasvervangende sterwe en die liggaamlike opstanding van Jesus in die slag gebly. Dan verstaan mens waarom die kerk so kragteloos is, sendingywer getaan het of dikwels waar dit nog funksioneer gereduseer is tot blote armoedeverligting. Is dit moontlik om vandag nog in so iets soos ‘n maagdelike geboorte (streng gesproke ‘n maagdelike konsepsie) te glo?

Vrydag, 13 Desember 2013

WATTER HEMEL?

- Spaar my asseblief 'n hemel met ANC takke (of die van enige ander politieke party!)

RSG berig op 13/12/2013 :

Madiba se oudste dogter, Makaziwe sê haar pa sal tot in ewigheid 'n getroue ANC-lid wees. Sy het met die SAUK in Qunu gepraat. Sy sê hy het altyd gesê dat die eerste ding wat hy in die hemel sal doen, sal wees om 'n ANC-tak op te spoor. Makaziwe het egter bygevoeg dat die ANC moet aanvaar dat hy ook aan die wêreld behoort en dat die waardes wat hy bevorder het, groter as die party is. Die volledige onderhoud sal vanaand op SABC2 om nege-uur uitgesaai word.


Die "hemel" met takke van politieke partye is beslis 'n versinsel van Bybelonkundige mense... of dalk eerder 'n geval van "wishful  thinking"? Wel, hoe weet ek dit? Eenvoudig, die hemel gaan nie 'n demokrasie wees nie, maar 'n absolute monargie met 'n VOLMAAKTE KONING! Ons kry belangrike inligting hieroor in 1 Korintiërs 15. Dit gaan oor die heerskappy van die OPGESTANE Jesus en wat daarop volg...

"Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. 
Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het. 
Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. 
Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het. 
En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees."  (1 Korintiërs 15:24-28)

Ek glo eerder God se Woord as vir Makaziwe.... Ek sien uit na die vernietiging van alle bose opstand teen God en die volledige aanbreek van GOD SE KONINKRYK!! Die nuwe hemel en nuwe aarde waar geregtigheid sal geskied.

Saterdag, 07 Desember 2013

MANDELA

- as heilige verklaar?

RSG berig : 

"Die aartsbiskop van York in Engeland, John Sentamu, sê hy hoop oud-president Nelson Mandela sal as 'n heilige deur die universele kerk verklaar word. Sentamu wat naas die Aartsbiskop van Canterbury die tweede magtigste persoon in die Kerk van Engeland is, het hulde aan Madiba gebring. Hy sê wat Mandela in sy lewe gedoen het, is die verpersoonliking van wat 'n heilige is. Sentamu het 'n beroep op mense gedoen om ter herinnering van Madiba in die tyd wat volg, meer liefdevol, ondersteunend en gelukkiger te wees."


Die leegheid van die wêreld en sy godsdiens word so ontbloot in hierdie dae van Mandelasterie! Volgens die Bybel is alle kinders van God, heiliges! (Kliek op ROOMSE RAAISELS)

In die hoofartikel van vanoggend se BEELD word gesê dat Suid-Afrika nou "vaderloos" is! Wel, ek is gelukkig nie - my Hemelse Vader is nog steeds daar en sy sorg en beskerming is ewig en volmaak!

Die raserny rondom Mandela maak vir my maar net een ding duidelik : Miljoene mense smag na 'n ware held en bevryder. Dis so wonderlik om ons HELD EN BEVRYDER Jesus Christus te mag ken en een van die dae sy vleeswording te mag vier...

Vir 'n Christelike perspektief op Mandela - kliek op MANDELA IS NIE DIE MESSIAS NIE

Hierdie gaan jy nie in die media sien nie:

Lees meer oor 'n alternatiewe siening oor Mandela by die WARE MANDELA - siening van 'n sendeling. (nie noodwendig myne nie)

Vrydag, 06 Desember 2013

MANDELA IS NIE DIE MESSIAS NIE!

- maar net 'n mens wat ook eendag voor die Troon moet verskyn.

Nelson Rolihlahla Mandela is dood! Die onafwendbare het toe gebeur. Die weg van alle vlees… Die wêreld se mense (en veral ook opportunistiese Suid-Afrikaanse politici) vertrap en  verdring mekaar byna om plek te kry in die kore wat nou vir hom prysliedere wil sing. Geen wonder nie, want hy word nou al lankal deur miljoene mateloos bewonder en besing as die groot bevryder uit die slawerny van apartheid, die simbool van versoening, "Tata", die vader van die nasie... Bekend en bemind vir sy “Madiba Magic”. Gelukbringer van die Springbokke.* 'n Hedendaagse mesiasfiguur**... Die immergroen ikoon vir elke humanis. Sulke sienings skep al klaar ongemak vir die Christen, want vir ons is daar maar net Een Messias en ware Bevryder van sonde, Satan, dood en hel, ons enigste Verlosser, Jesus Christus! Net Een is ons oneindige bewondering waardig tot in alle ewigheid, die Lam wat geslag is en ons losgekoop het met sy bloed!


SPRINGBOKTRUI EN NOBELPRYS

Maar wie was Nelson Mandela?  Opinies oor hom wissel...

Donderdag, 05 Desember 2013

WAS PAULUS LIEFDELOOS?

- ‘n reaksie op Johan Rossouw se gedagtes in die FELDMUIS

[Ene Johan Rossouw het na aanleiding van ‘n vorige berig rondom Ds. Kökö in die Feldmuis (omsendbrief van die kerkkantoor van die NGK in Namibië) nogal wilde stellings kwytgeraak en ‘n klomp aantygings teen die kerk gemaak. Dis in die jongste Feldmuis opgeneem.*Sekere aspekte van Johan se “Kersbrief” het my so ontstel dat ek nie anders kan as om gou daarop te reageer nie.]

Beste Johan, aangesien jou bewerings in die openbare domein is, vergun my om ook in die openbaar sekere opmerkings daaromtrent te maak ter wille van die eer van God en die opbou van die gelowiges:

Sondag, 01 Desember 2013

WATTER JESUS?

- onthou Jesus werk nie vir die United Nations nie!

Jesus se identiteit is in gedrang. Daar word baie oor Hom gepraat en gesing, maar WIE is Hy werklik? Vir party teoloë (wie se verderflike invloed op ons teologiese fakulteite ‘n bose merk gelaat het) was Hy bloot ‘n Mediterreense Jood wat sonder ‘n pa groot geword het.* Hulle maak ‘n radikale onderskeid tussen die historiese Jesus wat werklik geleef het en die verkondigde Jesus van wie ons in die evangelies lees. (Ten spyte van alle mooi verduidelikings kom dit daarop neer dat die evangelieskrywers onbetroubaar was en ‘n Jesus figuur opgemaak het volgens hulle teologiese sienings! Tog net snaaks dat enige mens iemand sou wou uitdink, wat vir jou net probleme en vervolging sou skep...) Nie almal se idees rondom Jesus is so vreemd nie, maar tog is daar ook baie ander onbybelse sienings oor Jesus in omloop, ook onder kerkmense. Baie hou van die naam Jesus, maar elkeen wil Hom inspan vir sy eie behoeftes.